Osoby usamodzielniane od dnia 1 stycznia 2012 r.

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE: