Wydarzenia Piecza Zastępcza 2017

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Wydarzenia Piecza Zastępcza 2017

Wydarzenia Piecza Zastępcza 2017

|
Administrator
Rozmiar liter:

Promocja idei rodzicielstwa zastępczego na terenie Powiatu Koneckiego w ramach akcji Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję rodziców od zaraz”.

 

W ramach tegorocznej akcji Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję rodziców od zaraz” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich podjęło działania promujące ideę rodzicielstwa zastępczego, zachęcając mieszkańców Powiatu Koneckiego do tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

W dniach 21 października 2017 roku oraz 27 października 2017 roku  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich zorganizowało „Dzień otwartych drzwi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich”. W tych dniach pracownicy Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej w osobach: Magdalena Adamczyk – p.o. Kierownika Zespołu, Agata Zielińska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, Katarzyna Trawińska - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, Ewelina Trudnos – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz Robert Kowalczyk - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej promowali pieczę zastępczą na terenie miasta Końskie, poprzez rozdawanie ulotek oraz balonów, rozmieszczanie plakatów promujących rodzicielstwo zastępcze oraz broszurek promocyjnych.

Ponadto w tych dniach w siedzibie PCPR udzielano wszelkich informacji dotyczących tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

Podczas akcji promocyjnej przesłano plakaty oraz ulotki promocyjne do Ośrodków Pomocy Społecznej, a także przekazano materiały promocyjne do okolicznych placówek oświatowych: szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, okolicznych sklepów oraz supermarketów. Natomiast w dniu 30 października 2017 r. ideę rodzicielstwa zastępczego promowano podczas Sesji Rady Miejskiej w Końskich. W miesiącu listopadzie planuje się propagowanie pieczy zastępczej podczas Sesji Rady Powiatu w Końskich.

PCPR w Końskich podjął współpracę z Wydziałem Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Końskich w celu udzielenia wsparcia w rozpropagowaniu materiałów promujących pieczę zastępczą.

Podsumowując, PCPR w Końskich w ramach tegorocznej akcji „Potrzebuję rodziców od zaraz” rozpropagował około 300 szt. broszurek, 60 plakatów oraz około 500 szt. ulotek promujących rodzinną pieczę zastępczą.


Notatka z przebiegu obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 25 maja 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przypadającego na dzień 30 maja.

W uroczystości uczestniczyli, m.in. Pan Andrzej Marek Lenart - Wicestarosta Konecki, Pani Dorota Duda – Członek Zarządu Powiatu Koneckiego, Pani Urszula Przygodzka - Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Pani Magdalena Adamczyk - p.o. Kierownika Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej w PCPR- trener programu PRIDE oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w osobach: Agnieszka Kowalik, Katarzyna Trawińska, Joanna Domagała oraz Robert Kowalczyk.

Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych, funkcjonujących na terenie Powiatu Koneckiego.

W ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wyróżniono rodziny zastępcze, które swoją postawą oraz wielkim zaangażowaniem w prowadzenie rodzinnych form pieczy zastępczych zasługują na szczególne uznanie i uhonorowanie wysiłku, jakiego podejmują się na co dzień.

Zaproszone rodziny zastępcze z rąk Pana Andrzeja Marka Lenarta – Wicestarosty Koneckiego, Pani Doroty Dudy oraz Pani Urszuli Przygodzkiej otrzymały podziękowania.

W roku 2017 siedem rodzin, które swoją postawą, zaangażowaniem oraz wypełnianiem misji, jaką jest dla nich rodzicielstwo zastępcze w sposób godny oraz ukierunkowany na zabezpieczenie dobra dzieci pozostających pod ich opieką otrzymało statuetkę.

Rodziny zastępcze na ręce Pana Andrzeja Marka Lenarta oraz Pani Doroty Dudy złożyły podziękowania za wspieranie rodzinnej pieczy na terenie Powiatu Koneckiego. Również Pani Urszula Przygodzka otrzymała wyrazy uznania za pracę PCPR – u na rzecz funkcjonujących rodzin zastępczych oraz za zaangażowanie i pomoc koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Na zakończenie spotkania koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – Pan Robert Kowalczyk przedstawił uczestnikom spotkania prezentację, która była chwilą refleksji i przypomnienia ważniejszych momentów z funkcjonowania rodzin zastępczych.