2019

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

2019

Koneckie Dni Profilaktyki 2019

|
Administrator
Rozmiar liter:
 
 

„Rajdowe” zakończenie XIV Koneckich Dni Profilaktyki

dscn9868W dniu 5 czerwca 2019 r. około godz. 9-ej rano młodzież z 6 koneckich szkół oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy wraz z opiekunami wyruszyła w pierwszy w historii  Koneckich Dni Profilaktyki Rajd Profilaktyczny. Uczestnikami byli także organizatorzy, a nad bezpieczeństwem wszystkich osób biorących udział w tej pieszej wyprawie czuwali: ratownik medyczny oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Końskich. Rajd był bardzo atrakcyjną formą zakończenia XIV już edycji KDP. Łącznie wzięło w nim udział około 150 uczniów, którzy mimo upału, dzielnie maszerowali w kierunku miejscowości Piekło. Wszyscy dotarli do celu, pokonując w jedną stronę trasę o długości 7 km, dodatkowo odpowiadając po drodze na przygotowane przez szkoły pytania konkursowe. Prawidłowe odpowiedzi nagradzane były punktami. Na marginesie dodać należy, że nie były one łatwe, a jedno ze stanowisk przewidziało konkurencje zręcznościowe. Wszystkim na trasie dopisywały wspaniałe humory, a na mecie czekały ciekawe atrakcje.

Pierwszą z nich był przygotowany i przedstawiony przez strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich oraz druhów z jednostki OSP w Kozowie, pokaz gaszenia pożaru. Młodzież zapoznana została z zasadami postępowania w przypadku wystąpienia pożaru tłuszczu. Chętni mieli możliwość gaszenia ognia w przygotowanej kastrze, za pomocą gaśnicy proszkowej. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, ale oby nigdy nie nastąpiła sytuacja potrzeby jego wykorzystania.

Drugą atrakcją było przygotowane dla uczestników ognisko, połączone z pieczeniem kiełbasek, a po pożywnym posiłku, organizatorzy podziękowali za wspólną wyprawę oraz nagrodzili reprezentacje wszystkich szkół zgłoszonych do udziału w Rajdzie. Nagrody zakupione przez PCPR w Końskich wręczyła Urszula Przygodzka – Dyrektor PCPR w Końskich oraz Anna Wojtasińska – Dyrektor PSSE w Końskich.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania osobom oraz instytucjom zaangażowanym w organizację Rajdu oraz lokalnym mediom za przygotowanie reportaży z przebiegu tego jakże ciekawego wydarzenia. Specjalne podziękowania kierujemy dla p. Mariusza Czapelskiego – rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Końskich, za koordynowanie pokazu przygotowanego przez strażaków.

dscn9856  dscn9858  dscn9859  dscn9861  dscn9862  dscn9863  dscn9872  dscn9875  dscn9885  dscn9887  dscn9889  dscn9890  dscn9900  dscn9902  dscn9907  dscn9908  dscn9914  dscn9919  dscn9921  dscn9929  dscn9937  dscn9947  dscn9951  dscn9954  dscn9955

Konferencja na temat zaburzeń odżywiania wśród dzieci i młodzieży

dscn9657W dniu 30 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Końskich w ramach XIV Koneckich Dni Profilaktyki odbyła się konferencja na temat zaburzeń odżywiania wśród dzieci i młodzieży. Organizatorami wydarzenia byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Końskich. Konferencję otworzyli: Pan Grzegorz Piec – Pełniący Funkcję Starosty Koneckiego, Pani Urszula Przygodzka – Dyrektor PCPR w Końskich i Pani Anna Wojtasińska – Dyrektor PSSE w Końskich.

Prelekcję na temat anoreksji i bulimii wygłosiła lek. Karolina Galikowska – specjalista psychiatra dzieci i młodzieży. Podczas wystąpienia zwróciła ona uwagę na zwiększającą się  w ostatnich latach zachorowalność na ww. schorzenia, podkreśliła, jak ważna jest umiejętność wczesnego rozpoznawania zaburzeń odżywiania wśród dzieci i młodzieży i odpowiedniego ich leczenia, jakie są symptomy oraz konsekwencje zdrowotne anoreksji i bulimii. Wskazała również placówki specjalizujące się w leczeniu zaburzeń odżywiania.

Druga część konferencji dotyczyła tematyki zdrowego żywienia. Prelekcję przygotowała Pani Wioletta Nowak z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich. Opowiedziała ona o walorach odżywczych i  prozdrowotnych produktów niskoprzetworzonych ze szczególnym odniesieniem do produktów lokalnych, polskich - tzw. superfoods.

W konferencji wzięli udział nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, przedstawiciele służby zdrowia oraz pomocy społecznej.

Organizatorzy konferencji składają podziękowania dla prelegentów oraz gości uczestniczącym w konferencji.

dscn9661  dscn9662  dscn9663  dscn9666  dscn9667  dscn9668  dscn9669  dscn9674  dscn9678  dscn9679  dscn9685  dscn9687

Ruszyły Koneckie Dni Profilaktyki

 

dscn8877W dniu 25 kwietnia 2019 roku happeningiem pod hasłem „Koneckie po zdrowie” rozpoczęły się XIV Koneckie Dni Profilaktyki.

Wydarzenie, w którym wzięło udział około 150 osób, w tym: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Końskich i Stąporkowa, pedagodzy, nauczyciele, przedstawiciele lokalnych władz oraz organizatorzy KDP, zostało objęte honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

„Ruch to zdrowie”, „Kochaj życie”, „Narkotyki złe wyniki”, „Żyj zdrowo” - to tylko niektóre z haseł, jakie niosła na transparentach  młodzież biorąca udział w happeningu. Podczas przemarszu jego uczestnicy, a także mieszkańcy Końskich słuchali bardzo ciekawej prelekcji pracownika PSSE w Końskich – p. Marcina Szyposzyńskiego, dotyczącej m.in. zdrowego trybu życia. Prelegent starał się przestrzec młodzież przed sięganiem po używki, uświadamiając im zgubne konsekwencje różnego typu nieodpowiedniego zachowania. Trasa przemarszu przebiegała przez centrum miasta do fontanny w Parku Miejskim, a następnie do sali bankietowej „Astoria”, gdzie  p. Urszula Przygodzka – Dyrektor PCPR w Końskich oraz p. Anna Wojtasińska  - Dyrektor PSSE w Końskich powitały przybyłych gości oraz dokonały oficjalnego otwarcia XIV KDP. Następnie, ze spektaklem profilaktycznym  pt. „W sieci”, wystąpili aktorzy Teatru „Lustro” z II LO w Końskich.

Organizatorzy Koneckich Dni Profilaktyki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich, Starostwo Powiatowe w Końskich, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Końskich, Urząd Miejski w Stąporkowie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stąporkowie, Komenda Powiatowa Policji w Końskich, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Końskich, Hufiec Pracy w Końskich oraz pedagodzy szkolni składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom biorącym udział w  inauguracji wydarzenia.

dscn8886  dscn8888  dscn8889  dscn8891  dscn8897  dscn8898  dscn8900  dscn8903  dscn8909  dscn8911  dscn8941  dscn8943  dscn8954  dscn8980  dscn8992  dscn8998  dscn9001

 


1296678191 pdfHARMONOGRAM XIV KONECKICH DNI PROFILAKTYKI 2019 rok

dni profilaktyki 2019


Trwają przygotowania związane z organizacją XIV Koneckich Dni Profilaktyki

DSC 1027

Od lutego br. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Końskich odbywają się cykliczne spotkania Komitetu Organizacyjnego XIV Koneckich Dni Profilaktyki. W spotkaniach biorą udział przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Końskich, Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Końskich, Urzędu Miejskiego w Stąporkowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stąporkowie, Komendy Powiatowej Policji w Końskich, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Końskich, Ochotniczego Hufca Pracy w Końskich oraz pedagodzy szkolni.

Podczas posiedzeń ustalany jest kierunek działań profilaktycznych w ramach KDP w roku 2019 oraz strategia promocyjna.

Podobnie jak w latach ubiegłych celem akcji będzie promowanie wśród społeczności lokalnej, w tym dzieci i młodzieży, zdrowego stylu życia, dostarczenie wiedzy na temat uzależnień i ich negatywnego wpływu na zdrowie i życie, uświadamianie mechanizmów i przyczyn powstawania agresji i przemocy.

Inauguracja XIV KDP planowana jest na 25 kwietnia 2019 r. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Koneckie po zdrowie”.

Zapraszamy do śledzenia aktualnych informacji dotyczących wydarzenia na naszej stronie.