PCPR Końskie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Rozmiar liter:

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich działa w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich. Celem działalności OIK jest udzielanie krótkoterminowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, w sytuacji przemocy domowej, ofiarom przemocy w celu zapobiegania powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji tych osób, rodzin lub społeczności. Profesjonalnej pomocy udziela się możliwie najszybciej po wystąpieniu zdarzenia krytycznego.

Z pomocy Ośrodka może korzystać każdy, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie, orientację seksualną.

W OIK poradnictwo prowadzi psycholog jak również inni specjaliści w miarę potrzeby.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest koordynatorem Koneckich Dni Profilaktyki w ramach współpracy z instytucjami lokalnymi i poza lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Ponadto Ośrodek upowszechnia i popularyzuje wiedzę na temat sytuacji kryzysowych poprzez współuczestnictwo lub organizowanie spotkań różnych organizacji pomocowych.

W swojej działalności OIK kieruje się zasadami:

 - profesjonalizmu świadczonych usług,

 - anonimowości i dyskrecji,

 - poszanowania godności osobistej.

Grafik udzielanego poradnictwa znajduje się w zakładce Poradnictwo

Wszelka pomoc udzielana jest bezpłatnie.

 

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
26-200 Końskie ul. Spółdzielcza 3
tel. (41) 372-84-06, wew. 105 
tel./fax.: (41) 372-57-60 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:  7.30 - 15.30

Całodobowy telefon interwencyjny695 033 384

 
 
 
 
Linia pomocy pokrzywdzonym
 

Kampania społeczna pt.: „#Rozmawiaj#Reaguj”,

przygotowana przez Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

plakat nie rozmawiales

plakat nie uwierzyles

plakat nie zauwazyles

 


TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM

POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

            Uprzejmie informujemy, że w dniach od 19 lutego do 25 lutego 2024 roku obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Celem inicjatywy
jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W ramach działań promujących powyższą inicjatywę, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich, zapraszają mieszkańców powiatu koneckiego do skorzystania z bezpłatnych porad i konsultacji:

  • 21 lutego 2024 r. (środa) w godzinach 12:30 - 14:30 - poradnictwo psychologiczne
  • 20 - 23 lutego 2024 r. (wtorek - piątek) w godzinach 8:00 - 15:00 - konsultacje  z pracownikami PCPR/OIK w Końskich.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa/konsultacji, prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu wizyty osobiście w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

lub telefonicznie pod numerem 695 033 371

 


Kampania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Straży Granicznej

„Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”

Podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi znajdziesz pod poniższymi linkami:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich i Ośrodek Interwencji Kryzysowej  w Końskich poszukuje wolontariuszy!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Końskich zapraszają do współpracy wolontariuszy posługujących się językiem ukraińskim.

Zaangażowanie wolontariuszy pozwoli nam na uruchomienie bezpłatnego wsparcia psychologicznego, prawnego, informacyjno – socjalnego dla uchodźców z Ukrainy.

Za zgodą osób potrzebujących, wolontariusz będzie mógł uczestniczyć jako tłumacz
w spotkaniach ze specjalistami, na których omawiane będą problemy oraz udzielane porady
i wskazówki.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W zgłoszeniu prosimy podać dane kontaktowe: imię i nazwisko, numer telefonu.

 

 

 

 

Ulotki propagowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 


 

 

Dyżury pełnione w związku z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez sędziów Sądu Rejonowego w Końskich

Dyzury SR Konskie Strona 1

 

Dyzury SR Konskie Strona 2

 Dyzury SR Konskie Strona 3

 

telefony zaufania 

 

 

plansza112

  

Informacja
o instytucjach pomocowych, placówkach, organizacjach pozarządowych
działających na rzecz pomocy dziecku, rodzinie
i przeciwdziałających przemocy w rodzinie

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich
ul. Spółdzielcza 3, 26 -200 Końskie
Telefon: 41 372 84 06
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich
ul. Spółdzielcza 3, 26 -200 Końskie
Telefon: 41 372 84 06, wew. 105
Telefon interwencyjny: 695 033 384
 
Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
ul. Armii Krajowej 22, 26 – 200 Końskie
Telefon: 41 372 79 20
 
Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie
ul. Józefa Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków
Telefon: 41 374 32 39
 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
ul. Jana Pawła II 33, 26-230 Radoszyce
Telefon: 41 373 53 77
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej
Ruda Maleniecka 105A, 26-242 Ruda Maleniecka
Telefon: 41 373 15 91
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie
ul. Plac XX - lecia 1, 26-225 Gowarczów
Telefon: 48 672 40 21
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie
ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków
Telefon: 44 7873518
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi Koneckiej
Słupia 30a, 26-234 Słupia
Telefon: 41 391 12 22
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie
Smyków 91, 26 – 212 Smyków
Telefon: 41 373 90 08

Sąd Rejonowy w Końskich
ul. Iwo Odrowąża 5, 26-200 Końskie
Telefon: 41 372 27 02
 
Prokuratura Rejonowa
ul. Krakowska 34, 26-200 Końskie
Telefon: 41 390 10 00
 
Komenda Powiatowa Policji w Końskich
ul. Łazienna 12, 26-200 Końskie
Telefon: 41 390 02 00
 
Komisariat Policji w Stąporkowie
ul. Plac Wolności 1, 26-220 Stąporków
Telefon: 41 374 13 31
 
Komisariat Policji w Radoszycach
ul. Ogrodowa 19, 26 – 230 Radoszyce
Telefon: 41 373 50 07

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Końskich
ul. Krakowska 38, 26 – 200 Końskie
Telefon: 41 372 34 00
 
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25, 00 - 048 Warszawa,
tel. 22 616 02 68, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
 
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
ul. Jaktorowska 4, 05 – 007 Warszawa
Telefon: 22 499-37-33
Infolinia: 800 – 120 – 002
 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa
tel. 22 666-10-36
Infolinia: 800 – 120 – 002
 
La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu
skrytka pocztowa nr 5, PL 00 - 956 Warszawa 10
Telefon zaufania: +48 22 628 99 99
 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. 1 Maja 196, 25-614 Kielce
tel.: 41 368 18 67
Telefon Zaufania w sprawach rodzinnych: 41 368 18 74
Telefon Zaufania dla osób w kryzysie: 19525
 
Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 65, 25-001 Kielce
Telefon: 41 367 67 88

 


 
GRAFIK PORADNICTWA

NA 2024 ROK

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

PORADNICTWO

Z ZAKRESU UZALEŻNIEŃ

 

Poradnictwo świadczone jest dwa razy w miesiącu.

Informacja o terminach i godzinach pracy terapeuty jest dostępna telefonicznie.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

800 – 1530

-

800 - 1430

 

-

 

-

PORADNICTWO INFORMACYJNO – SOCJALNE

DLA KLIENTÓW OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

730 - 1530

730 - 1530

730 - 1530

730 - 1530

730 - 1530

UWAGA!

Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu wizyty

osobiście w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3 lub telefonicznie pod numerem:

41 260 49 71, 41 372 84 06, wew. 104, 105.


"Telefon zaufania dla osób w kryzysie"  - 195 25

Telefon zaufania - bezpłatna, anonimowa linia z której może skorzystać każda osoba w kryzysie. Porady są udzielane całodobowo (również w niedziele i święta) przez pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kielcach.

Wykaz wymaganych dokumentów w procesie kwalifikacji na niezawodową i zawodową rodzinę zastępczą:

1. Prośba o przeszkolenie w zakresie utworzenia niezawodowej lub zawodowej rodziny zastępczej wraz z uzasadnieniem,

2. Życiorys podpisany własnoręcznie, który zawierać musi podstawowe informacje biograficzne, informacje o środowisku rodzinnym i zawodowym. Dodatkowo życiorys emocjonalny.

3. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej podpisane własnoręcznie,

4. Oświadczenie dotyczące leczenia psychiatrycznego i odwykowego podpisane własnoręcznie,

5. Zaświadczenie lekarza psychiatry o braku przeciwwskazań do podjęcia opieki nad dzieckiem/dziećmi jako rodzina zastępcza,

6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do utworzenia rodziny zastępczej (brak chorób uniemożliwiających opiekę nad dzieckiem),

7. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,

8. Zaświadczenie potwierdzające źródło stałego dochodu (netto),

9. Odpis zupełny aktu małżeństwa,

10. Opinia służbowa z zakładu pracy – w miarę możliwości jak najpełniejsza,

11. Wyniki prześwietlenia klatki piersiowej (opis),

12. Wynik WR,

13. Sentencja rozwodowa w przypadku rozwodu (oryginał lub odpis),

14. Kserokopia dowodu osobistego,

15. Zaświadczenie potwierdzające stałe miejsce zamieszkania, w tym udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu (akt własności, akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej),