FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ - PROJEKT PARTNERSKI "ZIELONE ŚWIATŁO

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ - PROJEKT PARTNERSKI "ZIELONE ŚWIATŁO

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ - PROJEKT PARTNERSKI "ZIELONE ŚWIATŁO

|
Administrator
Rozmiar liter:

 

Belka zielone swiatlo

Konferencja podsumowująca projekt pn. „Zielone światło”

 

21 października 2021 roku w Centrum Bankietowo - Konferencyjnym „Markiz” w Końskich miało miejsce podsumowanie projektu partnerskiego pn. „Zielone światło”, którego liderem i głównym koordynatorem był Powiat Konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich a partnerami: Gmina Końskie/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Końskich, Gmina Słupia Konecka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi, Gmina Stąporków/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie oraz Fundacja TUO PORTU Twoja Bezpieczna Przystań z Kielc.

Wartość projektu wyniosła ponad 3 miliony czterysta tysięcy złotych. Środki na realizację projektu zostały pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt „Zielone światło” został napisany z myślą o dzieciach i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej, rodzicach zastępczych, rodzinach z trudnościami i ograniczeniami w prawidłowym pełnieniu funkcji społecznych oraz przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Warsztaty podnoszące kompetencje społeczne i zawodowe, specjalistyczne poradnictwo, grupy wsparcia, spotkania integracyjne i wyjazdy, to tylko niektóre działania podejmowane w ramach projektu. Trwałymi rezultatami projektu jest utworzona dzięki środkom unijnym Placówka Wsparcia Dziennego dla 30 dzieci w gminie Słupia Konecka oraz 9 – osobowy samochód (BUS) zakupiony na jej potrzeby, pokój przyjazny dziecku i rodzinie w M-GOPS w Końskich, sala sensoryczna uruchomiona w Końskich przez Fundację TUO PORTU, doposażenie Placówki Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń” w Stąporkowie.

Uczestnicy projektu podczas konferencji nie kryli swojego zadowolenia z udziału w tym przedsięwzięciu.

Należy podkreślić, że projekt zakończył się pomyślnie, mimo znacznych utrudnień jego realizacji spowodowanych pandemią koronawirusa.

Podczas konferencji podsumowującej projekt obecna była kadra PCPR w Końskich, przedstawiciele partnerów projektu oraz beneficjenci. Gośćmi honorowymi spotkania byli: Pan Mariusz Pasek - Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, Pan Grzegorz Piec - Starosta Konecki, Pan Wiesław Skowron – Wicestarosta Konecki, Pan Jarosław Staciwa - członek Zarządu Powiatu Koneckiego, naczelnicy
i pracownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Końskich, Pani Anna Górak – Wiceprezes Fundacji PESTKA z Kielc, Pani Kinga Ostrowska – Dyrektor ZDZ w Końskich.

Osoby zaangażowane w realizację projektu otrzymały z rąk Pani Urszuli Przygodzkiej – Dyrektora PCPR w Końskich, specjalne podziękowania.

Urozmaiceniem spotkania był występ profesjonalnego iluzjonisty.

 

Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu „Zielone światło”

w latach 2019 – 2021, składamy serdeczne podziękowania za wzorową współpracę!

To był wyjątkowy i bardzo owocny czas!
 Do zobaczenia przy kolejnych tego typu inicjatywach!

Z wyrazami szacunku
Zespół Projektowy

DSCN8865  DSCN8855  DSCN8865  DSCN8878  DSCN8882  DSCN8884  DSCN8885  DSCN8895  DSCN8898  DSCN8900  DSCN8901  DSCN8904  DSCN8907  DSCN8910  DSCN8912  DSCN8916  DSCN8922  DSCN8925  DSCN8930  DSCN8938 

 

 

 

Belka zielone swiatlo

Kontynuacja warsztatów pn. „Akademia rodzica zastępczego”,

w  związku z realizacją projektu „ Zielone światło”

W dniu 27 sierpnia 2021 roku odbyła się trzecia edycja warsztatów pn. „Akademia rodzica zastępczego” realizowanych w ramach projektu „Zielone światło”.

W zajęciach warsztatowych wzięła udział kolejna grupa rodziców zastępczych, biorących udział w projekcie. Celem szkolenia było wyposażenie rodziców zastępczych w wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania zagrożeń w sieci oraz przygotowanie do wspierania dzieci i młodzieży doświadczającej cyberprzemocy.

Warsztaty przeprowadzili koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Końskich.

Całość zadania była współfinansowana ze środków UE w ramach EFS.

 

 

Belka zielone swiatlo

Szkolenie dotyczące procesu usamodzielnienia

dla uczestników projektu „Zielone światło”

W związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, w dniu 03.09.2021 r. oraz w dniu 10.09.2021 r. w sali wykładowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Końskich, odbyły się warsztaty dotyczące tematyki procesu usamodzielnienia. W ww. zajęciach wzięli udział wychowankowie przebywający w pieczy zastępczej na terenie powiatu koneckiego.

Szkolenie prowadzone przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Końskich, miało na celu podniesienie kompetencji w zakresie przygotowania wychowanków do samodzielności oraz rozpoczęcia procesu usamodzielnienia po opuszczeniu rodziny zastępczej. W ramach ćwiczeń, uczestnicy warsztatów mieli możliwość sporządzenia przykładowego programu usamodzielnienia. Została omówiona także tematyka rozmowy o pracę oraz przygotowania CV.

Szkolenia, w związku ze stanem epidemii w kraju, odbyły się  z zachowaniem środków ostrożności.

 

DSCN8432  DSCN8683  DSCN8684  DSCN8685  DSCN8686  DSCN8687  DSCN8688 

 

 

 

Belka zielone swiatlo

W dniu 30 sierpnia 2021 roku odbył się piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, zorganizowany w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Zielone światło”.

Spotkanie odbyło się na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich. Dla uczestników spotkania przygotowano wiele atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się działania przygotowane przez animatora, m.in. pokaz musztry wojskowej w wykonaniu młodzieży oraz zabawa taneczna pn. „Belgijka”.

Jednym z ważnych punktów spotkania było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dotyczącego rodzicielstwa zastępczego, widzianego oczami wychowanków. Laureatom wręczono atrakcyjne nagrody rzeczowe, tj. smartband, słuchawki bezprzewodowe i powerbank.

W ramach promowania idei rodzicielstwa zastępczego w lokalnym środowisku, wszyscy uczestnicy otrzymali maskotkę misia, będącego także pamiątką spotkania.   

Uczestnikom pikniku serwowano gorące posiłki, a przyjazna atmosfera sprzyjała wspólnemu biesiadowaniu. Uczestnicy mieli okazję poznać się bliżej i spędzić przyjemnie czas na świeżym powietrzu.

Nasi goście zgodnie twierdzili, że takie imprezy są potrzebne i warto je organizować częściej, ponieważ sprzyjają dobrej zabawie ale przede wszystkim integracji różnych środowisk.

W całość przebiegu imprezy, zaangażowana była również kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

1  2  3  4  5  6  7  8

 

Belka zielone swiatlo

Szkolenie PRIDE – Rodzinna Piecza Zastępcza

W związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, w dniu 9 lipca 2021 roku rozpoczęło się szkolenie PRIDE dla kandydatów na niezawodowe, zawodowe rodziny zastępcze oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Do szkolenia zakwalifikowanych zostało 6 osób spełniających wymogi formalne określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  Kandydatom na rodziny zastępcze wręczone zostały zakupione w ramach projektu podręczniki oraz materiały szkoleniowe.

 

DSCN8597  DSCN8598  DSCN8600

 

 

Belka zielone swiatlo

Półkolonie p.n. „PASJA, NAUKA, ZABAWA” dla wychowanków pieczy zastępczej - uczestników projektu „Zielone światło”

W terminie od 5 do 9 lipca 2021 roku, PCPR w Końskich, dzięki funduszom pozyskanym w ramach projektu pn. „Zielone światło”, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, zorganizowało dla 30 wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu koneckiego, 5 - dniowe półkolonie p.n. „PASJA, NAUKA, ZABAWA”. Wypoczynek odbywał się w Kompleksie Turystyczno – Wypoczynkowym KUŹNICA w Sielpi.

Głównym celem półkolonii było pokazanie dzieciom i młodzieży, jak poprzez rozwój pasji artystycznych i pobudzenie do kreatywności, można aktywnie i przyjemne spędzić czas w wakacje. Uczestnicy półkolonii poszerzali swoje zainteresowania poprzez udział w zajęciach podnoszących kompetencje cyfrowe, warsztatach plastycznych, fotograficznych, muzycznych, zajęciach ogólnousprawniających i sportowych. Na zakończenie wypoczynku każdy z uczestników otrzymał na własność materiały plastyczne, sprzęt fotograficzny oraz sprzęt sportowy.

W ramach pozyskanych środków wychowankowie mieli również zapewniony codzienny transport na półkolonie oraz wyżywienie.

Całość zadania była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

received 140481291435196  received 167944635391964  received 217775646878795  received 225361836078091  received 241009674253319  received 246845807263979  received 319524003232836  received 330703028727836  received 347317516803023  received 358296119146494  received 405591147445425  received 415520066282585  received 500589087674274  received 502242160880285  received 527477912023306  received 555471298947983  received 874844376799607  received 949723749155544  received 990903268331117  received 1000710110723502  received 1181034202375406  received 1195299714265314  received 1243129319472316  received 1708106079398848  received 2289947344475906  received 2933464510300427  received 3063880047221723  received 3740311966075557

 

 

 

Belka zielone swiatlo

Działania realizowane w ramach projektu „Zielone światło” w II kwartale 2021 roku

W II kwartale 2021 r. w ramach projektu „Zielone światło” realizowane były następujące formy wsparcia: poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne. Zakończona została realizacja zajęć psychoterapeutycznych dla 2 wychowanków pieczy zastępczej. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, poradnictwo oraz zajęcia psychoterapeutyczne prowadzono głównie w formie zdalnej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Dla  wychowanków pieczy zastępczej kontynuowane były indywidualne zajęcia edukacyjne z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, biologii, chemii i fizyki. Wznowione zostały również zajęcia z dogoterapii. Dla rodziców zastępczych oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego zorganizowane zostały grupy wsparcia (łącznie w II kwartale odbyło się 6 spotkań) oraz szkolenie pn. „Szkoła dla rodziców”, wzmacniające kompetencje opiekuńczo - wychowawcze.

W czerwcu zakupiony został w ramach projektu m.in. monitor interaktywny do prowadzenia spotkań i warsztatów dla uczestników projektu. Rodzice zastępczy oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego otrzymali zestawy książek, e- booki wraz z czytnikami e-book. Przekazane  książki o tematyce związanej z rozwojem, wychowaniem oraz opieką nad małoletnimi dziećmi, niewątpliwie przyczynią się do pogłębienia wiedzy oraz wzrostu kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców zastępczych.

28 czerwca br. podpisana została umowa z Wykonawcą na realizację 5-dniowych półkolonii p.n. „PASJA, NAUKA, ZABAWA” w Sielpi dla 30 wychowanków pieczy zastępczej.

Podpisane zostały również dwie umowy dotyczące realizacji 2 - miesięcznych staży dla usamodzielnianych wychowanek pieczy zastępczej.

Całość zadań jest współfinansowana ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

DSCN8526  DSCN8527  DSCN8530  DSCN8531  DSCN8532  DSCN8534  image000000  image000001  image000002  image000003  image000005

 

 

 

 

Belka zielone swiatlo

 

Zakup wyprawek dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w ramach projektu „Zielone światło”

Powiat Konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, w związku z realizacją  projektu pn. „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, zakupiło w miesiącu maju 2021 roku wyposażenie dla 7 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. W skład wyposażenia wchodziły: komplet garnków ze stali nierdzewnej, komplet pościeli, koc, komplet ręczników oraz komplet sztućców.

Usamodzielnienie to długotrwały proces wychowawczy, który wprowadza wychowanka pieczy zastępczej do podjęcia samodzielnego, dojrzałego życia i integracji ze środowiskiem.

Zakup ww. wyposażenia w znacznym stopniu ułatwi tym osobom prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego, a tym samym przyczyni się do stopniowego zdobywania niezależności życiowej.

Całość zadania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DSCN8489  DSCN8490  DSCN8491  DSCN8492  DSCN8494  DSCN8500  DSCN8502  DSCN8504  DSCN8508  DSCN8510

 


 

1296678191 pdfSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO „ZIELONE ŚWIATŁO” W 2020 ROKU

 


Realizacja projektu „Zielone światło” podczas pandemii koronawirusa

Powiat Konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, że pomimo stanu epidemii, wiążącej się z ograniczeniem dostępności naszej instytucji oraz wprowadzeniem zmian w organizacji pracy PCPR w Końskich, które podyktowane są troską o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników, została zachowana ciągłość realizacji projektu partnerskiego pn. „Zielone światło”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Od początku października br., 23 wychowanków pieczy zastępczej po 15 roku życia  i 7 usamodzielnianych wychowanków pieczy zstępczej rozpoczęło udział w wybranych przez siebie kursach, podnoszących kompetencje zawodowe (mała księgowość z obsługą kasy fiskalnej, kwalifikowany pracownik ochrony, fryzjer, wizaż i stylizacja paznokci, język angielski – poziom podstawowy i zaawansowany, prawo jazdy kat. B i A1, operator wózków widłowych, grafika komputerowa – kurs podstawowy, projektowanie i aranżacja ogrodów).

Kontynuowane są w formie zdalnej, indywidualne zajęcia edukacyjne dla wychowanków pieczy zastępczej.

Za pośrednictwem telefonu, dla osób zainteresowanych, odbywa się poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne.

W listopadzie zakończona została realizacja szkolenia wzmacniającego kompetencje opiekuńczo – wychowawcze dla 28 rodziców zastępczych i 2 dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, pn. „Szkoła dla rodziców” oraz zakupiono bezterminowe karnety na basen dla uczestników projektu w celu profilaktyki zdrowia.

Od 17 listopada 2020 r. realizowane są zajęcia z dogoterapii dla wychowanków pieczy zastępczej. Zajęcia odbywają się w małych, 5 – osobowych grupach, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

20201027 165006  20201027 165615  20201028 165300  IMG 20201116 WA0002  IMG 20201116 WA0004  IMG 20201116 WA0006  IMG 20201116 WA0007  IMG 20201116 WA0008  Szkola1  szkola 2  szkola 3

 

Belka zielone swiatlo

 

Tablety dla uczestników projektu „Zielone światło”

Powiat Konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w związku z realizacją  projektu pn. „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, zakupiło w miesiącu lipcu br. 58 sztuk tabletów dla wychowanków pieczy zastępczej oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

Zakup ww. sprzętu komputerowego umożliwi rozwój kompetencji cyfrowych u dzieci i młodzieży, ułatwi im dostęp do treści internetowych, które, mając na uwadze obecny stan epidemii w naszym kraju, są niezbędne do realizacji procesu dydaktyczno – edukacyjnego oraz umożliwi uczestnictwo w zajęciach szkolnych w trybie online.

Wyposażenie dzieci przebywających w pieczy w tego typu nowoczesny sprzęt jest również szansą na wyrównanie różnic ekonomicznych.

Całość zadania jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DSCN8433  DSCN8434  DSCN8436  DSCN8440  DSCN8441  DSCN8444  DSCN8448  DSCN8449  DSCN8451


Belka zielone swiatlo

Warsztaty pt. „Akademia rodzica zastępczego”

W związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, w dniu 10.07.2020 r. odbyło szkolenie dla osób sprawujących pieczę zastępczą pt. „Akademia rodzica zastępczego”. W ww. zajęciach wzięła udział kolejna grupa rodziców zastępczych biorących udział w projekcie.

W trakcie szkolenia osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych zapoznały się z tematyką cyberprzemocy i zagrożeń wynikających z nadużywania przez dzieci i młodzież Internetu.

Szkolenie, w związku ze stanem epidemii w kraju związanym  z  wirusem SARS-CoV-2 odbyły się  z zachowaniem środków ostrożności.

20200710 152039  20200710 152149  20200710 152216  20200710 152252  20200710 153831  20200710 153834  20200710 160740    20200710 161804


Belka zielone swiatlo

Warsztaty dla wychowanków pieczy zastępczej dotyczące zagrożeń w sieci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, po dłuższej przerwie wznowiło realizację warsztatów dotyczących zagrożeń w sieci dla wychowanków pieczy zastępczej w wieku 15 – 19 lat. W zajęciach, które odbyły się dnia 3 lipca 2020 r. w siedzibie Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Końskich, wzięło udział 10 dzieci.

Szkolenie prowadzone przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej miało na celu podniesienie kompetencji w zakresie reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez młodzież online oraz profilaktykę zagrożeń w sieci.

Całość zadania współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Spotkanie, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, odbyło się z zachowaniem środków ostrożności (zachowany dystans, stosowanie środków ochronnych takich jak: maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne).

1  2


Belka zielone swiatlo

Wznowienie spotkań grup wsparcia dla rodziców zastępczych i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych

       W dniach 03.06.2020 r. i 10.06.2020 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich  odbyły się grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego – uczestników projektu „Zielone światło” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 

      Spotkania, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, odbyły się z zachowaniem środków ostrożności (zachowany dystans, stosowanie środków ochronnych takich jak: maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne).

     Uczestnicy grup wsparcia dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi ze zdalnym nauczaniem wychowanków pozostających pod ich opieką, a także innymi problemami wynikającymi z wprowadzenia czasowej izolacji.

      Przedstawiciele rodzin zastępczych wyrazili zadowolenie i zgłosili chęć udziału w ponownych spotkaniach.


GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE

W dniu 22 lutego 2020 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich odbyło się grupowe doradztwo zawodowe dla 23 wychowanków pieczy zastępczej po 15 roku życia i 8 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej – uczestników projektu partnerskiego pn. „Zielone światło”.

Doradcy zawodowi prowadzili zajęcia w trzech grupach. Podczas ośmiogodzinnych spotkań warsztatowych pomagali młodzieży w nakreśleniu ścieżki rozwoju zawodowego, przygotowywali do rozmów kwalifikacyjnych, uczyli poprawnego pisania CV, listu motywacyjnego, dostarczyli również wiedzy w zakresie poszukiwania pracy.

Skuteczne poradnictwo zawodowe przeciwdziała wykluczeniu społecznemu młodzieży, pomaga w dokonywaniu trafnych wyborów zawodowych oraz ścieżek edukacyjnych, wzmacnia poczucie wartości młodych ludzi, co pozwala im trafniej określać swoje umiejętności, kompetencje i zainteresowania.

dscn8144  dscn8147  dscn8148  dscn8150  dscn8151  dscn8152  dscn8153 

 

Belka zielone swiatlo

Podsumowanie działań realizowanych w ramach projektu „Zielone światło” w 2019 r.

Za nami pierwsze osiem miesięcy realizacji projektu partnerskiego pn. „Zielone światło” w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do projektu przystąpiło 255 uczestników.

Powiat Konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich – Lider projektu w ramach zadania pn. Wsparcie systemu pieczy zastępczej realizowało: specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne, zajęcia logopedyczne. 31 wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia wzięło udział w indywidulanym doradztwie zawodowym. 50 dzieci otrzymało wsparcie w postaci indywidualnych zajęć edukacyjnych, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. Do końca 2019 r. przeprowadzono łącznie 600 godzin zajęć z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, fizyki, chemii, biologii. 88 osób otrzymało karnety na basen oraz materiały szkoleniowe. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadzili dla dzieci warsztaty na temat zagrożeń w sieci, natomiast dla rodziców zastępczych zajęcia pn. „Akademia rodzica zastępczego”. Jeden raz w miesiącu odbywały się grupy wsparcia dla rodziców zastępczych i dyrektorów dwóch placówek rodzinnych z terenu powiatu koneckiego. 25 wychowanków pieczy zastępczej i 10 rodziców zastępczych wzięło udział w 2 – dniowym  wyjeździe edukacyjnym pt. „Wspieramy dziecięcą wyobraźnię” do Bałtowa. W dwóch gminach z terenu powiatu koneckiego przeprowadzono doradztwo w zakresie tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

Fundacja TUO PORTU Twoja Bezpieczna Przystań z Kielc – partner projektu, dzięki wsparciu finansowemu z EFS uruchomiła na terenie Końskich gabinet integracji sensorycznej. Dokonano kompleksowego wyposażenia sali do diagnozy i terapii SI w specjalistyczny sprzęt podwieszany i naziemny. Wychowankowie pieczy zastępczej zostali objęci terapią SI natomiast opiekunowie dzieci - indywidualnymi konsultacjami z zakresu integracji sensorycznej oraz tworzenia optymalnych warunków rozwoju dziecka. Prowadzone działania cieszą się dużym zainteresowaniem. Dzieci uczęszczają na zajęcia z bardzo dużym zaangażowaniem i motywacją.

Gmina Końskie/Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich po zrekrutowaniu 124 uczestników realizował w 2019 r. następujące zadania: indywidualne konsultacje z rodzinami prowadzone przez asystentów rodzin (208 godzin zajęć), zajęcia z poradnictwa psychologicznego (91 godzin zajęć), zajęcia z edukacji rodzin (104 godziny zajęć), których celem było dążenie do psychospołecznego i fizycznego kształtowania zdrowia członków rodzin, terapię zajęciową (39 godzin zajęć), grupy wsparcia dla rodzin w kryzysie (26 godzin zajęć), mediacje dla rodzin w kryzysie, indywidualne zajęcia z rodziną prowadzone przez psychologa dziecięcego, indywidualne zajęcia specjalistyczne z rodziną realizowane przez terapeutę rodzinnego (20 godzin zajęć), spotkania edukacyjno – kulturalno – okolicznościowe.

Realizacja projektu umożliwiła poszerzenie dotychczasowej oferty w istniejącej na terenie gminy Końskie - Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie specjalistyczno-opiekuńczej o: zajęcia turystyczno-rekreacyjne dla dzieci, socjoterapię, zajęcia komputerowe, korepetycje z języka angielskiego i niemieckiego. W siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich wykonano remont i adaptację dodatkowych pomieszczeń w celu utworzenia „Pokoju przyjaznego dziecku i rodzinie” oraz zakupiono wyposażenie m.in. meble, elementy sensoryczne, które pozwolą aktywnie oddziaływać na dzieci. „Pokój przyjazny dziecku i rodzinie” powstał, aby dostosować pracę z dzieckiem i rodziną do obowiązujących standardów.

Dzięki dofinansowaniu ze środków EFS w ramach projektu „Zielone  światło” udało się również zwiększyć i rozszerzyć dotychczasową ofertę wsparcia w Placówce Wsparcia Dziennego „Dobra Przestrzeń” prowadzonej przez Gminę Stąporków/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie. Dla podopiecznych placówki zorganizowano zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia wspierające integrację oraz terapeutyczne, tj: robotyka, biofeedback, dogoterapia, rewalidacja, animator zabaw. W celu kompleksowego wsparcia rodziny 10 rodziców wzięło udział w zajęciach z coachingu rodzicielskiego. Ponadto w ramach projektu na terenie Placówki została   zorganizowana   wystawa   robotów   „Dzień   z   robotami” oraz zorganizowano 2 wycieczki: do Krakowa oraz do Centrum Nauki „Eksperymentarium” w Łodzi.

 Dużym wyzwaniem w roku 2019 było przeprowadzenie w ramach projektu remontu i adaptacji budynku po dawnym gimnazjum w Słupi Koneckiej w celu utworzenia świetlicy środowiskowej. Partner Projektu – Gmina Słupia Konecka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi będzie realizować w ww. placówce w roku 2020 zajęcia językowe, informatyczne, plastyczno – manualne, korepetycje wg. indywidualnych potrzeb dla 30 dzieci. Świetlica dzięki środkom pozyskanym z EFS została wyposażona w niezbędny sprzęt. Dodatkowo gmina zakupiła komfortowy samochód -  9 – osobowy typu BUS mającego dowozić dzieci na zajęcia do ŚŚ.

 

img 6229  img 6163  img 6150  img 6238  img 6186 11  12  13  21  22  23  25  26  32  33  imag0136  33  35  36  41  66  67  68  fot1  fot2  fot3  fot4

 

Belka zielone swiatlo

Warsztaty pt. „Akademia rodzica zastępczego”

Dnia 09.12.2019 r. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Końskich przeprowadzili w ramach projektu „Zielone światło” szkolenie pt. „Akademia rodzica zastępczego”. W zajęciach wzięło udział 10 osób sprawujących pieczę zastępczą.

Podczas szkolenia rodzice zastępczy zapoznali się nie tylko z tematyką cyberprzemocy, ale również zagadnieniami dotyczącymi siecioholizmu oraz uzależnienia dzieci i młodzieży od gier komputerowych.

Następna edycja szkolenia odbędzie się w 2020 roku.

akad.rz 1  akad.rz 2

 

Świąteczne spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych

      W dniu 04.12.2019r., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się świąteczne spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego  związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.  Cykliczne spotkania z rodzinami zastępczymi to jedna z form propagowania idei rodzicielstwa zastępczego oraz integrowania się rodzin zastępczych.Życzenia świąteczne zaproszonym rodzinom zastępczym złożył Starosta Konecki – Pan Grzegorz Piec oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich – Pani Urszula Przygodzka. Wszyscy  uczestnicy, poza tradycyjną wymianą życzeń rozmawiali przy świątecznym stole o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia  a przy okazji wymieniali się doświadczeniami nabytymi w trakcie pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  Na koniec spotkania wszyscy mieli okazję do rozmowy w czasie słodkiego poczęstunku. Świąteczne spotkanie rodzin zastępczych było okazją do wzajemnej integracji opiekunów zastępczych. Podczas spotkania towarzyszyła radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera.

dscn7785  dscn7803  dscn7811  dscn7828

 

Belka zielone swiatlo

Warsztaty dla wychowanków pieczy zastępczej dotyczące zagrożeń w sieci

W związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, dnia 08.11.2019 r. i 22.11.2019 r. odbyły się dwa czterogodzinne warsztaty dotyczące zagrożeń w sieci dla wychowanków pieczy zastępczej w wieku 8 – 14 lat.

Zajęcia przeprowadzone przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Końskich miały na celu podnieść świadomość dzieci i młodzieży na temat niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem Internetu.

dscn0613  dscn0636  dscn0637  dscn0649  dscn0650  dscn0651  dscn0652  dscn0661  resized 20191122 163711  resized 20191122 154827  resized 20191122 161208 

Belka zielone swiatlo

Doradztwo w zakresie tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej

W dniach 29.10.2019 r. i 15.11.2019 r. na terenie Miasta i Gminy Końskie oraz Gminy Słupia Konecka koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Końskich prowadzili doradztwo w zakresie tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje samorządy do rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, których celem powinny być działania profilaktyczne i przejście od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej (tzw. deinstytucjonalizacja). 

Dyżury koordynatorów odbyły się w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej mogły uzyskać niezbędne informacje oraz otrzymać specjalne przygotowane materiały informacyjne dotyczące tematyki związanej z pieczą zastępczą.

Działanie było realizowane w ramach projektu „Zielone światło” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

doradztwo krpz fot1  doradztwo krpz fot2

 

Belka zielone swiatlo

Indywidualne doradztwo zawodowe dla uczestników projektu „Zielone światło”

      W dniach 28 - 31 października 2019 roku oraz 5 - 7 listopada 2019 roku w siedzibie PCPR w Końskich odbywały się 3 – godzinne indywidualne spotkania wychowanków pieczy zastępczej po 15 roku życia oraz usamodzielnianych wychowanków z doradcami zawodowymi.

      Podczas zajęć każdy z uczestników został przebadany pod kątem predyspozycji zawodowych. Specjaliści pomogli nakreślić młodzieży ścieżki rozwoju zawodowego, przygotowali ich do rozmów kwalifikacyjnych, nauczyli poprawnego pisania CV, przekazali wiedzę w zakresie poszukiwania pracy. Łącznie w zajęciach wzięło udział 31 osób.

      Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

dscn0551  dscn0552  dscn0553  dscn0554

 

Belka zielone swiatlo

Dwudniowy wyjazd edukacyjny do Bałtowa

dla wychowanków pieczy zastępczej i rodziców zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, zorganizowało w dniach 18 - 19 października 2019 roku dla 25 dzieci i 10 rodziców zastępczych 2 - dniowy wyjazd edukacyjny do Bałtowa  p.n. „Wspieramy dziecięcą wyobraźnię”.

W Bałtowskim Kompleksie Turystycznym, zarówno na dzieci jak i dorosłych czekało wiele atrakcji. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili ścieżkę dydaktyczną podzieloną na okresy geologiczne, przy której ustawione są naturalnej wielkości modele ponad 100 dinozaurów. W Galerii Stary Młyn podziwiali wyroby sztuki ludowej – garnki, zabawki, rzeźby, obrazy, kosze oraz zapoznali się z tradycyjnym sposobem przerabiania mąki na ziarno. W Skansenie Pszczelarskim uczestnicy wyjazdu poznali różne rodzaje uli i dowiedzieli się, czemu pszczoły są dla nas takie ważne.

Nie zabrakło również czasu na zwiedzanie Parku Safari oraz zabawę i relaks w Bałtowskim Parku Rozrywki.          

Opracowanie: Anna Prasał

img 1966  img 1977  img 1978  img 1989  img 2002  img 2004  img 2021  img 2025  img 2028  img 2039  img 2044  img 2067  img 2070  img 2075  img 2079  img 2080  img 2083  img 2089  img 2090  img 2092  img 2100  img 2114  img 2137  img 2140  img 2141  img 2161  img 2173

 

 

Belka zielone swiatlo

Spotkanie Zespołu Zarządzającego projektem „Zielone światło”

W dniu 27 września 2019 r. w siedzibie PCPR w Końskich odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli Zespołu Zarządzającego projektem „Zielone światło”, realizowanym w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Na spotkaniu omówiono następujące tematy:

 1. Aneks do umowy o dofinansowanie projektu, aneks do umowy o partnerstwie dotyczący przekazywania i zasad wykorzystania kosztów pośrednich.
 2. Dane wrażliwe uczestników projektu w formularzach zgłoszeniowych.
 3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Wykonawcom - obowiązek informowania Instytucji Zarządzającej o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych.
 4. Zamówienia publiczne - system SL2014.
 5. Baza personelu – system SL2014.
 6. Kwartalne harmonogramy form wsparcia.
 7. Zasada niedyskryminacji i równości szans kobiet i mężczyzn.
 8. Nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków.
 9. Rejestry prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

fot1 zz  fot2 zz  fot3 zz  fot4 zz

Belka zielone swiatlo

Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych

i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego

W ramach realizowanego przez Powiat Konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich projektu partnerskiego pn. „Zielone światło”, w okresie od 17.05.2019 r. do 31.08.2019 r. odbyły się 3 spotkania grup wsparcia dla 28 rodziców zastępczych oraz 2 dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

Pierwsze spotkanie organizacyjne miało na celu wypracowanie zasad grupy oraz wzajemnych relacji. Tematem kolejnych spotkań było bezpieczeństwo podczas wakacji, współpraca rodziców zastępczych ze szkołą.

fot5 grwsp  fot4 grwsp  fot3 grwsp  fot2 grwsp  fot1 grwsp

 

 

Belka zielone swiatlo

INFORMACJA

Powiat Konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, w związku z realizacją projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, prowadzi działania mające na celu promocję rodzicielstwa zastępczego.

Doradztwo w zakresie tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej realizowane będzie we wszystkich gminach powiatu koneckiego.

Plakat promujący akcję

plakat rodzicielstwo zastepcze

grafik poradnictwa projekt 2019

Belka zielone swiatlo

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Zielone światło”

Dnia 9 lipca 2019 roku Powiat Konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych (projektu pozakonkursowe dla PCPR).

W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich umowę podpisali: Pani Urszula Przygodzka – Dyrektor PCPR  w Końskich oraz Pani Edyta Drążkiewicz  - Skarbnik Powiatu Koneckiego, natomiast w imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WŚ na lata 2014-2020 umowę podpisali: Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Pani Renata Janik – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Pani Maria Fidzińska–Dziurzyńska – Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt partnerski realizowany jest przez Powiat Konecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich pełniących rolę Lidera oraz czterech Partnerów: Gminę Końskie/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, Gminę Stąporków/Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, Gminę Słupia Konecka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi oraz Fundację „TUO PORTU” TWOJA BEZPIECZNA PRZYSTAŃ z Kielc.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 475 110,00 zł., kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to 3 214 476,75 zł. 

Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r. – 31.10.2021 r.

 

 


Belka zielone swiatlo

Ruszyła rekrutacja do projektu „Zielone światło”

Informujemy, że dnia 1 maja 2019 roku rozpoczęliśmy realizację projektu partnerskiego „Zielone światło” w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Grupę docelową PCPR w Końskich stanowi:

 • 50 wychowanków pieczy zastępczej,
 • 8 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej,
 • 28 rodziców zastępczych oraz 2 dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego,
 • 6 kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej i niezawodowej rodziny zastępczej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Formy wsparcia:

 • specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne,
 • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe,
 • kursy, staże,
 • zajęcia logopedyczne, psychoterapeutyczne,
 • indywidualne zajęcia edukacyjne,
 • obozy edukacyjne wzmacniające kompetencje cyfrowe,
 • karnety na basen w celu profilaktyki zdrowia,
 • warsztaty dotyczące procesu usamodzielnienia, zagrożeń w sieci,
 • warsztaty wzmacniające kompetencje opiekuńczo – wychowawcze,
 • wyjazdy integracyjne, pikniki z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
 • grupy wsparcia dla rodziców zastępczych,
 • szkolenie kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Kryteria rekrutacji:

 • osoby zamieszkujące teren powiatu koneckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objęte pomocą zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, w tym: osoby przebywające w pieczy zastępczej, osoby opuszczające pieczę zastępczą, osoby sprawujące rodzinną pieczą zastępczą, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,
 • kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja do projektu jest prowadzona zgodnie ze standardem minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadą niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

 


Belka zielone swiatlo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich podpisało umowę o partnerstwie

na rzecz realizacji projektu „Zielone światło”

W dniu 30 kwietnia 2019 roku pomiędzy Powiatem Koneckim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Gminą Słupia Konecka/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupi, Fundacją „TUO PORTU” TWOJA BEZPIECZNA PRZYSTAŃ w Kielcach, Gminą Końskie/Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Końskich, Gminą Stąporków/Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stąporkowie, zawarte zostało partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. „Zielone światło” w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie i poszerzenie zakresu dotychczasowych usług społecznych i usług wsparcia rodziny, poprzez m.in.: aktywizację społeczną, zawodową, edukacyjną i zdrowotną osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, objęcie specjalistycznym wsparciem  i poradnictwem rodziców i wychowanków pieczy zastępczej, poszerzenie ofert istniejących placówek wsparcia dziennego w Końskich i Stąporkowie oraz utworzenie nowej placówki wsparcia w Słupi Koneckiej.

Projekt realizowany będzie do 31.10.2021 roku.

Ogólna wartość projektu: 3.475.110,00 złotych.