Aktualności

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Aktualności

Rozmiar liter:
 
 
 
 
 

Happening profilaktyczny pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”

 

„Jedz i żyj zdrowo”, „Nie bój się odmówić! Palisz? Ryzykujesz! Masz wolny wybór” to tylko niektóre z haseł, jakie niosła na transparentach  młodzież szkół ponadpodstawowych podczas happeningu rozpoczynającego Koneckie Dni Profilaktyki.

Już po raz trzynasty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich/Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich wraz ze Starostwem Powiatowym w Końskich, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Końskich, Urzędem Miejskim w Stąporkowie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stąporkowie, Komendą Powiatową Policji w Końskich, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Końskich, Hufcem Pracy w Końskich oraz pedagogami szkolnymi podjęło organizację Koneckich Dni Profilaktyki.

Hasło XIII edycji KDP brzmi „Zdrowie dla wszystkich”.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Starosty Koneckiego, Burmistrza Stąporkowa i Kwartalnika Społeczno – Kulturalnego „Ziemia Odrowążów” oraz patronatem medialnym Echa Dnia i Tygodnika Koneckiego.

W dniu 26 kwietnia 2018 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych zorganizowali happening profilaktyczny w centrum Końskich, który był wyrazem protestu przeciw patologiom społecznym: alkoholizmowi, narkomanii, przemocy domowej i rówieśniczej, itd..                               

Blisko 200 uczniów wspólnie z organizatorami KDP, pedagogami, nauczycielami oraz przedstawicielami lokalnych instytucji przemaszerowało ulicami miasta. Podczas przemarszu młodzież głośno skandowała hasła prozdrowotne.

Finał happeningu miał miejsce w budynku Hali Sportowej w Końskich, gdzie p. Urszula Przygodzka – Dyrektor PCPR w Końskich powitała młodzież oraz zaproszonych gości. Głos zabrała także p. Dorota Duda – Członek Zarządu Powiatu Koneckiego.

Podczas inauguracji z programem artystycznym - koncertem profilaktycznym pt. „Jeszcze jeden krok do przodu!” wystąpił zespół POZIOM 600.

Happening, który wzbudził duże zainteresowanie wśród mieszkańców Końskich, był okazją do promocji zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia, wolnego od nałogów. Tego typu działania wychowują oraz rozwijają dobre nawyki wśród młodzieży, które zapewne zaprocentują w ich dorosłym życiu.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom biorącym udział w  inauguracji XIII Koneckich Dni Profilaktyki.

Artykuł na portalu Facebook

 

 

 


 
 
 
Koneckie Dni Profilaktyki 2018
 
 
 

Powiatowy Konkurs Piosenki o Zdrowiu 2018

 

Dnia 6 kwietnia 2018 r. w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Końskich odbył się finał VIII edycji Powiatowego Konkursu Piosenki o Zdrowiu. Organizatorem wydarzenia byli: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Końskich oraz Miejsko - Gminny Dom Kultury w Końskich. Partnerami akcji  -  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich oraz Tygodnik Konecki.

Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i ich opiekunów tematyką zdrowia oraz aktywizacja środowisk szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych.

Do finału konkursu zakwalifikowało się 43 wykonawców z 9 szkół podstawowych z terenu powiatu koneckiego, w tym ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Końskich, Szkoły Podstawowej w Kłucku, Dziebałtowie, Kapałowie, Królewcu, Wilczkowicach, Prywatnej Szkoły Podstawowej w Końskich, Publicznej Szkoły Podstawowej w Krasnej.

Występy dzieci oceniała komisja konkursowa w składzie: Anna Wojtasińska – dyrektor PSSE w Końskich, Urszula Przygodzka – dyrektor PCPR w Końskich, Wojciech Purtak – redaktor naczelny Tygodnika Koneckiego, Barbara Kowalewska – pedagog ZSP nr 1 w Końskich, Jan Bukład  - instruktor MGDK w Końskich. Oprócz umiejętności  wokalnych i walorów artystycznych, jury oceniało również prozdrowotne treści utworów.

Finał konkursu zaszczyciła swoją obecnością Pani Dorota Duda – członek Zarządu Powiatu Koneckiego.

Laureaci:

Miejsce 1 - SP w Królewcu: Zofia Dudek, Amelia Bąk, Klaudia Łosiak, Kinga Piec, Julia Spera, Aleksandra Kowalczyk, Joanna Lachowska, Aleksandra Stachura, Kinga Owczarek, Jakub Zbróg (opiekunki: Agnieszka Nowacka, Dorota Kołodziejczyk);

Miejsce 2 - SP nr 1 w Końskich: Kacper Karbownik, Aleksandra Smyk, Maja Węgrecka, Natalia Banaszkiewicz, Nadia Ertman-Górecka, Amelia Dziurdź, Amelia Prochowska, Milena Świtoń, Martyna Łoś (opiekun: Maria Jolanta Hajduk);

Miejsce 3 - SP nr 2 w Końskich: trio: Martyna Stachera, Maja Stachera, Martyna Stachera, Nina Filiks (opiekun: Waldemar Kacperski).

Nagrodę za autorski tekst piosenki „Wirtualny vs realny świat” otrzymała pani Agnieszka Nowacka (SP Królewiec).

 

Wyróżnienia otrzymali:

  • SP w Wilczkowicach: Zuzanna Maciążek (opiekun: Anna Majchrzak),
  • SP w Kłucku: Maja Sosnowska, Julia Błońska, Oliwia Kołodziejczyk, Kalina Skowron, Natalia Bąk, Wiktoria Basiak, Natalia Opara, Kinga Czeczot, Iga Kałuźińska (opiekun: Krystyna Lewandowska),
  • PSP w Końskich: Iza Tomasik, Maja Gil, Ania Walkiewicz, Ewa Kopeć (opiekun: Małgorzata Grzybowska).

Nagrody w konkursie ufundowali: PSSE w Końskich, MGDK w Końskich oraz PCPR w Końskich.

 


 
 
Projekt "Aktywność To Twoja Szansa"
 
 
 
 
1 
 
 
 2
 
 

 
 
 
Spotkanie dnia 13.03.2018 r. w Pałacu Prezydenckim
 
 

W dniu 13 marca 2018 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja w ramach cyklu debat poprzedzających referendum konsultacyjne ws. ustawy zasadniczej pt. „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej”, w której uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich Pani Urszula Przygodzka. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele jednostek pomocy społecznej z całego kraju.

Na wstępie zebranych gości przywitał Prezydent Rzeczypospolitej Polski Pan Andrzej Duda, po czym głos zabrała Pani Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Następnie wystąpili nw. eksperci odnosząc się do tematyki konferencji:  

  • dr hab. Marek Rymsza – Doradca Prezydenta RP
  • Paweł Mucha – Z-ca szefa Kancelarii prezydenta RP, Pełnomocnik Prezydenta RP ds. referendum dotyczącego projektu nowej konstytucji
  • Józefina Hrynkiewicz – Poseł na Sejm RP
  • Wiesław Koczur – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Anna Młynarska – Sobczewska – Instytut Nauk Prawnych PAN

Po wyczerpujących wystąpieniach ww. osób nastąpiła dyskusja zebranych uczestników.

 
 
 
 
 
 
 
 
<<< Poprzednie aktualności   |    Strona 1   Strona 2   |   Strona 3   |   Strona 4   |   Strona 5   |   Następne aktualności >>>