Aktualności

 


ROK 2018


 

 

 

Panel dyskusyjny podsumowujący szkolenie programem PRIDE

 

                  W dniu 29 października 2018r. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich odbył się panel dyskusyjny podsumowujący szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze, w którym udział wzięły zarówno przeszkolone osoby, jaki i przedstawiciele rodzin zastępczych z terenu Powiatu Koneckiego a także koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.
Tegoroczna edycja szkolenia PRIDE została zorganizowana w ramach  projektu „Równe szanse dla wszystkich” realizowanego w PCPR w Końskich. 
Oficjalnego rozpoczęcia spotkania dokonała Pani Urszula Przygodzka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, która wręczyła uczestnikom szkolenia dyplomy, podkreślając istotę decyzji o podjęciu udziału w szkoleniu. 
W spotkaniu oraz wręczaniu dyplomów wzięła udział również  Pani Dorota Duda – Członek Zarządu Powiatu Koneckiego, która wyraziła duże uznanie dla osób gotowych do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.
                 Panel był okazją do wymiany doświadczeń oraz rozmów na temat trudu, jakim jest wychowanie dzieci pozbawionych opieki rodziców naturalnych.

 

Galeria zdjęć

 


 

   

 Informacja 
dotycząca numerów telefonów interwencyjnych i alarmowych 
 dla osób bezdomnych, potrzebujących schronienia w okresie jesień – zima 2018/2019 
 przebywających na terenie powiatu koneckiego

   

987                           Centrum Zarządzania Kryzysowego, bezpłatna infolinia w województwie świętokrzyskim

112                            numer alarmowy

 

SŁUŻBY PORZĄDKOWE:

41 372 32 49 wew. 217         Straż Miejska w Końskich (w godz. 7.30 – 15.30)

986                                        numer alarmowy

997                                        Policja

lub       41 390 02 06  

            41 390 03 06  

            41 390 02 05

 

POMOC SPOŁECZNA:

41 372 79 2041 372 69 05   Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich

 

OCHRONA ZDROWIA:

999      Pogotowie Ratunkowe

112      numer alarmowy

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA:

41 372 84 06 wew. 105   Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Końskich (w godz. 7.30 – 15.30)

695 033 384                    całodobowy telefon interwencyjny Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 

   


 

 

 Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/Partnerów
spoza sektora finansów publicznych 
do wspólnego przygotowania oraz realizacji
projektu w trybie pozakonkursowym w ramach
Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości

usług społecznych, współfinansowanego z EFS 
w ramach RPOWŚ na lata 2014 - 2020

 

 

    Treść Ogłoszenia

    Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Regulamin

    Załącznik nr 2 - Formularz oferty

    Informacja o wyborze partnera

 


 

 

18 października 2018 r.
Międzynarodowy Dzień Mediacji

 

Treść ogłoszenia

 Broszura informacyjna - strona 1        Broszura informacyjna - strona 2

 


 

 

Profilaktyka podczas I Koneckiej Senioriady

 

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Końskich w osobach: Urszula Przygodzka – Dyrektor PCPR, Anna Wojtasińska – Dyrektor PSSE, Anna Kołba – Piekarska – p.o. Kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Robert Kowalczyk – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Końskich, Jarosław Makówka i Jarosław Mytkowski – pracownicy PSSE w Końskich zorganizowali w dniu 16.09.2018 r. akcję profilaktyczną podczas I Koneckiej Senioriady. 
     Na stoisku propagowano materiały edukacyjne dotyczące m.in. zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, profilaktyki uzależnień, przemocy w rodzinie, handlu ludźmi itp. Zainteresowanym udzielano informacji dotyczących uprawnień osób niepełnosprawnych, dofinansowań ze środków PFRON. Wśród uczestników imprezy rozpowszechniano również bezpłatnie Poradnik dla osób niepełnosprawnych przygotowany przez pracowników PCPR w Końskich. 
     I Konecką Senioriadę zainicjowała Konecka Rada Seniorów działająca przy Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich. Do zorganizowania wydarzenia zaproszono: Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku – Aktywni”, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Końskich, Sekcję Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Oddziału ZNP w Końskich, podopiecznych Domu Dziennego Pobytu działającego przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich. 
     Na scenie w Parku Miejskim wystąpili: Miejska Orkiestra Dęta oraz kabareciarze i muzycy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, chór działający przy Domu Dziennego Pobytu w Końskich, chór emerytów związanych z koneckim oddziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Programy artystyczne zaprezentowali także przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz zespoły ludowe: Rogowianka oraz Korniczanka. W ramach integracji pokoleń przedstawienie pt. „Rzepka” zaprezentowały przedszkolaki z szóstki.Na placu w pobliżu sceny można było oglądać oraz nabyć rękodzieło i obrazy wykonane przez seniorów. Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa taneczna. 
     Należy podkreślić, że w imprezie wzięło udział wielu konecczan i nie byli to wyłącznie seniorzy!

 

Artykuł na portalu Facebook

Galeria zdjęć

 


 

 

 Akcja pn. "STOP UZALEŻNIENIOM" na koneckim skwerku

 

31 sierpnia 2018 r. policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Końskich wspólnie z przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Końskich oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Końskich zorganizowali w centrum miasta stoisko profilaktyczne dla mieszkańców powiatu mających problem z alkoholem. Podczas akcji rozdawano ulotki dotyczące zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, udzielano informacji na temat punktów w których można szukać pomocy. Miejsce akcji nie było przypadkowe. Na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa konecki skwerek widnieje bowiem jako punkt, w którym często dochodzi do różnego rodzaju incydentów związanych ze spożywaniem alkoholu.

 

Artykuł na portalu Facebook

Galeria zdjęć

 

 

 

Strona 1   |   Strona 2   |   Strona 3   |   Strona 4   |   Strona 5   |   

                                                         Następne aktualności >>>