Archiwum zaproszeń do złożenia oferty cenowej 2016

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Archiwum zaproszeń do złożenia oferty cenowej 2016

|
Administrator
Rozmiar liter:

Informacja o wynikach naboru Wykonawcy świadczącego usługi trenera prowadzącego zajęcia w programie korekcyjno - edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Informacja o wynikach naboru


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu i dostawy jednostek centralnych wraz z oprogramowaniem.

Zaproszenie

Formularz

Protokół


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej sprzedaży i dostawy tonerów oraz bębnów.

Zaproszenie

Formularz

Protokół