Aktualne informacje

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Aktualne informacje

 

Uchwała Nr 27/2021 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia trybu realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych; zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika; uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz sportu, kultury, rekreacji i turystyki w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w roku 2021

Pobierz


Uchwała Nr 42/2020 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia trybu realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych; zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika; uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz sportu, kultury, rekreacji i turystyki w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w roku 2020        (PROCEDURY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA)

Pobierz


Uchwała Nr 47/2018 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.

Pobierz

Załącznik do Uchwały Nr 47/2018 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 25 kwietnia 2018 roku. Procedury Udzielania Dofinansowania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2018 roku.

Pobierz


Uchwała Nr XXVIII/13/2017 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przenacza się środki otrzymane wg. algorytmu z Państwowoego Funduszu Rehabilitacji Osó Niepełnosprawnych na 2017 rok.

Pobierz


Uchwała Nr 34/2017 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych: likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych; zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika; uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych; oraz sportu kultury, rekreacji i turystyki w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w roku 2017.

Pobierz


Uchwała Nr 38/2016 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych; zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika; uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz sportu, kultury, rekreacji i turystyki w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w roku 2016.

Pobierz

 


Uchwała Nr 31/2015 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  i technicznych; zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika; uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych  oraz sportu, kultury, rekreacji i turystyki w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w roku 2015.

Pobierz


Uchwała Nr V/13/2015 Rady Powiatu w Końskich z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki otrzymane w/g algorytmu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok.

Pobierz

 


Informacja dla osób zainteresowanych wsparciem ze środków PFRON w 2018 r.


Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier i uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W sytuacji, gdy PCPR zobowiązane będzie do rozpatrzenia wniosku z uwagi na upływający termin (wspomnianych 30 dni), jednak nie będzie jeszcze dysponować środkami PFRON, wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie i nie będzie podlegał ponownemu rozpatrzeniu. W celu ponownego ubiegania się o dofinansowanie konieczne będzie złożenie nowego wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników.

Aby uniknąć przedstawionej sytuacji sugerujemy złożenie wniosku po otrzymaniu przez Powiat Konecki środków finansowych z PFRON.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc pod podany numer telefonu: 41 372-84-06 wew. 103

UWAGA:
Ze względu na fakt, iż Powiat nie otrzymuje z wyprzedzeniem informacji z Zarządu PFRON na temat terminu podziału środków, a dowiaduje się o nim po zatwierdzeniu Uchwały Zarządu, pracownicy PCPR nie udzielają wiążących informacji na temat przybliżonego terminu podziału środków przez PFRON.
O terminie złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON decyduje wyłącznie osoba zainteresowana.


 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w gospodarce narodowej
(czerwiec, lipiec, sierpień)
Monitor Polski z 14.05.2018 r. poz. 472

4.622,84 zł.

50% - 2.311,00 zł.
65% - 2.773,00 zł.

Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego

st. znaczny (30%) 1.387,00 zł.
st. umiarkowany (27%) 1.248,00 zł.
st. lekki (25%) 1155,00 zł.
opiekun+ZPCH (20%) 924,00 zł.

 

 

Powyższe informacje dotyczą wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego oraz do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Natomiast do pozostałych programów, kryterium dochodowe nie obowiązuje.

 


 

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia wrzesień, październik, listopad 2018

 

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2018 r. wyniosło:

4.521,08 zł

50% - 2.260,00 zł

65% - 2.939,00 zł

Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego:

st. znaczny (30%) – 1.356,00 zł.

st. umiarkowany (27%) – 1.220,00 zł.

st. lekki (25%) – 1.130,00 zł.

opiekun + ZPCH (20%) – 904,00 zł.