PCPR Końskie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

GRAFIK PORADNICTWA NA 2022 ROK

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

PORADNICTWO PRAWNE

-

-

1400 - 1700

-

-

PORADNICTWO

Z ZAKRESU UZALEŻNIEŃ

-

-

-

830 – 1230

-

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

930 – 1530

-

800 - 1200

-

-

PORADNICTWO

INFORMACYJNO – SOCJALNE

DLA KLIENTÓW OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

730 - 1530

730 - 1530

730 - 1530

730 - 1530

730 - 1530

UWAGA!

Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu wizyty

osobiście w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

lub telefonicznie pod numerem: 41 260 49 71, 41 372 84 06, wew. 105.

Procedura korzystania ze specjalistycznego poradnictwa w PCPR

 

 

HARMONOGRAM GRUP WSPARCIA

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŃSKICH

W I KWARTALE 2022 ROKU

DATA

GODZINY REALIZACJI

LICZBA GODZIN

PROWADZĄCY

14.01.2022

17.00 – 19.00

2

JAKUB WILK

28.01.2022

17.00 – 19.00

2

JAKUB WILK

11.02.2022

17.00 – 19.00

2

JAKUB WILK

25.02.2022

17.00 – 19.00

2

JAKUB WILK

11.03.2022

17.00 – 19.00

2

JAKUB WILK

25.03.2022

17.00 – 19.00

2

JAKUB WILK

 


 

 

GRAFIK PORADNICTWA

DLA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

w 2022 r.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Wtorki: 1500 – 1900 w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

Środy: 730 – 1330 w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

 

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE

Czwartki: 1500 – 1600 w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

Rodziny zastępcze zainteresowane skorzystaniem z ww. poradnictwa w celu ustalenia konsultacji ze specjalistą, proszone są o zgłaszanie takiej potrzeby przydzielonemu rodzinie koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

ulotka 2022 centrum wsparcia

 


 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE KONECKIM

 

   W związku z wejściem w życie Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) od dnia 4 stycznia 2016 roku prowadzone są punkty pomocy prawnej w następujących miejscowościach:

 1. Końskie, ul. Stanisława Staszica 2 (siedziba Starostwa Powiatowego), w którym poradnictwo funkcjonuje według następującego harmonogramu:
 • poniedziałek od godz. 900 do godz. 1300
 • wtorek od godz. 1430 do godz. 1830
 • środa od. godz. 1430 do godz. 1830
 • czwartek od. godz. 1430 do godz. 1830
 • piątek od godz. 1300 do godz. 1700

 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych).

poniedziałki piątki pomoc prawna świadczona jest przez adwokata. We wtorki, środy i czwartki przez radcę prawnego.

 1. Fałków, ul. Zamkowa 1a, lokal 19 (siedziba Urzędu Gminy), w którym poradnictwo funkcjonuje według następującego harmonogramu:
 • poniedziałek od godz.1400 do godz. 1800
 • wtorek od godz.800 do godz. 1200
 • środa od godz.1400 do godz. 1800
 • czwartek od godz.800 do godz. 1200
 • piątek od godz.800 do godz. 1200

 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych).

poniedziałki piątki pomoc prawna świadczona jest przez adwokata.
czwartki przez radcę prawnego. Natomiast we wtorki środy pomoc prawna świadczona jest przez 
adwokata/radcę prawnego - w kolejności co drugi tycdzień.

 1. Stąporków, ul. Stanisława Staszica 6 (siedziba Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie), w którym poradnictwo funkcjonuje według następującego harmonogramu:
 • poniedziałek od godz.1130 do godz. 1530
 • wtorek od godz.800 do godz. 1200
 • środa od godz.1000 do godz. 1400
 • czwartek od godz.800 do godz. 1200
 • piątek od godz.800 do godz. 1200

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych).

Od poniedziałku do piątku pomoc prawna świadczona jest przez osobę z wykształceniem prawniczym.

Osoby które mogą skorzystać z darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) :

- osoby do 26 roku życia,

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

- seniorzy po ukończeniu 65 lat,

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- kombatanci,

- weterani,

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.