Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 2019

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 2019

|
Administrator
Rozmiar liter:

Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:

Część 1 -  Zajęcia z języka angielskiego

Cześć 2 -  Zajęcia informatyczne

Część 3 -  Korepetycje z matematyki

Część 4 -  Wyjazdy terapeutyczne na basen

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

31.12.2019

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

31.12.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - Umowa

31.12.2019 1333043088 wordpobierz

Załącznik nr 2 do umowy -

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

31.12.2019 1333043088 wordpobierz

Załącznik nr 3– wzór klauzul informacyjnych

31.12.2019 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

14.01.2020 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:

Część 1 -  Zajęcia z języka angielskiego

Cześć 2 -  Zajęcia informatyczne

Część 3 -  Korepetycje z matematyki

Część 4 -  Wyjazdy terapeutyczne na basen

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

23.12.2019

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

23.12.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - Umowa

23.12.2019 1333043088 wordpobierz

Załącznik nr 2 do umowy -

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

23.12.2019 1333043088 wordpobierz

Załącznik nr 3– wzór klauzul informacyjnych

23.12.2019 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

31.12.2019 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:

Część 1 - zakup wraz z dostawą artykułów plastycznych,

Część 2 - zakup wraz z dostawą wyposażenia gabinetu SI 

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

09.12.2019

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

09.12.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 2 – wzór klauzul informacyjnych

09.12.2019 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

14.12.2019 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:

Część 1 Zakup i dostawa materiałów pomocniczych dla animatora zabaw

Część 2  Zakup i dostawa  zestawów gry planszowej  z robotyki 

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

02.12.2019

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

02.12.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 2 – wzór klauzul informacyjnych

02.12.2019 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

11.12.2019 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:

zakup mebli wraz z dostawą

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

28.11.2019

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

28.11.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 – wzór klauzul informacyjnych

28.11.2019 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

09.12.2019 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:

zakup wraz z dostawą sprzętu AGD i RTV: klimatyzatory, żelazko, lodówko-zamrażarka, telefony, radioodtwarzacz, czajniki, warnik i deska do prasowania.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

28.11.2019

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

28.11.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 – wzór klauzul informacyjnych

28.11.2019 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

13.12.2019 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:

Część 1 Zakup i dostawa materiałów pomocniczych dla animatora zabaw

Część 2  Zakup i dostawa  zestawów gry planszowej  z robotyki 

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

26.11.2019

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

26.11.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 2 – wzór klauzul informacyjnych

26.11.2019 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

02.12.2019 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:

Część 1: Zakup sprzętu zdrowotno korekcyjnego celem wyposażenia dodatkowych nowo wyremontowanych pomieszczeń PWD.

Część 2: Wyposażenie pomieszczeń „Pokoju przyjaznego dziecku i rodzinie”

Część 3: Zakup półek, foteli, puf celem wyposażenia dodatkowych nowo wyremontowanych pomieszczeń PWD.

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

25.11.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej

25.11.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

25.11.2019

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

25.11.2019 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

02.12.2019 1296678191 pdf pobierz

 


Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:

Część 1* Zakup i dostawa wyposażenia do Świetlicy Środowiskowej - meble

Część 2*  Zakup wyposażenia do Świetlicy Środowiskowej - sprzęt elektroniczny

Cześć 3* Zakup drobnego wyposażenia do świetlicy – gry edukacyjne i sprawnościowe

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

25.11.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej

25.11.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

25.11.2019

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

25.11.2019 1333043088 word pobierz

Zmiana zaproszenia do złożenia oferty cenowej

28.11.2019 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

04.12.2019 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:

Część 1: Zakup sprzętu zdrowotno korekcyjnego celem wyposażenia dodatkowych nowo wyremontowanych pomieszczeń PWD.

Część 2: Wyposażenie pomieszczeń „Pokoju przyjaznego dziecku i rodzinie”

Część 3: Zakup półek, foteli, puf celem wyposażenia dodatkowych nowo wyremontowanych pomieszczeń PWD.

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

19.11.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej

19.11.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

19.11.2019

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

19.11.2019 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

25.11.2019 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:

Część 1* Zakup i dostawa wyposażenia do Świetlicy Środowiskowej- meble

Część 2*  Zakup wyposażenia do Świetlicy Środowiskowej- sprzęt elektroniczny

Cześć 3* Zakup drobnego wyposażenia do świetlicy – gry edukacyjne i sprawnościowe

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

18.11.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej

18.11.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

18.11.2019

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

18.11.2019 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

25.11.2019 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:

na zakup wraz z dostawą artykułów biurowych, w tym materiałów eksploatacyjnych do kolorowej drukarki oraz materiałów szkoleniowych dla 88 Uczestników Projektu

w związku realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

18.11.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej

18.11.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór klauzul informacyjnych

18.11.2019

1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

28.11.2019 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:

na zakup wraz z dostawą artykułów biurowych, w tym materiałów eksploatacyjnych do kolorowej drukarki oraz materiałów szkoleniowych dla 88 Uczestników Projektu

w związku realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

06.11.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej

06.11.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór klauzul informacyjnych

06.11.2019

1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

18.11.2019 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:

Remont i adaptacja dodatkowych pomieszczeń w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich celem dostosowania do obowiązujących standardów pracy z dzieckiem i rodziną-utworzenie „Pokoju przyjaznego dziecku i rodzinie

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

30.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - przedmiar- do zaproszenia do zlozenia oferty cenowej - opis przedmiotu zamówienia

30.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 2 - formularz oferty cenowej

30.10.2019

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wykaz robót

30.10.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 4 - wzór umowy

30.10.2019

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 5 - wzór klauzul informacyjnych

30.10.2019 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

12.11.2019 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:

„Zorganizowanie jednodniowej wycieczki autokarowej ze Stąporkowa do Centrum Nauki „Experymentarium” w Łodzi” 

w ramach projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka  z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

23.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej

23.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

23.10.2019

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

23.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

07.11.2019 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:

Remont i adaptacja dodatkowych pomieszczeń w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich celem dostosowania do obowiązujących standardów pracy z dzieckiem i rodziną-utworzenie „Pokoju przyjaznego dziecku i rodzinie

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

22.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - przedmiar- do zaproszenia do zlozenia oferty cenowej - opis przedmiotu zamówienia

22.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 2 - formularz oferty cenowej

22.10.2019

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wykaz robót

22.10.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 4 - wzór umowy

22.10.2019

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 5 - wzór klauzul informacyjnych

22.10.2019 1333043088 word pobierz

Zmiana treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej

25.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

30.10.2019 1296678191 pdf pobierz

 


Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:

Część 1- zakup karnetów na basen dla 88 Uczestników Projektu w roku 2019,

Część 2- zakup karnetów na basen dla 88 Uczestników Projektu w roku 2020,

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

15.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej

15.10.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

15.10.2019

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

15.10.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 4 - wzór klauzul informacyjnych

15.10.2019

1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

24.10.2019 1296678191 pdf pobierz

 
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:
 

Część 1 - wynajem sali wraz z serwisem kawowym do przeprowadzenia trzech 4 – godzinnych warsztatów/szkoleń dla uczestników projektu „Zielone  światło” w roku 2019,

Część 2 - wynajem sali wraz z serwisem kawowym do przeprowadzenia trzech 4 – godzinnych warsztatów/szkoleń dla uczestników projektu „Zielone  światło” w roku 2020,

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

07.10.2019

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

07.10.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 – wzór umowy

07.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

07.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

16.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

 Zakup i dostawę sprzętu komputerowego i biurowego

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

07.10.2019

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

07.10.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 – wzór umowy

07.10.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

07.10.2019 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

24.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

zakup wraz z dostawą produktów (artykułów spożywczych),

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

07.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej

07.10.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

07.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

16.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:

„Ubezpieczenie wolontariuszy w związku z prowadzeniem korepetycji”.

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

03.10.2019

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

03.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 2 – wzór klauzul informacyjnych

03.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór umowy

03.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

17.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych (dot. Fundacji TUO PORTU)

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

03.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej

03.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 2 - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

03.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:

Część 1- zakup karnetów na basen dla 88 Uczestników Projektu w roku 2019,

Część 2- zakup karnetów na basen dla 88 Uczestników Projektu w roku 2020,

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

03.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej

03.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

03.10.2019

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

03.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 4 - wzór klauzul informacyjnych

03.10.2019

1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

15.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Część 1- Indywidualne zajęcia z rodziną prowadzone przez psychologa dziecięcego, 

Cześć 2- Indywidualne zajęcia specjalistyczne z rodziną prowadzone przez terapeutę rodzinnego

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

27.09.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej

27.09.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

27.09.2019

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

27.09.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 4 - wzór klauzul informacyjnych

27.09.2019

1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej w Części 1

15.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej w Części 2

18.10.2019 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

zakup wraz z dostawą produktów (artykułów spożywczych),

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

27.09.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej

27.09.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

27.09.2019 1296678191 pdf pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 07.10.2019

1296678191 pdf pobierz


 
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

 Zakup i dostawę sprzętu komputerowego i biurowego

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

26.09.2019

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

26.09.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 – wzór klauzul informacyjnych

26.09.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór umowy

26.09.2019 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

07.10.2019 1296678191 pdf pobierz
 

 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:
„Ubezpieczenie wolontariuszy w związku z prowadzeniem korepetycji”.

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

25.09.2019

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

25.09.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

25.09.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 – wzór klauzul informacyjnych

25.09.2019

1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

03.10.2019 1296678191 pdf pobierz

 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:
zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych (dot. Fundacji TUO PORTU)

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

24.09.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej

24.09.2019 1296678191 pdf pobierz

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

24.09.2019 1296678191 pdf pobierz

 
 
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Część 1- Indywidualne zajęcia z rodziną prowadzone przez psychologa dziecięcego

Cześć 2- Indywidualne zajęcia specjalistyczne z rodziną prowadzone przez terapeutę rodzinnego

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

18.09.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej

18.09.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

18.09.2019

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

18.09.2019 1333043088 word pobierz
Załącznik nr 4 - wzór klauzul informacyjnych

18.09.2019

1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

26.09.2019 1296678191 pdf pobierz

 
 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Część 1  -  Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych

Część 2  -  Zakup laptopów celem wyposażenia PWD

Część 3  -  Zakup laptopów celem prowadzenia zajęć przez asystentów rodziny”

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

13.09.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej

13.09.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

13.09.2019

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

13.09.2019 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

25.09.2019 1296678191 pdf pobierz
 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

 Zakup i dostawę sprzętu komputerowego i biurowego

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

05.09.2019

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

05.09.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 – wzór umowy

05.09.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

05.09.2019 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

20.09.2019 1296678191 pdf pobierz

 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Część 1  -  Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych

Część 2  -  Zakup laptopów celem wyposażenia PWD

Część 3  -  Zakup laptopów celem prowadzenia zajęć przez asystentów rodziny”

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

04.09.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej

04.09.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

04.09.2019

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

04.09.2019 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

13.09.2019 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

zorganizowanie 2 – dniowego wyjazdu edukacyjnego do Bałtowa p.n. „Wspieramy dziecięcą wyobraźnię” dla 25 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 8-19 lat oraz 10 rodziców zastępczych

w związku z realizacją projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

26.08.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej

26.08.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

26.08.2019

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

26.08.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 4 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

26.08.2019 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

09.09.2019 1296678191 pdf pobierz
 

 
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:
ubezpieczenie 88 Uczestników Projektu „Zielone światło” realizowanego przez Powiat Konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
 

Rodzaj dokumentu

Data publikacji Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

20.08.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej

20.08.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór klauzul informacyjnych

20.08.2019

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

20.08.2019 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

30.08.2019 1296678191 pdf pobierz
 
 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

 Zakup i dostawę sprzętu komputerowego i biurowego

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

20.08.2019

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

20.08.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór klauzul informacyjnych

20.08.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 – wzór umowy

20.08.2019 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

30.08.2019 1296678191 pdf pobierz

 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Część 1 - Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych- spotkanie integracyjne sierpień 2019 r.  - Spotkanie integracyjne sierpień 2019 r. 

Cześć 2 - Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych- spotkanie integracyjne grudzień 2019 r.  - Spotkanie integracyjne Grudzień 2019 r. 
Część 3 - Zakup materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych w 2019r

Część 4 - Zakup materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych w 2019r.

Część 5 - Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć terapii zajęciowej w 2019 r. 

w ramach projektu pn. „Zielone światło”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

16.08.2019

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

16.08.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

16.08.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 – wzór klauzul informacyjnych

16.08.2019 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

27.08.2019 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:
 
„ Zakup wraz z dostawą art. spożywczych - poczęstunek dla dzieci podczas trwania zajęć w Placówce wsparcia dziennego.”

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

13.08.2019

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

13.08.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór klauzul informacyjnych

13.08.2019 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

27.08.2019 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:
             Część 1* - Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla uczestników projektu w 2019 roku – spotkanie    inauguracyjne w 2019 r.
            Część  2* - Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla uczestników projektu w 2019 roku - spotkanie wigilijne w 2019 r.

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

13.08.2019

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

13.08.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 – wzór umowy

13.08.2019

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

13.08.2019 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

27.08.2019 1296678191 pdf pobierz
 

 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Część 1 - Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych- spotkanie integracyjne sierpień 2019 r. 

Cześć 2 - Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych- spotkanie integracyjne grudzień 2019 r. 
Część 3 - Zakup materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych w 2019r

Część 4 - Zakup materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych w 2019r.

Część 5 - Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć terapii zajęciowej w 2019 r. 

w ramach projektu pn. „Zielone światło”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

08.08.2019

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

08.08.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

08.08.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 – wzór klauzul informacyjnych

08.08.2019 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

16.08.2019 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

 Zakup i dostawę sprzętu komputerowego i biurowego

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

06.08.2019

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

06.08.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór klauzul informacyjnych

06.08.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 – wzór umowy

06.08.2019 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

20.08.2019 1296678191 pdf pobierz

 
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:
 
„ Zakup wraz z dostawą art. spożywczych - poczęstunek dla dzieci podczas trwania zajęć w Placówce wsparcia dziennego.”

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

01.08.2019

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

01.08.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór klauzul informacyjnych

01.08.2019 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

13.08.2019 1296678191 pdf pobierz

 
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:
             Część 1* - Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla uczestników projektu w 2019 roku – spotkanie    inauguracyjne w 2019 r.
            Część  2* - Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla uczestników projektu w 2019 roku - spotkanie wigilijne w 2019 r.

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

01.08.2019

1296678191 pdf pobierz

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

01.08.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 – wzór umowy

01.08.2019

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

01.08.2019 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

13.08.2019 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:
ubezpieczenie 88 Uczestników Projektu „Zielone światło” realizowanego przez Powiat Konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 
w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
 

Rodzaj dokumentu

Data publikacji Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

01.08.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej

01.08.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór klauzul informacyjnych

01.08.2019

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

01.08.2019 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

09.08.2019

1296678191 pdf pobierz
 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

                     Część 1- Zakup wraz z dostawą wyposażenia gabinetu diagnostycznego oraz sali do terapii SI

                     Część 2- Zakup wraz z dostawą wyposażenia gabinetu diagnostycznego oraz sali do terapii SI

                     Część 3- Zakup wraz z dostawą wyposażenia gabinetu diagnostycznego 

                     Część 4- Zakup wraz z dostawą wyposażenia sali do terapii SI

                     Część 5- Zakup wraz z dostawą wyposażenia sali do terapii SI

                     Część 6- Zakup wraz z dostawą wyposażenia sali do terapii SI

                     Część 7- Zakup wraz z dostawą wyposażenia sali do terapii SI

                     Część 8- Zakup wraz z dostawą literatury edukacyjnej do gabinetu diagnostycznego

w ramach projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Rodzaj dokumentu

Data publikacji Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zamiana treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej

29.07.2019

30.07.2019

1296678191 pdf pobierz

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - część 1

29.07.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - część 2

29.07.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - część 3

29.07.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 4 - część 4

29.07.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 5 - część 5

29.07.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 6 - część 6

29.07.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 7 - część 7

29.07.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 8 - część 8

29.07.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 9 - Formularz oferty cenowej

29.07.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 10 - umowa (wzór)

29.07.2019 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 11 - wzór klauzul informacyjnych

29.07.2019 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

13.08.2019  1296678191 pdf pobierz
 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:
                     Część 1- Zakup wraz z dostawą wyposażenia gabinetu diagnostycznego oraz sali do terapii SI
                     Część 2- Zakup wraz z dostawą wyposażenia gabinetu diagnostycznego oraz sali do terapii SI
                       Część 3- Zakup wraz z dostawą wyposażenia gabinetu diagnostycznego 
                     Część 4- Zakup wraz z dostawą wyposażenia sali do terapii SI
                     Część 5- Zakup wraz z dostawą wyposażenia sali do terapii SI
                     Część 6- Zakup wraz z dostawą wyposażenia sali do terapii SI
                     Część 7- Zakup wraz z dostawą wyposażenia sali do terapii SI
                     Część 8- Zakup wraz z dostawą literatury edukacyjnej do gabinetu diagnostycznego"
 
na potrzeby projektu pn. "Zielone światło" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
 

Rodzaj dokumentu

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - część 1

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - część 2

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - część 3

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 4 - część 4

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 5 - część 5

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 6 - część 6

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 7 - część 7

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 8 - część 8

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 9 - Formularz oferty cenowej

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 10 - umowa (wzór)

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 11 - wzór klauzul informacyjnych

1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

"Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej remontu oraz adaptacji istniejącego budynku, na potrzeby działalności Placówki wsparcia dziennego"

na potrzeby projektu pn. "Zielone światło" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Rodzaj dokumentu

Data publikacji Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

19.07.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

19.07.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz oferty cenowej

19.07.2019

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 – wzór umowy

19.07.2019 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 4 - wzór klauzul informacyjnych

19.07.2019 1296678191 pdf pobierz

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia - tekst jednolity

24.07.2019 1296678191 pdfpobierz

Zmiana treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej

24.07.2019 1296678191 pdfpobierz

Odpowiedź na zapytanie

24.07.2019 1296678191 pdfpobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

07.08.2019 1296678191 pdfpobierz

 


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Organizację wystawy robotów „Dzień z robotami”

w ramach projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Rodzaj dokumentu

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

1333043088 word pobierz

Wybór najkorzystniejszej oferty cenowej

1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

"Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy oraz adaptacji częsci istniejącego lokalu-dostosowanie dodatkowych pomieszczeń, na potrzeby działalności Placówki wsparcia dziennego"

na potrzeby projektu pn. "Zielone światło" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Rodzaj dokumentu

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - dokumentacja projektowa

1296678191 pdf pobierz

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz oferty cenowej

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 – wzór umowy

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 4 - wzór klauzul informacyjnych

1333043088 word pobierz

Zamiana zaproszenie do złożenia oferty cenowej

1296678191 pdf pobierz

Odpowiedzi na zapytania

1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

1296678191 pdf pobierz

 


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu ds. zamówień publicznych

w związku z realizacją przez Powiat Konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9, Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - wzór umowy

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz oferty cenowej

1296678191 pdf pobierz

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

"Organizację wycieczki profilaktycznej do Krakowa dla 27 Uczestników Projektu i 13 opiekunów"
 
w ramach projektu pn. "Zielone światło" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych"
 

Rodzaj dokumentu

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz oferty cenowej

1333043088 wordpobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

1333043088 wordpobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

 1333043088 wordpobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

"Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy oraz adaptacji częsci istniejącego lokalu-dostosowanie dodatkowych pomieszczeń, na potrzeby działalności Placówki wsparcia dziennego"

na potrzeby projektu pn. "Zielone światło" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Rodzaj dokumentu

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - dokumentacja projektowa

 

Informacja - odpowiedzi na zapytania

1296678191 pdf pobierz

1333043088 word pobierz

 

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz oferty cenowej

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 – wzór umowy

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 4 - wzór klauzul informacyjnych

1333043088 word pobierz

Zmiana treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej

1296678191 pdf pobierz

Formularz oferty cenowej – tekst jednolity

1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

1296678191 pdf pobierz


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

"Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej remontu oraz adaptacji istniejącego budynku, na potrzeby działalności Placówki wsparcia dziennego"

na potrzeby projektu pn. "Zielone światło" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Rodzaj dokumentu

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz oferty cenowej

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 – wzór umowy

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 4 - wzór klauzul informacyjnych

1296678191 pdf pobierz

Zmiana treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej

1296678191 pdf pobierz

Formularz oferty cenowej – tekst jednolity

1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

1296678191 pdfpobierz

 


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu ds. zamówień publicznych

w związku z realizacją przez Powiat Konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. "Zielone światło" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020), współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Piorytetowa 9, Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Rodzaj dokumentu

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - wzór umowy

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz oferty cenowej

1296678191 pdf pobierz

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

1296678191 pdf pobierz

Zmiana treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej

1296678191 pdf pobierz

Formularz oferty cenowej – tekst jednolity

1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

1296678191 pdf pobierz