Programy branżowe

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Programy branżowe

|
Rozmiar liter:

 

Programy branżowe:

 

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Koneckim na lata 2021-2023

pdf iconPobierz


Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koneckim na lata 2021-2025

pdf iconPobierz


Program Wsparcia Podmiotów Ekonomii Społecznej w Powiecie Koneckim na lata 2021-2025

pdf iconPobierz