Jawny rejestr zbiorów danych osobowych

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w PCPR Końskie

|
Administrator
Rozmiar liter:

Na podstawie art. 36 a ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku,  poz. 1182 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 719), podaje się do publicznej wiadomości jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzonych przez PCPR Końskie.

Rejestr został upubliczniony poprzez wywieszenie w formie papierowej na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Interesanta p.4.