Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 2020

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej 2020

|
Administrator
Rozmiar liter:

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (pkt. 3 zaproszenia).

W imieniu Fundacji "TUO PORTU" Twoja Bezpieczna Przystań, ul. Zagnańska 76/7u 25-528 Kielce

zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

na zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

15.12.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

15.12.2020 1296678191 pdf pobierz

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

15.12.2020 1296678191 pdf pobierz

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków

zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

"dostawę matariałów pomocnicznych dla animatora zabaw"

w ramach projektu pn. „Zielone światło"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

26.11.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

26.11.2020 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamowienia

26.11.2020 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

26.11.2020 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 4 - wzór umowy

26.11.2020 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

02.12.2020 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

dostawę paczek dla 30 dzieci uczestniczących w zajęciach w Świetlicy Środowiskowej

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

25.11.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

25.11.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - informacja na temat przetwarzania danych osobowych

25.11.2020 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

04.12.2020 1296678191 pdf pobierz

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie 

zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

„Zakup urządzeń wielofunkcyjnych celem wyposażenia  stanowisk pracy asystentów rodziny."

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

25.11.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

25.11.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

25.11.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

25.11.2020 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

08.12.2020 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

dostawę paczek dla 30 dzieci uczestniczących w zajęciach w Świetlicy Środowiskowej

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

19.11.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

19.11.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - informacja na temat przetwarzania danych osobowych

19.11.2020 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

25.11.2020 1296678191 pdf pobierz

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (pkt. 3 zaproszenia).

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków

zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

"dostawę matariałów pomocnicznych dla animatora zabaw"

w ramach projektu pn. „Zielone światło"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

18.11.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

18.11.2020 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamowienia

18.11.2020 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

18.11.2020 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 4 - wzór umowy

18.11.2020 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

26.11.2020 1296678191 pdf pobierz

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (pkt. 3 zaproszenia).

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie 

zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

„Zakup urządzeń wielofunkcyjnych celem wyposażenia  stanowisk pracy asystentów rodziny."

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

18.11.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

18.11.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

18.11.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

18.11.2020 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

25.11.2020 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

"zakup wraz z dostawą 2 sztuk monitorów interaktywnych wraz ze stojakami mobilnymi"

w ramach projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

17.11.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

17.11.2020 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

17.11.2020 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

17.11.2020 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

25.11.2020 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

"zakup wraz z dostawą 2 sztuk monitorów interaktywnych wraz ze stojakami mobilnymi"

w ramach projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

09.11.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

09.11.2020 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

09.11.2020 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

09.11.2020 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

17.11.2020 1296678191 pdf pobierz

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie

zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

Prowadzenie poradnictwa prawnego przez prawnika.

Część 1- Poradnictwo prawne prowadzone przez prawnika w ramach zadania: wsparcie rodziny w formie poszerzenia oferty PWD.

Część 2- Poradnictwo prawne prowadzone przez prawnika w ramach zadania: wsparcie dla rodzin w kryzysie z problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych.

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

16.10.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

16.10.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

16.10.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

16.10.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 4 - wzór klauzul informacyjnych

16.10.2020 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

28.10.2020 1296678191 pdf pobierz

 


Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (pkt. 4 zaproszenia).

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie

zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

Prowadzenie poradnictwa prawnego przez prawnika.

Część 1- Poradnictwo prawne prowadzone przez prawnika w ramach zadania: wsparcie rodziny w formie poszerzenia oferty PWD.

Część 2- Poradnictwo prawne prowadzone przez prawnika w ramach zadania: wsparcie dla rodzin w kryzysie z problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych.

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

08.10.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

08.10.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

08.10.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

08.10.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 4 - wzór klauzul informacyjnych

08.10.2020 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

16.10.2020 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19”,

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

08.09.2020

1296678191 pdfpobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

08.09.2020 1333043088 wordpobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

08.09.2020 1333043088 wordpobierz
Załącznik nr 2 do umowy - Oświadczenie

08.09.2020

1333043088 wordpobierz
Załącznik nr 3 - Oświadczenie

08.09.2020

1333043088 wordpobierz
Załącznik nr 3 do umowy - Oświadczenie

08.09.2020

1333043088 wordpobierz
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osoboywch

08.09.2020

1333043088 wordpobierz

Załącznik nr 5 - wzór klauzul informacyjnych

08.09.2020 1333043088 wordpobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

30.09.2020 1296678191 pdfpobierz

 

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

Prowadzenie zajęć zdrowotno-korekcyjnych dla dzieci przez fizjoterapeutę.

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

27.08.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

27.08.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

27.08.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

27.08.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 4 - wzór klauzul informacyjnych

27.08.2020 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

08.09.2020 1296678191 pdf pobierz

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (pkt. 4 zaproszenia).

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

Prowadzenie zajęć zdrowotno-korekcyjnych dla dzieci przez fizjoterapeutę.

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

11.08.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

11.08.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

11.08.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

11.08.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 4 - wzór klauzul informacyjnych

11.08.2020 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

27.08.2020 1296678191 pdf pobierz

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie

zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

Część 1 - Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych- Spotkanie integracyjne 2

Część  2 - „Zakup laptopa celem wyposażenia stanowiska pracy zatrudnionego wychowawcy w PWD. "

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

05.08.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

05.08.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

05.08.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

05.08.2020 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

27.08.2020 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

08.09.2020 1296678191 pdf pobierz

 

 


W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Część 1 - Zorganizowanie pikniku dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego w 2020r. (54 dzieci + 4 osoby kadra).

Część  2 - Zorganizowanie pikniku dla rodzin w 2020 r. (86 osób dorosłych, w tym kadra).

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.                

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

30.07.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

30.07.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

30.07.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

30.07.2020 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

10.08.2020 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie

Część 1 - Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla uczestników projektu w 2020 roku – spotkanie integracyjne 1.

Zadanie 1 Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla dzieci (2020r.- 54 dzieci);

Zadanie 2 Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla rodzin (2020r. – 100 osób, w tym kadra),

Część  2 - Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla uczestników projektu w 2020 roku - spotkanie integracyjne 2.

Zadanie 1 Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla dzieci (2020r.- 54 dzieci);

Zadanie 2 Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla rodzin (2020r. – 100 osób, w tym kadra),

Część  3 - Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla uczestników projektu w 2021 roku - spotkanie integracyjne 1.

Zadanie 1 Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla dzieci (2021r.- 54 dzieci);

Zadanie 2 Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla rodzin (2021r. – 100 osób, w tym kadra),

Część  4 - Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla uczestników projektu w 2021 roku - spotkanie integracyjne na zakończenie projektu.

Zadanie 1 Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla dzieci (2021r.- 54 dzieci);

Zadanie 2 Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla rodzin (2021r. – 100 osób, w tym kadra),

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.      

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

30.07.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

30.07.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

30.07.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

30.07.2020 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

10.08.2020 1296678191 pdf pobierz

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (pkt. 3 zaproszenia).

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie

zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

Część 1 - Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych- Spotkanie integracyjne 2

Część  2 - „Zakup laptopa celem wyposażenia stanowiska pracy zatrudnionego wychowawcy w PWD. "

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

24.07.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

24.07.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

24.07.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

24.07.2020 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

05.08.2020 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

zorganizowanie jednodniowej wycieczki autokarowej z Słupi do Parku Rozrywki i Miniatur- Sabat Krajno, ZOO- Leśne Zacisze, Jaskinia Raj”  

w ramach projektu pn. „Zielone światło”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

21.07.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

21.07.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

21.07.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

21.07.2020 1333043088 word pobierz

Zmiana treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej

23.07.2020 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

28.07.2020 1296678191 pdf pobierz

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (pkt. 3 zaproszenia).

Część 1 - Zorganizowanie pikniku dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego w 2020r. (54 dzieci + 4 osoby kadra).

Część  2 - Zorganizowanie pikniku dla rodzin w 2020 r. (86 osób dorosłych, w tym kadra).

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.                

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

21.07.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

21.07.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

21.07.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

21.07.2020 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

30.07.2020 1296678191 pdf pobierz

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (pkt. 3 zaproszenia).

Część 1 - Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla uczestników projektu w 2020 roku – spotkanie integracyjne 1.

Zadanie 1 Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla dzieci (2020r.- 54 dzieci);

Zadanie 2 Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla rodzin (2020r. – 100 osób, w tym kadra),

Część  2 - Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla uczestników projektu w 2020 roku - spotkanie integracyjne 2.

Zadanie 1 Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla dzieci (2020r.- 54 dzieci);

Zadanie 2 Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla rodzin (2020r. – 100 osób, w tym kadra),

Część  3 - Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla uczestników projektu w 2021 roku - spotkanie integracyjne 1.

Zadanie 1 Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla dzieci (2021r.- 54 dzieci);

Zadanie 2 Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla rodzin (2021r. – 100 osób, w tym kadra),

Część  4 - Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla uczestników projektu w 2021 roku - spotkanie integracyjne na zakończenie projektu.

Zadanie 1 Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla dzieci (2021r.- 54 dzieci);

Zadanie 2 Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla rodzin (2021r. – 100 osób, w tym kadra),

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.      

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

21.07.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

21.07.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

21.07.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

21.07.2020 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

30.07.2020 1296678191 pdf pobierz

 


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

zorganizowanie jednodniowej wycieczki autokarowej z Słupi do Parku Rozrywki i Miniatur- Sabat Krajno, ZOO- Leśne Zacisze, Jaskinia Raj”  

w ramach projektu pn. „Zielone światło”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

15.07.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

15.07.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

15.07.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

15.07.2020 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

20.07.2020 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Część 1- Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych- Spotkanie integracyjne 1. 

Część 2 -Zakup materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych w 2020 r.

Część 3 - Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć terapii zajęciowej w 2020 r. 

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

03.07.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

03.07.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

03.07.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

03.07.2020 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

14.07.2020 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Zakup sprzętu zdrowotno - korekcyjnego celem wyposażenia dodatkowych nowo wyremontowanych pomieszczeń PWD

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

03.07.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

03.07.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

03.07.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

03.07.2020 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

14.07.2020 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

16.07.2020 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

 zakup  wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do kolorowej drukarki oraz artykułów biurowych

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

03.07.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

03.07.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór klauzul informacyjnych

03.07.2020 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

16.07.2020 1296678191 pdf pobierz

W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Spółdzielcza 3,

zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

03.07.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

03.07.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór klauzul informacyjnych

03.07.2020 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

15.07.2020 1296678191 pdf pobierz

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie,

zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

Zakup sprzętu zdrowotno - korekcyjnego celem wyposażenia dodatkowych nowo wyremontowanych pomieszczeń PWD

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

22.06.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

22.06.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

22.06.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

22.06.2020 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

03.07.2020 1296678191 pdf pobierz

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (pkt. 3 zaproszenia).


W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie,

zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

Część 1- Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych- Spotkanie integracyjne 1. 

Część 2 -Zakup materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych w 2020 r.

Część 3 - Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć terapii zajęciowej w 2020 r. 

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

22.06.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

22.06.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

22.06.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

22.06.2020 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

03.07.2020 1296678191 pdf pobierz

 

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (pkt. 3 zaproszenia).


W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Spółdzielcza 3,

zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do kolorowej drukarki oraz artykułów biurowych

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

19.06.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

19.06.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór klauzul informacyjnych

19.06.2020 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

01.07.2020 1296678191 pdf pobierz


Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  na lata 2014-2020.


W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Spółdzielcza 3,

zapraszam do złożenia oferty cenowej na zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

19.06.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

19.06.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór klauzul informacyjnych

19.06.2020 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

01.07.2020 1296678191 pdf pobierz


Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

 zakup i dostawę 58 sztuk tabletów

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

18.06.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

18.06.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór klauzul informacyjnych

18.06.2020 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej - wzór umowy

18.06.2020 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 2 do umowy

18.06.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 do umowy

18.06.2020 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

01.07.2020 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

 zakup i dostawę 58 sztuk tabletów

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

10.06.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

10.06.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

10.06.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór umowy

10.06.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

10.06.2020 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

18.06.2020 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Część 1 - Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla uczestników projektu w 2020 roku – spotkanie integracyjne 1.

Zadanie 1 Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla dzieci
( 2020r.- 54 dzieci);

Zadanie 2 Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla rodzin
( 2020r. – 100 osób, w tym kadra),

Część  2 - Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla uczestników projektu w 2020 roku - spotkanie integracyjne 2.

Zadanie 1 Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla dzieci
( 2020r.- 54 dzieci);

Zadanie  2 Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla rodzin              
( 2020r. – 100 osób, w tym kadra),

Część  3 - Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla uczestników projektu w 2021 roku - spotkanie integracyjne 1.

Zadanie 1 Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla dzieci                
( 2020r.- 54 dzieci);

Zadanie  2 Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla rodzin              
( 2020r. – 100 osób, w tym kadra),

Część  4 - Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla uczestników projektu w 2021 roku - spotkanie integracyjne na zakończenie projektu.

Zadanie 1 Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla dzieci               
( 2020r.- 54 dzieci);

Zadanie  2 Zorganizowanie spotkania edukacyjno-kulturalno-okolicznościowego dla rodzin              
( 2020r. – 100 osób, w tym kadra),

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.  

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

06.03.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

06.03.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

06.03.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

06.03.2020 1333043088 word pobierz

Zmiana treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej

11.03.2020 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

17.03.2020 1296678191 pdf pobierz

 


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Część 1 - Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych- Spotkanie integracyjne 1. 

Część 2 - Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych- Spotkanie integracyjne 2. 

Część 3 - Zakup materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych w 2020r.

Część 4 -  Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć terapii zajęciowej w 2020 r. 

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

05.03.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

05.03.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

05.03.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

05.03.2020 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

17.03.2020 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Zakup tonerów-materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych w 2020 r.

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

05.03.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

05.03.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

05.03.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

05.03.2020 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

17.03.2020 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Część 1 - Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych- Spotkanie integracyjne 1. 

Część 2 - Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych- Spotkanie integracyjne 2. 

Część 3 - Zakup materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych w 2020r.

Część 4 -  Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć terapii zajęciowej w 2020 r. 

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

26.02.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

26.02.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

26.02.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

26.02.2020 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

05.03.2020 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Zakup tonerów-materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych w 2020 r.

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

26.02.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

26.02.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

26.02.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

26.02.2020 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

05.03.2020 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Część 1* Materiały niezbędne do prowadzenia zajęć, 

Część 2* Materiały niezbędne do funkcjonowania świetlicy

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

19.02.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

19.02.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

19.02.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

19.02.2020 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

26.02.2020 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Część 1* Materiały niezbędne do prowadzenia zajęć, 

Część 2* Materiały niezbędne do funkcjonowania świetlicy

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

10.02.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

10.02.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

10.02.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

10.02.2020 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

19.02.2020 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

dostawę paliw płynnych – tankowanie do zbiorników (baku) pojazdów posiadanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi dla Gminy Słupia Konecka/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi.

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

10.02.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej

10.02.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór do umowy

10.02.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 1 do umowy- wykaz pojazdów i sprzętu oraz kierowców

10.02.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

10.02.2020 1333043088 word pobierz

Zmiana treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej

11.02.2020 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 do zaproszenia - Formularz oferty cenowej tekst jednolity

11.02.2020 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

21.02.2020 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Część 1- „Zakup wraz z dostawą art. spożywczych -poczęstunek dla dzieci podczas trwania zajęć w Placówce wsparcia dziennego w 2020 r.”

Część 2- „Zakup wraz z dostawą art. spożywczych -poczęstunek dla dzieci podczas trwania zajęć w Placówce wsparcia dziennego w 2021 r.” 

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

31.01.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

31.01.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

31.01.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

31.01.2020 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

14.02.2020 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

"Ubezpieczenie wolontariuszy w związku z prowadzeniem korepetycji"

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

31.01.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

31.01.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

31.01.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

31.01.2020 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

14.02.2020 1296678191 pdf pobierz

Poprawna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

17.02.2020 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

dostawę paliw płynnych – tankowanie do zbiorników  (bak ) pojazdów posiadanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi dla Gminy Słupia Konecka/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi.

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

27.01.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej

27.01.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 1 - wzór do umowy

27.01.2020 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 2 - umowa (wzór)

27.01.2020 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

27.01.2020 1296678191 pdf pobierz

Zmiana treści zaproszenie do złożenia oferty cenowej

29.01.2020 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

06.02.2020 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

Część 1- „ Zakup wraz z dostawą art. spożywczych -poczęstunek dla dzieci podczas trwania zajęć w Placówce wsparcia dziennego w 2020 r.”

Część 2- „ Zakup wraz z dostawą art. spożywczych -poczęstunek dla dzieci podczas trwania zajęć w Placówce wsparcia dziennego w 2021 r.” 

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

16.01.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

16.01.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

16.01.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

16.01.2020 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

31.01.2020 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

"Ubezpieczenie wolontariuszy w związku z prowadzeniem korepetycji"

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

16.01.2020

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

16.01.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

16.01.2020 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

16.01.2020 1333043088 word pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 31.01.2020

1296678191 pdf pobierz