PCPR Końskie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŃSKICH

ogloszenia Dyrektora z 18062021

INFORMACJA

W związku z obecną sytuacją spowodowaną stanem epidemicznym na terenie całego kraju, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż wszelkie formy wsparcia/ poradnictwo świadczone w Centrum oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Końskich prowadzone jest zdalnie/ telefonicznie, zgodnie z grafikiem poradnictwa.

Poradnictwo informacyjno – socjalne świadczone jest codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 tj. w godzinach pracy Centrum. Informacji udziela Kierownik OIK.

tel. 41 372 84 06, 41 260 49 71, 695 033 371 oraz Dyrektor PCPR , tel. 695 033 384

W razie nagłej potrzeby kontaktu ze specjalistami, tj. prawnikiem, terapeutą uzależnień możliwe będzie udostępnienie telefonu komórkowego.

Poradnictwo psychologiczne świadczone jest w siedzibie PCPR (również telefonicznie) we wtorki w godzinach od 15.00 do 19.00 oraz w czwartki w godz. od 7.30 do 13.30.

 


logo pfron

 

 

 

                        INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, że osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Powiatu Koneckiego o uruchomieniu przez Zarząd PFRON programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Pomoc finansowa w ramach Programu udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 09 marca 2020 r. do dnia 04 września 2020 r. możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, której są uczestnikami tj.:

- w warsztacie terapii zajęciowej,

 - w środowiskowym domu samopomocy, funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),

 - w dziennym domu pomocy społecznej, funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),

 - w placówce rehabilitacyjnej, której działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.),

 - programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

 - zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dorosłych osób niepełnosprawnych (od 18 do 25 roku życia) organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);

Ponadto pełnoletni wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) w wieku od 18 do 24 roku życia mogą również ubiegać się o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie można składać w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 04 września 2020 r., przez System Obsługi Wsparcia - SOW, dostępny na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub drogą pocztową na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Spółdzielcza 3, 26-200 Końskie.

Druk wniosku do pobrania:

  • Wniosek o dofinansowanie ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” - Moduł III [pobierz]

 


 INFORMACJA

W związku z obecną sytuacją spowodowaną stanem epidemicznym na terenie całego kraju, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż wszelkie formy wsparcia/ poradnictwo świadczone w Centrum oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Końskich prowadzone jest zdalnie/ telefonicznie, zgodnie z grafikiem poradnictwa.

Poradnictwo informacyjno – socjalne świadczone jest codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 tj. w godzinach pracy Centrum. Informacji udziela p.o. Kierownika OIK.

tel. 41 372 84 06, 41 260 49 71, 695 033 371 oraz Dyrektor PCPR , tel. 695 033 384

W razie nagłej potrzeby kontaktu ze specjalistami, tj. prawnikiem, terapeutą uzależnień możliwe będzie udostępnienie telefonu komórkowego.

Poradnictwo psychologiczne świadczone jest w siedzibie PCPR (również telefonicznie) we wtorki w godzinach od 15.00 do 19.00 oraz w czwartki w godz. od 7.30 do 13.30.


K O M U N I K A T

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19

w trosce o Państwa i nasze zdrowie,
  zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

Zachęcamy Państwa do korzystania z elektronicznych narzędzi komunikacji, tj.

wiadomości e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

oraz Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej epuap.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza:

Identyfikator: 06lhd31vjz    Adres skrytki: /06lhd31vjz/SkrytkaESP

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 41 372 84 06

 

Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do powyższej prośby.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami

Ministerstwa Zdrowia, NFZ oraz Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

koronawirus 01  koronawirus 02

 


 

 

 

Nagroda indywidualna ,,Świętokrzyski Anioł Dobroci’’ dla Dyrektora PCPR w Końskich

W poniedziałek 28 października, już po raz piętnasty wręczono statuetki „Świętokrzyskiego Anioła Dobroci”. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, dostrzegając trud pracy i zaangażowania pracowników instytucji oraz organizacji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej, ustanowił Nagrodę „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. Uroczyste spotkanie odbyło się w sali koncertowej Filharmonii Świętokrzyskiej.

W kategorii indywidualnej zwyciężyła Urszula Przygodzka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich oraz Ewa Sałaj, Wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom” w Piekoszowie. ,,Ta statuetka na pewno oznacza wielkie zobowiązanie na przyszłość jeśli, chodzi o pracę, ale nie tylko. Trzeba być przede wszystkim dobrym człowiekiem o wielkim sercu. Powinniśmy na co dzień wychodzić naprzeciw drugiemu człowiekowi – zarówno obcemu, jak i bliskiemu" – mówiła pani Urszula. - "To ogromna motywacja do dalszej pracy, tym bardziej, że kocham to, co robię. Tak samo było, gdy wybierałam swój pierwszy zawód, czyli pielęgniarstwo. Myślę, że człowiek ma w sobie taką iskierkę, która jest naszym powołaniem. W moim przypadku wcześniej i obecnie to praca i kontakt z drugim człowiekiem’’  – dodała nagrodzona.

 

Wyróżnienie dla PCPR

W dniu 5 Września 2019 r. Dyrektor PCPR w Końskich Pani Urszula Przygodzka, wraz z pracownikami, wzięła udział w uroczystej gali, podczas której  Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek wręczyła nagrody "Czyste Serce".  Uroczystość miała miejsce w  sali lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

Statuetki "Czyste Serce" przyznawane są na cześć Marka Kotańskiego - założyciela ruchu czystych serc, w kategoriach: instytucja, wydarzenie/akcja, innowacje społeczne, organizacja pozarządowa, osoba fizyczna. W tegorocznej edycji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich zostało wyróżnione dyplomem za bezinteresowną działalność na rzecz drugiego człowieka. Wyróżnienie dla naszej instytucji odebrała Dyrektor PCPR w Końskich Pani Urszula Przygodzka.

foto www.konecki24.pl

 

Spotkanie dnia 13.03.2018 r. w Pałacu Prezydenckim
 

W dniu 13 marca 2018 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja w ramach cyklu debat poprzedzających referendum konsultacyjne ws. ustawy zasadniczej pt. „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej”, w której uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich Pani Urszula Przygodzka. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele jednostek pomocy społecznej z całego kraju.

Na wstępie zebranych gości przywitał Prezydent Rzeczypospolitej Polski Pan Andrzej Duda, po czym głos zabrała Pani Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Następnie wystąpili nw. eksperci odnosząc się do tematyki konferencji:  

  • dr hab. Marek Rymsza – Doradca Prezydenta RP
  • Paweł Mucha – Z-ca szefa Kancelarii prezydenta RP, Pełnomocnik Prezydenta RP ds. referendum dotyczącego projektu nowej konstytucji
  • Józefina Hrynkiewicz – Poseł na Sejm RP
  • Wiesław Koczur – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Anna Młynarska – Sobczewska – Instytut Nauk Prawnych PAN

Po wyczerpujących wystąpieniach ww. osób nastąpiła dyskusja zebranych uczestników.

 

 

Nagroda dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, przyznana przez MRPiPS.

 

W dniu 21 listopada 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów miała miejsce uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Powiat Konecki w tej uroczystości reprezentowali: Wicestarosta Konecki Andrzej Marek Lenart, Zastępca Dyrektora PCPR Urszula Przygodzka, Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Agnieszka Kowalik oraz pracownik Zespołu Organizacyjno - Finansowego Paweł Owczarek.

Po powitaniu zaproszonych gości, Pani Beata Szydło - Prezes Rady Ministrów podkreśliła w swoim wystąpieniu, jak trudna i ważna jest praca wykonywana przez pracowników socjalnych, którzy świadczą ją dla drugiego człowieka, dziękując jednocześnie za ogrom pracy wymagającej wrażliwości, poświęcenia i empatii. Podkreśliła również jak ważna jest praca w środowisku rodzinnym osób, którzy potrzebują różnych form wsparcia. Ponadto zwróciła uwagę na priorytety rodziny w kontekście państwa.

W uroczystości uczestniczyła także Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wiceminister Elżbieta Bojanowska.

Wśród 13 nagród pieniężnych, jakie w roku 2016 przyznał Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich otrzymało nagrodę zespołową za wieloletnią organizację Koneckich Dni Profilaktyki oraz konsekwentne działania w zakresie szeroko pojętej profilaktyki społecznej. Wnioskodawcą o przyznanie nagrody  dla naszej instytucji był Starosta Konecki Bogdan Soboń.

 


"Marka Konecka 2013"

 

Miło nam poinformować, iż jednym z laureatów nagrody Marka Konecka 2013, zostało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

Marka Konecka jest nagrodą dla osób i instytucji, które w swojej działalności przyczyniają się do rozwoju i promocji Powiatu Koneckiego. Tegoroczne Kuźnice Koneckie zostały zorganizowane 14 lipca w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu. Spotkanie zostało zainaugurowane przemówieniem wygłoszonym przez Starostę Koneckiego – Pana Bogdana Sobonia.

Wyróżnienie dla PCPR zostało przyznane za działalność, która przyczyniła się do rozwoju infrastruktury pomocy społecznej na terenie powiatu, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz profilaktykę.

Cieszymy się bardzo z tego wyróżnienia i jednocześnie zrobimy wszystko, żeby nie zawieść Państwa zaufania.”


Podziękowania kierujemy w stronę osób i instytucji, współpracujących na co dzień z nasza placówką.

Jadwiga Życka – Dyrektor PCPR w Końskich

 

http://www.tygodnik.net.pl/index.php/ruda-maleniecka/8623-kuznice-koneckie-2013-nagrody-trafily-do-zasluzonych-dla-powiatu-galeria-zdjec

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130715/KULTURA07/130719409

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich jest samodzielną jednostką organizacyjno - budżetową, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Jako odrębna jednostka działa od stycznia 2000 roku.

Nadrzędnym celem jest realizacja zadań w sferze pomocy społecznej określonych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 12 sierpnia 1997 r. a także w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. Są to zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na podstawie przepisów ustawowych.