Programy branżowe

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Programy branżowe

|

 

Programy branżowe:

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Koneckim na lata 2018-2020

pdf iconUchwała str. 1

pdf iconUchwała str. 2

pdf iconStrony tytułowe

pdf iconProgram Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Koneckim na lata 2018-2020


Program Wsparcia Podmiotów Ekonomii Społecznej w Powiecie Koneckim na lata 2021-2025

pdf iconPobierz


Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koneckim na lata 2021-2025.

pdf iconPobierz


 Program Integracji Osób i Rodzin Szczególnego Ryzyka na lata 2014-2020.

pdf iconPobierz


 Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2014-2020.

pdf iconPobierz


Program działań profilaktycznych mających na celu udzielenie specjalistycznej pomocy zwłaszcza w zakresie promowania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie koneckim na lata 2018 – 2020.

pdf iconPobierz