Inne działania profilaktyczne 2016

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Inne działania profilaktyczne 2016

|
Administrator
Rozmiar liter:

Podczas imprezy lokalnej  Kuźnice Koneckie, które odbyły się w dniach 9 – 10 lipca 2016 r. oraz  festynu Radoszyczanie Dzieciom w dniu 31 lipca 2016 roku przedstawiciele instytucji:

- Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich Pani Urszula Przygodzka

- Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich Pani Anna Wojtasińska

- pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich Pan Marcin Szyposzyński

- przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Końskich Pani Marzena Czapelska oraz Tomasz Kruszyna

pełnili dyżur w tzw. namiocie profilaktycznym propagując broszury informacyjno – edukacyjne, ulotki edukacyjne oraz gadżety odblaskowe, ponadto udzielano porad dla osób zainteresowanych tematem profilaktyki.