Inne działania profilaktyczne 2017

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Inne działania profilaktyczne 2017

Inne działania profilaktyczne 2017

|
Administrator
Rozmiar liter:

Dopalacze, czyli co?

Dopalacze są to pewne substancje psychoaktywne – syntetyczne albo pochodzenia naturalnego. Niektóre starają się naśladować marihuanę, inne – amfetaminę, kokainę czy ekstazy. Najczęściej składają się z kilku substancji. Zaburzają jednocześnie wiele funkcji ośrodkowego układu nerwowego – tym różnią się od klasycznych narkotyków i na tym polega ich niebezpieczeństwo.

W dniu 22 listopada br. w Zespole Szkół Ponadgminazjalnych Nr 1 w Końskich Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich wraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz przy udziale Świętokrzyskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego  w Kielcach zorganizowało szkolenie pt. „Dopalacze i legalne substancje psychoaktywne”.

Otwarcia szkolenia dokonały Pani Urszula Przygodzka – Zastępca Dyrektora PCPR w Końskich oraz Pani Anna Wojtasińska – Dyrektor PSSE w Końskich.  Następnie głos zabrał Wicestarosta Konecki - Pan Andrzej Marek Lenart. W dalszej części prowadzenie szkolenia objął Pan Marcin Szyposzyński pracownik PSSE Końskie, który poprosił o przedstawienie sytuacji zatruć dopalaczami w  województwie świętokrzyskim Panią Ewę Ziemkiewicz – Kierownika Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Kielcach.

Podczas części szkolenia przedstawiono następujące tematy:

  • Nowe narkotyki-dopalacze
  • Suplementy diety
  • leki OTC (tzw. leki bez recepty)

Prelegentem ww. wykładów był Pan Radosław Gruss – Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Olsztynie.

Dopalacze mimo wielu lat walki z nimi są nieustannym zagrożeniem dla zdrowia zarówno dla dzieci i młodzieży jak również osób dorosłych. O ile informacje dotyczące dopalaczy są stosunkowo łatwo dostępne, w szeroko pojętych mediach czy na różnych szkoleniach, to temat zagrożeń związanych z suplementami diety i lekami OTC już nie. W związku z tym należało tą wiedzę przedstawić szerokiej grupie odbiorców.

W szkoleniu udział wzięło 120 osób z  jednostek i instytucji z terenu Powiatu Koneckiego, tj.: pracownicy PCPR, PSSE w Końskich, M – GOPS / GOPS, pracownicy oświaty, ochrony zdrowia, policji, kuratorzy Sądu Rejonowego w Końskich, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Placówek Rodzinnych, WPPDiR w Stąporkowie, WTZ, DPS „Etola” w Rudzie Pilczyckiej, DPS „Cichy Zakątek” w Końskich,  Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Radość” w Końskich, Stowarzyszenie Bezpieczny Dom w Kielcach. W spotkaniu uczestniczył pracownik Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Łatwa dostępność substancji odurzających w połączeniu z brakiem wiedzy na temat ich działania, a szczególnie zagrożeń dla życia wynikających z ich używania, powoduje liczne przypadki poważnych zatruć a nawet zgonów. Mamy nadzieję, że udział kadry wielu instytucji w powyższym szkoleniu wpłynęło na uświadomienie skali zagrożeń oraz w pewnym stopniu wskazało przeciwdziałanie problemom.


W dniach 26,27 sierpnia br. odbyła się impreza pn. „Dni Końskich”. Drugiego dnia imprezy w Parku Miejskim w Końskich dyżur w namiocie profilaktycznym pełnili pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich oraz Powiatowej Komendy Policji propagując ulotki informacyjno – edukacyjne oraz gadżety odblaskowe wśród szerokiej grupy społeczności lokalnej.

Udzielano również porad dla osób zainteresowanych tematem profilaktyki oraz rodzicielstwa zastępczego. Podczas imprezy w namiocie profilaktycznym osoby zainteresowane mogły skorzystać z pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz specjalistycznej wagi.

 


W dniu 30 lipca br. w Radoszycach odbyła  się kolejna edycja  imprezy pn. „Radoszyczanie dzieciom”. Podczas imprezy dyżur w namiocie profilaktycznym pełnili pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Powiatowej Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich oraz Powiatowej Komendy Policji propagując ulotki informacyjno – edukacyjne oraz gadżety odblaskowe wśród szerokiej grupy społeczności lokalnej. Udzielano również porad dla osób zainteresowanych tematem profilaktyki. Podczas imprezy w namiocie profilaktycznym osoby zainteresowane mogły skorzystać z pomiaru ciśnienia, specjalistycznej wagi oraz alkogogli.


W dniach 15,16 lipca br. odbyła się XVIII edycja imprezy powiatowej pn. „Kuźnice Koneckie”. Organizatorem tegorocznej edycji było Starostwo Powiatowe w Końskich oraz Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka”.

Drugiego dnia imprezy w Parku Miejskim w Końskich dyżur w namiocie profilaktycznym pełnili pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich oraz Powiatowej Komendy Policji propagując ulotki informacyjno – edukacyjne oraz gadżety odblaskowe wśród szerokiej grupy społeczności lokalnej.

Udzielano również porad dla osób zainteresowanych tematem profilaktyki. Podczas imprezy w namiocie profilaktycznym osoby zainteresowane mogły skorzystać z pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz specjalistycznej wagi.