PCPR Końskie - Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kawęczynie

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Placówka Rodzinna w Kawęczynie

Kawęczyn

26-212 Smyków

Tel.: 41 373-98-03

 

Placówka Rodzinna w Kawęczynie funkcjonuje od 01.12.2004 r.

Jest to placówka zapewniająca całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie i częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Prowadzona jest przez małżeństwo Elżbietę i Janusza Borkowskich, którzy ukończyli w Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym w Kielcach szkolenie PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja uprawniające do pełnieni funkcji: Rodzinnego Domu Dziecka.

Placówka posiada 8 miejsc.

Na podstawie Zarządzenia Nr 4/2020 Starosty Koneckiego z dnia 14 stycznia 2020 r. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Placówce Rodzinnej w Kawęczynie wynoszą 3.467,00 zł.

 


 

W dniu 27 września 2013r., w związku z akcją Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję Rodziców od Zaraz” w Placówce Rodzinnej w Kawęczynie odbyło się spotkanie integracyjne przedstawicieli placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego i rodzin zastępczych z terenu województwa świętokrzyskiego. Organizatorem spotkania był Wojewoda Świętokrzyski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Końskich, w Końskich, Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa oraz Placówka Rodzinna w Kawęczynie.

Spotkanie było okazją do świętowania 10 - lecia Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego oraz jubileuszy funkcjonowania zawodowych rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z terenu województwa świętokrzyskiego.

W spotkaniu wzięli udział:

Wojewoda Świętokrzyski – Pani Bożentyna - Pałka Koruba, a także:

Wicestarosta Konecki – Pana Andrzej Marek Lenart,

Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Pani Renata Segiecińska wraz z pracownikami,

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich – Pani Jadwiga Życka z pracownikami,

Wójt Gminy Smyków – Pana Józef Śliz,

Wicewójt Gminy Smyków – Pan Radosław Orzelski

Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – Pani Monika Krawczyk

Dyrektor Zespołu Szkół w Miedzierzy – Izabela Basiak

Członkowie Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa z przewodniczącym Stanisławem Wyrozumskim.

Spotkanie to było okazją do wymienienia się w gronie przyjaciół doświadczeniami związanymi z pełnieniem tak trudnej roli, jaką jest rola rodzica zastępczego.