PCPR Końskie - Rehabilitacja społeczna – dofinansowania ze środków PFRON

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Rozmiar liter:

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŃSKICH

1296678191 pdf Zarządzenie Nr 8/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzienie w Końskich z dnia 11 maja 2022 r.

1296678191 pdfZarządzenie Nr 6/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzienie w Końskich z dnia 22 kwietnia 2022 r.

1296678191 pdf Załącznik do zarządzenie Nr 8/2022 Dykretora PCPR w Końskich z dnia 11 maja 2022 r. - Zasady

1296678191 pdf Załącznik do zarządzenie Nr 6/2022 Dykretora PCPR w Końskich z dnia 22 kwietnia 2022 r. - Zasady


logo pfron

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w okresie od 01.09.2021 r. do 30.09.2021 r.  realizowało dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2, w ramach Modułu IV program pod nazwą „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Adresatami programu byli uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Końskich oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie. W ramach programu dla uczestników WTZ w Końskich oraz osób z ich najbliższego otoczenia zorganizowano pięciodniowy wyjazd integracyjno – rekreacyjny do Zakopanego mający na celu poprawę kondycji psychicznej osób niepełnosprawnych po długim okresie izolacji oraz odbudowaniu kontaktów społecznych. Dla wszystkich podopiecznych WTZ w Końskich oraz PŚDS
w Stąporkowie zakupiono natomiast paczki żywnościowe oraz środki ochrony osobistej.  Łączne wydatki związane z realizacją przez Wnioskodawcę dodatkowego wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia skutków wywołanych wirusem SARS-Cov-2 wyniosły 58.789,85 zł. Wnioskodawcą ww. programu był Powiat Konecki, natomiast realizatorem PCPR
w Końskich.

1  2  3  4  5  6

 

 

                             25 październik 2021

CIDON1

Osoba wytypowana w PCPR w Końskich – Kinga Batóg - inspektor


 

 

Turnusy rehabilitacyjne - zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie bez wychodzenia z domu!

Szanowni Państwo, z nieukrywaną radością przypominamy, iż od wczoraj w CAŁEJ POLSCE można bez wychodzenia z domu wnioskować o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.

Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Już pierwszego dnia - 1 stycznia 2020 r. - pierwsi Wnioskodawcy skorzystali z tej możliwości i złożyli elektroniczne wnioski w Systemie SOW, podczas gdy wnioski papierowe są przyjmowane przez jednostki samorządu tylko w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu, od 2 stycznia.

Jedyne, czego potrzebujesz to:

Możesz skorzystać także z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).

 

Informacja

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, że nie posiada już żadnych środków finansowych na 2019 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3 i 4 PCPR w Końskich tel. (41) 260-49-75

 


 

REHABILITACJA SPOŁECZNA

 


 

DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Do podstawowych zadań realizowanych przez Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych należy:

 

1. Dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

 Karta

ikona word Wniosek

Klauzula informacyjna

2. Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

Karta

ikona word Wniosek

Klauzula informacyjna

3. Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 Karta

 Wniosek

ikona word Załączniki do wniosku

Klauzula informacyjna

4. Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

 Karta

 Wniosek

ikona word Załączniki

Klauzula informacyjna

5. Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

 Karta

ikona word  Wniosek

Klauzula informacyjna

6. Dofinansowanie ze środków PFRON usługi tłumaczenia języka migowego lub tłumacza - przewodnika

 Karta

ikona word  Wniosek

Klauzula informacyjna

 

 

Poradnik dla osób niepełnosprawnych

ikona word Strona tytułowa

ikona word  Poradnik


1296678191 pdf Uchwała Nr 27/2021 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 20 kwietnia 2021 r.

           w sprawie ustalenia trybu realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


1296678191 pdf PROCEDURY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

           w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2021 r.

1296678191 pdfZałącznik nr 1 do Procedur udzielania dofinansowania

1296678191 pdfZałącznik nr 2 do Procedur udzielania dofinansowania

1296678191 pdfZałącznik nr 3 do Procedur udzielania dofinansowania


Źródłami finansowania wymienionych zadań są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Galant, tel. 41 372 84 06 wew. 103.