PCPR Końskie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Projekt Systemowy „My Samodzielni”

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Rozmiar liter:

PROJEKT SYSTEMOWY "MY SAMODZIELNI" 2012

 

Ruszyła V edycja projektu systemowego „My samodzielni”

 

Dnia 20 lutego 2012 r. został podpisany Aneks nr UDA - POKL.07.01.02-26-001/08-08 do umowy ramowej pomiędzy Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach, a Powiatem Koneckim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, na realizację projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „My samodzielni”.

Tegoroczny projekt skierowany jest do 3 grup odbiorców:

 1. Wychowanków rodzin zastępczych w wieku od 15-18 lat.
 2. Usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych w wieku od 18-25 lat.
 3. Osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących teren Powiatu Koneckiego, posiadających status osoby bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo i/lub zatrudnionej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja Uczestników Projektu odbywać się będzie w Biurze Projektu przy ul. Partyzantów 1 w Końskich i potrwa do dnia 31 marca 2012r.

W ramach Projektu w roku 2012 oferowane są następujące formy wsparcia:

 • Indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Treningi kompetencji i umiejętności społecznych połączone z ćwiczeniem technik relaksacji,
 • Kursy/szkolenia zakończone uzyskaniem certyfikatu dla wychowanków rodzin zastępczych w wieku od 15 - 25 lat,
 • 10 - dniowy Obóz Aktywnej Integracji połączony z grupowymi warsztatami z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych dla wychowanków rodzin zastępczych w wieku od 15 - 25 lat,
 • Finansowanie zajęć rehabilitacyjno – relaksacyjnych, indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
 • 14-dniowy Obóz Rekreacyjny, usprawniający psychoruchowo, połączony z kursem zdrowego żywienia dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto w ramach działań o charakterze środowiskowym w roku 2012 zaplanowano:

 • bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne,
 • organizację spotkań rekreacyjno – sportowych (pikników),
 • organizację Balu Andrzejkowego.

W roku bieżącym kontynuowana jest również działalność Czytelni Czasopism mieszczącej się w Biurze Projektu przy ul. Partyzantów 1. W Czytelni oprócz prasy, udostępnione jest dla Uczestników Projektu stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu.

Więcej informacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich od 2008 roku jest realizatorem projektu systemowego „My samodzielni”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

Jednym z głównych celów projektu jest podniesienie potencjału społeczno-zawodowego wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz - od roku 2010 - wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu koneckiego.

W dotychczasowych edycjach projektu realizowanych w latach: 2008 – 2011, zaktywizowano ogółem 278 osób pochodzących z terenu powiatu koneckiego, w tym 156 osób z niepełnosprawnością.

W ramach projektu, PCPR w Końskich od roku 2008 sfinansowało koszty:

 • szkoleń,
 • zakupu podręczników,
 • pomocy dydaktycznych,
 • opłat za akademik/bursę szkolną,
 • kursów wg. indywidualnych potrzeb (językowych, zawodowych, prawa jazdy, itd.),
 • zajęć wyrównujących zaległości edukacyjne,
 • treningów kompetencji i umiejętności społecznych,
 • grupowych warsztatów wsparcia,
 • doradztwa zawodowego,
 • specjalistycznego poradnictwa (prawnik, psycholog, pedagog),
 • turnusów rehabilitacyjnych,
 • indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
 • Obozów Aktywnej Integracji dla młodzieży oraz szeregu działań o charakterze integracyjnym (pikniki, Bale integracyjne, wyjazdy do teatru, itp.)

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach Nr UDA-POKL.07.01.02-26-001/08-06.

Powiat Konecki corocznie przeznacza środki uzupełniające budżet projektu w postaci wkładu własnego.

  

Treningi kompetencji i umiejętności społecznych, połączone z ćwiczeniem technik relaksacji

dla Uczestników Projektu „My samodzielni”

 

W ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w roku 2012  projektu systemowego „My samodzielni”, w dniach 11 - 18.06.2012 r., odbyły się treningi kompetencji i umiejętności społecznych połączone z ćwiczeniami technik relaksacji, skierowane do trzech grup docelowych projektu. W  warsztatach wzięli udział wychowankowie rodzin zastępczych w wieku od 15 do 18 lat, usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych w wieku od 18 do 25 lat, a także osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej – mieszkańcy powiatu koneckiego.

3 – dniowe cykle szkoleniowe dla każdej z grup, odbywały się w  siedzibie Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. Staszica 2 „a” w Końskich. Szkolenia zostały przeprowadzone przez specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego oraz psychologii. Zajęcia  prowadzone były w formie ćwiczeń, wykładów i dyskusji. Uczestnicy treningów mieli zapewniony gorący posiłek oraz serwis kawowy podczas każdego dnia zajęć.

Szkolenie obejmowało: rozwój kompetencji społecznych w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności, rozwiazywania konfliktów, konstruktywnej krytyki oraz doskonalenie umiejętności pokonywania stresu (ćwiczenia oddechowe, elementy jogi, nauka szybkich technik antystresowych, technik arteterapii i rozładowywania napięcia przez ekspresję twórczą).

Na zakończenie cyklu zajęć, uczestnicy otrzymali bezpłatne materiały szkoleniowe będące uzupełnieniem treści szkolenia oraz certyfikaty.

 

Obóz Aktywnej Integracji dla Uczestników Projektu

"My Samodzielni"

W dniach 01.07.2012 r. - 10.07.2012 r. 10 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku 15-18 lat oraz 15 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w wieku 18 -25 lat – Uczestników projektu systemowego „My samodzielni”, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wzięło udział w Obozie Aktywnej Integracji, połączonym z grupowymi warsztatami z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Obóz odbył się w Szczawnicy.

Młodzież została zakwaterowana w „Pensjonacie Skalnym”, w pokojach dwu i trzy osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Uczestnicy Obozu oprócz aktywnego wypoczynku, wzięli także udział w warsztatach z zakresu podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. Podczas wyjazdu młodzież miała okazję skorzystać z szeregu atrakcji przygotowanych przez organizatora. Korzystając ze słonecznej aury, chętnie uczestniczyła w ogniskach, dyskotekach oraz zajęciach sportowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się piesze wycieczki po okolicy, autokarowa wycieczka do Wąwozu Homole oraz wyprawy w góry na Palenicę i Sokolicę.

Urozmaiceniem pobytu była wycieczka do Niedzicy połączona ze zwiedzaniem XIV - wiecznego zamku, spacer po zaporze, piknik pod najwyższym szczytem Pienin „Trzy Korony”, przy samej granicy ze Słowacją, oraz godzinny rejs statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim. Całość zadania została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obóz Rekreacyjny dla niepełnosprawnych Uczestników Projektu

„My samodzielni”

W terminie od 16.07.2012 r. - 29.07.2012 r. 50 niepełnosprawnych uczestników projektu systemowego „My samodzielni” wraz z 10 opiekunami, wzięło udział w 14 - dniowym Obozie Rekreacyjnym, usprawniającym psychoruchowo, połączonym z kursem dotyczącym zasad zdrowego żywienia. Obóz odbył się w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym „PANORAMA” w Krynicy Zdrój.

Głównym celem Obozu było poprawienie stanu zdrowia uczestników, zwiększenie świadomości dotyczącej profilaktyki zdrowotnej oraz pobudzenie aktywności ruchowej. Uczestnikom zagwarantowano zabiegi rehabilitacyjne dostosowane indywidualnie do rodzaju schorzeń, grupowe warsztaty dotyczące zasad zdrowego żywienia i indywidualne konsultacje dietetyczne. Ponadto, podczas dwutygodniowego pobytu, osoby biorące udział w Obozie mogły brać udział w urozmaiconych zajęciach ogólno-usprawniających (fitness, zajęcia na pływalni).

Poza rehabilitacją dla uczestników zorganizowano wycieczkę autokarową śladami Sądeczczyzny. Urozmaiceniem pobytu były spotkania integracyjne (ogniska, wieczorki taneczne). Na zakończenie obozu organizator przygotował kolację w formie grilla połączoną z występem kapeli góralskiej. Całość zadania została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Spotkania sportowo - rekreacyjne (pikniki) dla Uczestników Projektu

„My samodzielni”

 

W dniach od 28 do 30 sierpnia 2012 r., Uczestnicy Projektu „My samodzielni”, wzięli udział w organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich - spotkaniach sportowo – rekreacyjnych (piknikach). Pikniki odbywały się na terenie patio Motelu „Orlen” w Końskich.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele różnorodnych atrakcji, w tym zawody i konkurencje sportowe, m.in. drużynowe przeciąganie liny, dart (rzucanie lotkami do tarczy) oraz podbijanie piłki ręcznej lub nożnej. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali nagrody rzeczowe w postaci plecaków turystycznych, kijków trekkingowych, portfeli oraz kieszonkowych latarek. Ponadto podczas spotkań zapewniono catering. Uczestnikom imprezy na bieżąco serwowano gorące posiłki, w tym dania z grilla.

Dzięki piknikom Uczestnicy Projektu mieli okazję zintegrować się i aktywnie spędzić wolny czas na świeżym powietrzu. Każde ze spotkań przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Pikniki zakończyły się sukcesem, zebrani goście zgodnie twierdzili, że taka impreza powinna odbywać się częściej.

Organizacja pikników była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

 

Zajęcia rehabilitacyjno-relaksacyjne na pływalni oraz indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla Uczestników Projektu

"My Samodzielni"

 

Zakończyły się indywidualne zajęcia rehabilitacyjne, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich dla 41 uczestników projektu systemowego „My samodzielni".

W dniach od 26 czerwca do 29 września br., uczestnicy projektu brali udział w ogólnousprawniających zajęciach rehabilitacyjnych. Każdy z uczestników przeszedł badanie oraz wywiad lekarski. Na podstawie przeprowadzonego badania zastosowano zabiegi fizjoterapeutyczne indywidualnie dla każdej osoby w zależności od stwierdzonych schorzeń i rodzaju ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, między innymi: hydroterapię (hydromasaż, kąpiel perełkowa), masaże, elektroterapię (jonoforeza), kinezyterapię (rowerek, rotor).  Uczestnictwo w zajęciach korzystnie wpłynęło na każdego uczestnika projektu -  nastąpiło polepszenie sprawności fizycznej i kondycji psychicznej, wzmocnienie odporności. Udział w zajęciach rehabilitacyjnych przyczynił się do osiągnięcia rezultatów zamierzonych w projekcie.

Dodatkowo, w celu promowania zachowań prozdrowotnych, 91 niepełnosprawnych uczestników projektu otrzymało karnety uprawniające ich do korzystania z oferty Pływalni Miejskiej  w Końskich, tj. basenu, hydromasażu, kriokomory, sauny fińskiej, łaźni parowej, groty solnej, siłowni, fit-roll.

Całość zadania została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Kursy według indywidualnych potrzeb dla Uczestników Projektu

„My samodzielni”

 

W okresie od lipca do końca listopada 2012 r., wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych w wieku 15-18 lat oraz usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku 18-25 lat - Uczestnicy Projektu Systemowego „My samodzielni” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, wzięli udział w kursach według indywidualnych potrzeb. Młodzież najchętniej wybierała kursy językowe a także kursy prawa jazdy. Pozostałe osoby zdecydowały się podnieść swoje kwalifikacje, m.in. w szkoleniach z zakresu kosmetyki, wizażu, jak również masażu. Część młodzieży poszerzyła swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w komputerowych kursach księgowości oraz specjalistycznych kursach obsługi programów komputerowych. Wśród szerokiej oferty szkoleń zainteresowani skorzystali także z kursu obsługi koparko-ładowarki oraz kursu spawacza MAG 135. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników uzyskał certyfikat.

Wykonawcą kursów dla Uczestników Projektu „My samodzielni” było Centrum Kształcenia Ustawicznego „PERFEKT” w Końskich. Całość zadania została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Impreza kulturalno – integracyjna (Bal Andrzejkowy)

dla Uczestników Projektu „My samodzielni” oraz osób z ich otoczenia

 

Dnia 23 listopada 2012 r. w Sali Bankietowej Motelu Orlen w Końskich, odbył się Bal Andrzejkowy zorganizowany dla Uczestników Projektu „My samodzielni” oraz osób z ich otoczenia. Spotkanie przebiegło w przyjaznej i radosnej atmosferze. Impreza była doskonałą okazją do integracji wszystkich uczestników biorących udział w projekcie a także do przełamywania barier podczas wspólnej zabawy. Dla uczestników imprezy przygotowano wiele atrakcji. Nad oprawą muzyczną czuwał d’j. Podczas integracyjnej zabawy zaprezentowano krótki program artystyczny, m.in.: występ iluzjonisty, pokaz sztucznych ogni. Tradycyjnie nie zabrakło również zabaw andrzejkowych. Organizatorzy Balu  zapewnili uczestnikom dania gorące, zimne przekąski oraz słodkie przysmaki. Na koniec imprezy uczestnicy projektu „My samodzielni” podziękowali kadrze projektu za zorganizowanie tak wspaniałej zabawy. Całość zadania została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Konferencja podsumowująca projekt

„My samodzielni”

 

W dniu 04.12.2012 r. odbyła się konferencje podsumowująca V edycję projektu systemowego pn. „My samodzielni” realizowanego w 2012 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich. Miejscem spotkania była sala konferencyjna Motelu „Orlen” w Końskich. W konferencji wzięli udział przedstawiciele trzech grup docelowych projektu: wychowankowie rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w wieku od 15 do 18 roku życia, usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych w wieku od 18 do 25 roku życia oraz osoby niepełnosprawne.

Konferencję otworzyła Pani Jadwiga Życka - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich. Następnie Pani Anna Kołba – Piekarska – koordynator projektu, dokonała podsumowania działań realizowanych w ramach projektu w roku 2012, ze szczególnym uwzględnieniem osiągniętych rezultatów i korzyści dla osób biorących udział w projekcie. Na zakończenie, uczestnicy konferencji mieli możliwość podzielenie się refleksjami na temat udziału w projekcie „My samodzielni”.

 

DWA 3 – DNIOWE WYJAZDOWE TRENINGI AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

 

W ramach oszczędności powstałych w budżecie projektu, w miesiącu grudniu, za zgodą Instytucji Pośredniczącej – Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, dla uczestników projektu zorganizowano dwa 3 - dniowe wyjazdowe treningi aktywizacji zawodowej. Uczestnicy projektu oraz osoby z ich otoczenia zostały zakwaterowane w Hotelu FELIX*** w Warszawie, gdzie wzięły udział w zajęciach z doradcą zawodowym. Treningi obejmowały tematykę bezrobocia, poszukiwania pracy, stresu zawodowego, pracoholizmu oraz mobbingu. Oprócz zajęć zorganizowano również atrakcje w postaci zwiedzania Warszawy, udziału w spektaklu w Tatrze „Och-teatr” oraz wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego. W wyjazdach wzięło udział łącznie 110 osób – Uczestnicy Projektu oraz ich otoczenie.

 

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie pn. „Samorząd Równych Szans”

 

W roku 2012 Powiat Konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zgłosiło się do ogólnopolskiego konkursu pn. „Samorząd Równych Szans”, organizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Ideą konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów realizowanych w terenie powiatów na rzecz osób niepełnosprawnych. Do miana Samorządu Równych Szans aspirowało w czwartej edycji konkursu 125 samorządów z całej Polski. Powiat konecki otrzymał wyróżnienie za realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego pn. „My samodzielni”.