PCPR Końskie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Rozmiar liter:

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŃSKICH

 

p. Marek Sochacki

 

 

 

DIAMENT MARKI KONECKIEJ

dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

 

            8 lipca 2023 roku, w Parku Miejskim im. Małachowskich w Końskich, odbyły się XXIV Kuźnice Koneckie, które są cyklicznym przedsięwzięciem promocyjnym powiatu koneckiego. Tegoroczne Kuźnice przebiegały pod hasłem „GLORIA VICTIS 1863”. Przybyłych gości powitał Starosta Grzegorz Piec w towarzystwie Wicestarosty Wiesława Skowrona, członków Zarządu Powiatu - Jarosława Staciwy i Dariusza Banasika, przewodniczącego Rady Powiatu Zbigniewa Kowalczyka, wiceprzewodniczących Łukasza Kubki i Jolanty Pacochy oraz radnych powiatowych: Lilli Brożyny, Wojciecha Owczarka, Michała Cichockiego, Mariana Domagały.

            Tradycyjnie, podczas Kuźnic Koneckich osobom fizycznym, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, organizacjom społecznym, które swoimi działaniami
i zaangażowaniem na rzecz lokalnej społeczności tworzą pozytywny obraz powiatu koneckiego, wręczane są specjalne nagrody, tytuły i wyróżnienia.

            Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej, Diament Marki Koneckiej trafił w tym roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

            Nasza jednostka od wielu lat działa prężnie realizując działania wykraczające poza zakres ustawowych zadań. Doskonale sprawdzamy się w pozyskiwaniu  środków zewnętrznych zarówno ministerialnych, jak i unijnych na realizację wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jesteśmy jednym z 21 ośrodków na terenie kraju, który pozyskał znaczne środki w ramach projektu grantowego pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym, między innymi na zakup lokalu z przeznaczeniem na utworzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

            Serdecznie dziękujemy kapitule Marki Koneckiej za przyznanie tego zaszczytnego wyróżnienia. Podziękowania kierujemy również w stronę podmiotów współpracujących na co dzień z naszą instytucją.

Ta nagroda to dla nas motywacja do dalszej, wytężonej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

                                                                                                               Dyrektor i pracownicy PCPR w Końskich

 

Zdjęcie nr 1  Zdjęcie nr 2  Zdjęcie nr 3  Zdjęcie nr 4  Zdjęcie nr 5  Zdjęcie nr 6  Zdjęcie nr 7

 

 

 


OTWÓRZ SWOJE SERCE! CZEKAMY NA CIEBIE! – spotkanie rodzinne o charakterze integracyjnym, promujące ideę rodzicielstwa zastępczego.

W dniu 7 grudnia 2022 r. w sali bankietowej „Astoria” w Końskich odbyło się spotkanie rodzinne o charakterze integracyjnym, promujące ideę rodzicielstwa zastępczego w ramach umowy o powierzenie Powiatowi Koneckiemu / PCPR w Końskich grantu w ramach projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”. Wśród zaproszonych gości byli obecni: przedstawiciele Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego w Kielcach, pracownicy Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej oraz dyrektorzy placówek rodzinnych z terenu powiatu koneckiego. Wśród uczestników wydarzenia nie zabrakło również rodziców zastępczych, wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

            Szczytnym celem spotkania było zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci potrzebujące rodzicielskiej miłości, które dotychczas nie doświadczyły ciepła domowego ogniska. W związku z tym narodziła się potrzeba dotarcia do mieszkańców z terenu powiatu Koneckiego, zainteresowanych udzieleniem pomocy oraz wsparcia dzieciom w ich trudnej drodze życiowej. Odpowiedzią na tę potrzebę było zorganizowanie spotkania rodzinnego, podczas którego dzieci i młodzież miały zapewnioną świetną zabawę z udziałem profesjonalnych animatorów. Oprawę artystyczno – muzyczną spotkania zapewnił Dj Gass. Spotkanie przebiegało w miłej, rodzinnej i przedświątecznej atmosferze.

            Dyrekcja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich wraz z pracownikami pragną serdecznie podziękować za udział w tak doniosłym wydarzeniu.

1  2  3  4  5 6  7  9

  8

 


Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, że w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, udostępniony został dyżur konsultanta prawnego dla wszystkich obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 roku.

Rejestracja osób chcących skorzystać z usług konsultanta prawnego odbywa się telefonicznie (41-342-13-88 – osoba ukraińskojęzyczna) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 lub za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DYŻUR KONSULTANTA PRAWNEGO - plakat

 


Nagroda Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

            W dniu 21 listopada 2022 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów miała miejsce uroczystość wręczenia nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

            Po raz trzeci laureatem nagrody zespołowej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej zostało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.
            Wniosek o nagrodę dla PCPR w Końskich, z którym wystąpił Starosta Konecki Pan Grzegorz Piec, był jednym ze 135, jakie wpłynęły do MRiPS z całej Polski.

            W 2022 roku przyznanych zostało 9 nagród indywidulanych oraz 9 nagród zespołowych.  Wnioski złożone do Ministerstwa były oceniane przez Radę Pomocy Społecznej.

            Podczas uroczystości Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marlena Maląg złożyła podziękowania wszystkim osobom pracującym w pomocy społecznej za wyjątkowo ciężką pracę oraz niesienie każdego dnia pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

            „Dziękuję pracownikom socjalnym i wszystkim pracującym w pomocy społecznej za Waszą ciężką pracę, która - co trzeba podkreślić - jest wyjątkowo trudna, odpowiedzialna, wymaga ofiarności i poczucia swego rodzaju misji niesienia pomocy. Nie brakuje wam trudnych sprawdzianów, bo przecież mamy czas pandemii i wojnę w Ukrainie – powiedziała minister rodziny.”

            Wiceminister Pan Stanisław Szwed podkreślił natomiast wyjątkowy charakter pracy kilkudziesięciu tysięcy pracowników socjalnych i przypomniał, że polityka społeczna ma szeroki wymiar.

            „Można wymienić m. in. pomoc dla osób niesamodzielnych i wsparcie dodatkowe w kwocie 500 zł, są programy takie jak „Opieka wytchnieniowa". „Asystent Osób Niepełnosprawnych" czy Korpus Wsparcia Seniorów” – zaznaczył wiceminister.

            Powiat Konecki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich reprezentowali podczas uroczystości Pan Grzegorz Piec – Starosta Konecki, Pani Urszula Przygodzka – Dyrektor PCPR w Końskich i Anna Kołba – Piekarska – Kierownik OIK w Końskich.

            Serdeczne podziękowania składam kadrze PCPR w Końskich za moc pracy, którą wkłada w realizację zadań i projektów. Działania te są w dużej mierze skierowane do społeczności lokalnej, jak również rodzicielstwa zastępczego, rodzin i wychowanków pieczy zastępczej. Dziękuję pięknie za docenienie naszej pracy. Przesyłam serdeczności Wszystkim pracownikom pomocy społecznej, życzę sukcesów w pracy oraz satysfakcji, docenienia w tej jakże ważnej i odpowiedzialnej pracy.” - podkreśliła Urszula Przygodzka Dyrektor PCPR w Końskich.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

 

 

 


Życzenia PRACOWNIK SOCJALNY

 


INFORMACJA

W związku z realizacją projektu konkursowego pn.
„Recepta na pracę”
Powiatowy Urząd Pracy w Końskich przypomina o trwającym naborze wniosków na:
 Staże

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ ikona pliku pdfPOBIERZ

 


INFORMACJA

W związku z obecną sytuacją spowodowaną stanem epidemicznym na terenie całego kraju, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż wszelkie formy wsparcia/ poradnictwo świadczone w Centrum oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Końskich prowadzone jest zdalnie/ telefonicznie, zgodnie z grafikiem poradnictwa.

Poradnictwo informacyjno – socjalne świadczone jest codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 tj. w godzinach pracy Centrum. Informacji udziela Kierownik OIK.

tel. 41 372 84 06, 41 260 49 71, 695 033 371 oraz Dyrektor PCPR , tel. 695 033 384

W razie nagłej potrzeby kontaktu ze specjalistami, tj. prawnikiem, terapeutą uzależnień możliwe będzie udostępnienie telefonu komórkowego.

Poradnictwo psychologiczne świadczone jest w siedzibie PCPR (również telefonicznie) we wtorki w godzinach od 15.00 do 19.00 oraz w czwartki w godz. od 7.30 do 13.30.

 


 INFORMACJA

W związku z obecną sytuacją spowodowaną stanem epidemicznym na terenie całego kraju, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż wszelkie formy wsparcia/ poradnictwo świadczone w Centrum oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Końskich prowadzone jest zdalnie/ telefonicznie, zgodnie z grafikiem poradnictwa.

Poradnictwo informacyjno – socjalne świadczone jest codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 tj. w godzinach pracy Centrum. Informacji udziela p.o. Kierownika OIK.

tel. 41 372 84 06, 41 260 49 71, 695 033 371 oraz Dyrektor PCPR , tel. 695 033 384

W razie nagłej potrzeby kontaktu ze specjalistami, tj. prawnikiem, terapeutą uzależnień możliwe będzie udostępnienie telefonu komórkowego.

Poradnictwo psychologiczne świadczone jest w siedzibie PCPR (również telefonicznie) we wtorki w godzinach od 15.00 do 19.00 oraz w czwartki w godz. od 7.30 do 13.30.


K O M U N I K A T

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19

w trosce o Państwa i nasze zdrowie,
  zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

Zachęcamy Państwa do korzystania z elektronicznych narzędzi komunikacji, tj.

wiadomości e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

oraz Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej epuap.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza:

Identyfikator: 06lhd31vjz    Adres skrytki: /06lhd31vjz/SkrytkaESP

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 41 372 84 06

 

Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do powyższej prośby.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami

Ministerstwa Zdrowia, NFZ oraz Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

koronawirus 01  koronawirus 02

 


 

 

 

Nagroda indywidualna ,,Świętokrzyski Anioł Dobroci’’ dla Dyrektora PCPR w Końskich

W poniedziałek 28 października, już po raz piętnasty wręczono statuetki „Świętokrzyskiego Anioła Dobroci”. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, dostrzegając trud pracy i zaangażowania pracowników instytucji oraz organizacji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej, ustanowił Nagrodę „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. Uroczyste spotkanie odbyło się w sali koncertowej Filharmonii Świętokrzyskiej.

W kategorii indywidualnej zwyciężyła Urszula Przygodzka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich oraz Ewa Sałaj, Wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom” w Piekoszowie. ,,Ta statuetka na pewno oznacza wielkie zobowiązanie na przyszłość jeśli, chodzi o pracę, ale nie tylko. Trzeba być przede wszystkim dobrym człowiekiem o wielkim sercu. Powinniśmy na co dzień wychodzić naprzeciw drugiemu człowiekowi – zarówno obcemu, jak i bliskiemu" – mówiła pani Urszula. - "To ogromna motywacja do dalszej pracy, tym bardziej, że kocham to, co robię. Tak samo było, gdy wybierałam swój pierwszy zawód, czyli pielęgniarstwo. Myślę, że człowiek ma w sobie taką iskierkę, która jest naszym powołaniem. W moim przypadku wcześniej i obecnie to praca i kontakt z drugim człowiekiem’’  – dodała nagrodzona.

 

Wyróżnienie dla PCPR

W dniu 5 Września 2019 r. Dyrektor PCPR w Końskich Pani Urszula Przygodzka, wraz z pracownikami, wzięła udział w uroczystej gali, podczas której  Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek wręczyła nagrody "Czyste Serce".  Uroczystość miała miejsce w  sali lustrzanej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.

Statuetki "Czyste Serce" przyznawane są na cześć Marka Kotańskiego - założyciela ruchu czystych serc, w kategoriach: instytucja, wydarzenie/akcja, innowacje społeczne, organizacja pozarządowa, osoba fizyczna. W tegorocznej edycji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich zostało wyróżnione dyplomem za bezinteresowną działalność na rzecz drugiego człowieka. Wyróżnienie dla naszej instytucji odebrała Dyrektor PCPR w Końskich Pani Urszula Przygodzka.

foto www.konecki24.pl

 

Spotkanie dnia 13.03.2018 r. w Pałacu Prezydenckim
 

W dniu 13 marca 2018 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja w ramach cyklu debat poprzedzających referendum konsultacyjne ws. ustawy zasadniczej pt. „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej”, w której uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich Pani Urszula Przygodzka. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele jednostek pomocy społecznej z całego kraju.

Na wstępie zebranych gości przywitał Prezydent Rzeczypospolitej Polski Pan Andrzej Duda, po czym głos zabrała Pani Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Następnie wystąpili nw. eksperci odnosząc się do tematyki konferencji:  

  • dr hab. Marek Rymsza – Doradca Prezydenta RP
  • Paweł Mucha – Z-ca szefa Kancelarii prezydenta RP, Pełnomocnik Prezydenta RP ds. referendum dotyczącego projektu nowej konstytucji
  • Józefina Hrynkiewicz – Poseł na Sejm RP
  • Wiesław Koczur – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Anna Młynarska – Sobczewska – Instytut Nauk Prawnych PAN

Po wyczerpujących wystąpieniach ww. osób nastąpiła dyskusja zebranych uczestników.

 

 

Nagroda dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, przyznana przez MRPiPS.

 

W dniu 21 listopada 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów miała miejsce uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

Powiat Konecki w tej uroczystości reprezentowali: Wicestarosta Konecki Andrzej Marek Lenart, Zastępca Dyrektora PCPR Urszula Przygodzka, Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Agnieszka Kowalik oraz pracownik Zespołu Organizacyjno - Finansowego Paweł Owczarek.

Po powitaniu zaproszonych gości, Pani Beata Szydło - Prezes Rady Ministrów podkreśliła w swoim wystąpieniu, jak trudna i ważna jest praca wykonywana przez pracowników socjalnych, którzy świadczą ją dla drugiego człowieka, dziękując jednocześnie za ogrom pracy wymagającej wrażliwości, poświęcenia i empatii. Podkreśliła również jak ważna jest praca w środowisku rodzinnym osób, którzy potrzebują różnych form wsparcia. Ponadto zwróciła uwagę na priorytety rodziny w kontekście państwa.

W uroczystości uczestniczyła także Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wiceminister Elżbieta Bojanowska.

Wśród 13 nagród pieniężnych, jakie w roku 2016 przyznał Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich otrzymało nagrodę zespołową za wieloletnią organizację Koneckich Dni Profilaktyki oraz konsekwentne działania w zakresie szeroko pojętej profilaktyki społecznej. Wnioskodawcą o przyznanie nagrody  dla naszej instytucji był Starosta Konecki Bogdan Soboń.

 


"Marka Konecka 2013"

 

Miło nam poinformować, iż jednym z laureatów nagrody Marka Konecka 2013, zostało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

Marka Konecka jest nagrodą dla osób i instytucji, które w swojej działalności przyczyniają się do rozwoju i promocji Powiatu Koneckiego. Tegoroczne Kuźnice Koneckie zostały zorganizowane 14 lipca w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu. Spotkanie zostało zainaugurowane przemówieniem wygłoszonym przez Starostę Koneckiego – Pana Bogdana Sobonia.

Wyróżnienie dla PCPR zostało przyznane za działalność, która przyczyniła się do rozwoju infrastruktury pomocy społecznej na terenie powiatu, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz profilaktykę.

Cieszymy się bardzo z tego wyróżnienia i jednocześnie zrobimy wszystko, żeby nie zawieść Państwa zaufania.”


Podziękowania kierujemy w stronę osób i instytucji, współpracujących na co dzień z nasza placówką.

Jadwiga Życka – Dyrektor PCPR w Końskich

 

http://www.tygodnik.net.pl/index.php/ruda-maleniecka/8623-kuznice-koneckie-2013-nagrody-trafily-do-zasluzonych-dla-powiatu-galeria-zdjec

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130715/KULTURA07/130719409

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich jest samodzielną jednostką organizacyjno - budżetową, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Jako odrębna jednostka działa od stycznia 2000 roku.

Nadrzędnym celem jest realizacja zadań w sferze pomocy społecznej określonych w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 12 sierpnia 1997 r. a także w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. Są to zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi na podstawie przepisów ustawowych.