PCPR Końskie - Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Rozmiar liter:

WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA POMOCY DZIECKU I RODZINIE W STĄPORKOWIE

ul. Staszica 6

26-220 Stąporków

Tel./fax: 41 374-00-05

 

Jednostka została powołana dnia 28.06.2006 r. Uchwałą Rady Powiatu w Końskich.

Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza, realizująca zadania w zakresie zapewniania opieki dzieciom pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, zapewniająca dziecku całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie. Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie dysponuje 20 miejscami socjalizacyjnymi i 3 interwencyjnymi.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1/2022 Starosty Koneckiego z dnia 13 stycznia 2022 r. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie wynoszą 7.168,00 zł.