AKTYWNY SAMORZĄD

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

AKTYWNY SAMORZĄD

Aktywny samorząd 2020

|
Administrator

      logoas          logo sow              logo pfron


INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje o naborze wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd” w 2020 roku.

W ramach MODUŁU II w/w programu na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 nabór wniosków ustala się od 14.09.2020 r. do 10.10.2020 r.

Wnioski będzie można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia przygotowanego przez PFRON poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ (załączniki należy pobrać, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć przez platformę SOW) bądź w wersji papierowej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, ul. Spółdzielcza 3, 26-200 Końskie.

Warunki dofinansowania są szczegółowo opisane na stronie www.pfron.org.pl w dokumencie pod nazwą: ,,Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2020 roku’’

W przypadku pytań informacji udziela Pani Michalak Marta, tel. 41 372 84 06 wew. 104 – lub Pani Kolanko Katarzyna tel. 41 372 84 06.

 

ZARZĄDZENIE NR 2

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

z dnia 28 lutego 2020 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyji Osób Niepełnosprawnych w ramach modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2020 roku

Do pobrania:  Treść zarządzenia (dokument w formacie .pdf) 1296678191 pdf

 

REGULAMIN

realizacji dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyji Osób Niepełnosprawnych w ramach modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2020 roku

Do pobrania:  Treść regulaminu (dokument w formacie .pdf) 1296678191 pdf

 

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2020

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

z dnia 18 września 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie realizacji dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyji Osób Niepełnosprawnych w ramach modułu I i II pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2020 roku

Do pobrania:  Treść zarządzenia (dokument w formacie .pdf) 1296678191 pdf


 INFORMACJE

Wnioski w ramach programu „Aktywny samorząd” można składać od 1 marca 2020 r. Zgodnie z nowymi zasadami programu w 2020 r. elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

  1. W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosku,
  2. W przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o kwotę 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.