2022

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

2022

Koneckie Dni Profilaktyki 2022

|
Administrator
Rozmiar liter:

 

Działania profilaktyczne PCPR i OIK w Końskich podczas lokalnych imprez plenerowych w roku 2022

 

Tegoroczny lipiec obfitował w szereg imprez plenerowych na terenie powiatu koneckiego. 24 lipca br. w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu odbyło się sztandarowe święto powiatowe - Kuźnice Koneckie, w Parku Miejskim w Końskich zorganizowane zostały przez Urząd Miasta i Gminy w Końskich Koneckie Senioralia,  a 31 lipca na stadionie sportowym w Radoszycach miał miejsce festyn charytatywny „Radoszyczanie dzieciom”.

We wszystkich tych wydarzeniach uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Końskich wspierani przez kadrę Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich.

Na stoiskach profilaktycznych przygotowanych specjalnie na te okazje propagowane były ulotki i broszury informacyjno – edukacyjne dotyczące tematyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zdrowia, bezpieczeństwa, itp. Osobom zainteresowanym udzielano informacji dotyczących realizowanych przez PCPR programów dla osób niepełnosprawnych. Prowadzone były również działania propagujące rodzicielstwo zastępcze.

Uczestnicy festynów w namiotach profilaktycznych  mogli dokonać pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, zbadać saturację oraz  skorzystać ze specjalistycznej wagi.

Dla najmłodszych przygotowane zostały gadżety odblaskowe, tj.  opaski, naklejki, zawieszki zwiększające bezpieczeństwo na drodze, pluszowe maskotki, długopisy, edukacyjne kolorowanki.

Dziękujemy wszystkim osobom, które odwiedziły nasze stoiska.

 

1  2  3  4  5  6  7  8

 

 


Akcja profilaktyczna dla uczniów w ramach XV KPD

 

W dniu 14 czerwca br. w ramach XV Koneckich Dni Profilaktyki, na placu manewrowym przy stadionie OSiR w Końskich zostało zorganizowane dla uczniów II LO w Końskich szkolenie profilaktyczne - symulacja jazdy samochodem pod wpływem alkoholu.

Młodzież, nakładając specjalne okulary, tzw. alkogogle,  mogła na własnej skórze przekonać się, jaki wpływ na sprawność psychomotoryczną wywiera stężenie alkoholu we krwi wynoszące 1,5 promila.

Demonstracja jazdy w alkogoglach odbywała się pod bacznym okiem instruktora ze Szkoły Jazdy Mikołajczyk, przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele PCPR w Końskich, PSSE w Końskich oraz KPP w Końskich.

Funkcjonariusze policji dodatkowo zapoznali uczestników szkolenia z obowiązującymi przepisami zaostrzającymi kary dla uczestników ruchu drogowego, którzy popełniają wykroczenia. Zmiana sprawiła, że znacząco wzrosły kwoty mandatów m.in. za przekroczenia dozwolonej prędkości czy zachowania godzące w bezpieczeństwo pieszych.

 

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.konecki.powiat.pl/index.php/38-uncategorised/aktualnosci/3439-drogowy-swiat-w-pijanych-okularach

 

1  3  5  9  12  15  17  18

 

 


II Rajd Profilaktyczny w ramach XV Koneckich Dni Profilaktyki

W dniu 8 czerwca 2022 roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich wraz z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Końskich, Komendą Powiatową Policji w Końskich, Ochotniczym Hufcem Pracy w Końskich, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stąporkowie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stąporkowie oraz pedagogami szkolnymi, zorganizowali II Rajd Profilaktyczny w ramach Koneckich Dni Profilaktyki.

W rajdzie, poza przedstawicielami ww. instytucji, wzięła również udział młodzież szkolna reprezentująca ZSP Nr 1 i 3 w Końskich, I i II LO w Końskich, ZSP w Stąporkowie, Centrum Kształcenia „AWANS” w Końskich, ZDZ w Końskich, Świętokrzyskie Centrum Kształcenia „Uniwerek” oraz członkowie Stowarzyszenia – Klub Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „Nowe Życie” w Stąporkowie. Łącznie w rajdzie wzięło udział ponad 200 osób. Trasa rajdu przebiegała od fontanny w Parku Miejskim w Końskich do miejscowości Górny Młyn, gdzie na uczestników czekały prezentacje i prelekcje przygotowane przez przedstawicieli służb pożarniczych i ratownictwa medycznego.

Koneckie Dni Profilaktyki, są ważnym elementem składowym Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, gdzie promowane są działania przeciwdziałające rożnym patologiom społecznym. Na zakończenie organizatorzy zaplanowali ognisko, na którym można było skosztować pieczonej kiełbaski.

1  8  9  13  15  20  30  DSCN9003  DSCN9051  DSCN9061  DSCN9079

 


Grupa wsparcia oraz szkolenie dla rodziców zastępczych i dyrektorów placówek

 opiekuńczo – wychowawczych

 

W ramach XV Koneckich Dni Profilaktyki w dniu 25 maja 2022 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich odbyła się grupa wsparcia dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Tematem spotkania, w którym wzięło udział 10 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej, była „Pandemia i lockdown – izolacja i ograniczenia wolności oraz ich wpływ na funkcjonowanie rodzin zastępczych.”

W dniu 31 maja 2022 r. zorganizowane zostało natomiast szkolenie pt. Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacjach trudnych”. W spotkaniu prowadzonym przez psychologa PCPR w Końskich wzięło udział 8 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej. Uczestnicy mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat tego, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży przebywającymi pod ich opieką. Omówione zostały w szczególności manifestowane postawy opozycyjno-buntownicze oraz zaburzenia zachowania. Rodziny miały możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami i problemami. Spotkanie zakończyło się deklaracjami rodziców dotyczącymi chęci uczestnictwa w indywidualnych spotkaniach
z psychologiem.

 

100 0010  100 0011  20220531 133758  20220531 133806  20220531 133808  20220531 133816

 

 


Prelekcja o kryzysie emocjonalnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych

W dniu 16 maja 2022 roku, PCPR w Końskich oraz OIK w Końskich dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich oraz I Liceum Ogólnokształcącego
w Końskich zorganizował prelekcję pt. „Oblicza ludzkiego kryzysu”. W spotkaniach wzięło łącznie udział 75 osób. Prelekcje poprowadziła psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Końskich – Pani Mirosława Słowińska.

Celem spotkań było przekazanie młodzieży wiedzy i informacji dotyczącej tego, czym jest kryzys psychiczny, jakie są jego rodzaje, objawy i skutki oraz gdzie można szukać pomocy w przypadku wystąpienia kryzysu emocjonalnego.

Zadanie było realizowane w ramach XV Koneckich Dni Profilaktyki.

PART 1652684656583  Resized 20220516 105801  Resized 20220516 105815  Resized 20220516 105850

 


Informujemy, że po dwóch latach przerwy zakłóconych sytuacją epidemiczną w kraju, PCPR w Końskich i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich wracają do tradycji organizowania Koneckich Dni Profilaktyki.

Od kwietnia br. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich odbywają się cykliczne spotkania Komitetu Organizacyjnego KDP. Poza kadrą PCPR w Końskich, OIK w Końskich i PSSE w Końskich w spotkaniach biorą również udział  przedstawiciele Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stąporkowie, Komendy Powiatowej Policji w Końskich, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Końskich, Ochotniczego Hufca Pracy w Końskich oraz pedagodzy szkolni.

Podczas posiedzeń ustalany jest kierunek działań profilaktycznych w ramach KDP w roku 2022 oraz strategia promocyjna.

Podobnie jak w latach ubiegłych, celem akcji będzie promowanie wśród społeczności lokalnej, w tym dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, dostarczenie wiedzy na temat uzależnień i ich negatywnego wpływu na zdrowie i życie, uświadamianie mechanizmów i przyczyn powstawania agresji i przemocy. Nawiązując do wydarzeń związanych z doświadczeniem pandemii oraz wojną na Ukrainie, tematem podejmowanych działań profilaktycznych będzie również trauma oraz oblicza ludzkiego kryzysu.

Zapraszamy do śledzenia aktualnych informacji dotyczących wydarzenia na naszej stronie.