PCPR Końskie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Aktualności

GRAFIK PORADNICTWA DLA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

od 13 października  2021 r.

 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Wtorki: 1500 – 1900 w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

Środy: 730 – 1330 w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

 

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE

Piątki: 1430 – 1530 w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3

Rodziny zastępcze zainteresowane skorzystaniem z ww. poradnictwa w celu ustalenia konsultacji ze specjalistą proszone są o zgłaszanie takiej potrzeby przydzielonemu rodzinie koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.


 

21 października 2021 r.

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, że dnia 21 października 2021 r. obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji, natomiast od 18 do 22 października 2021 r. obchodzony będzie tzw. Tydzień Mediacji.

Mediacja jest:

 • metodą rozwiązywania sporów z pomocą bezstronnego mediatora,
 • zalecana w rozstrzyganiu większości sporów, w tym w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, rówieśniczych bądź karnych,
 • poufna i dobrowolna.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat mediacji oraz skorzystaniem z bezpłatnego poradnictwa, zapraszamy do siedziby PCPR w Końskich przy ul. Spółdzielczej 3.

18.10.2021 r. (poniedziałek)

w godz. 11:00 - 13:00 – Pani Urszula Przygodzka

(konsultacje w zakresie mediacji rodzinnych)

w godz. 14:30 – 15:30 – Pani Mirosława Słowińska

(poradnictwo psychologiczne)

 

19.10.2021 r. (wtorek)

w godz. 13:00 – 15:00 – Pani Anna Prasał

(konsultacje w zakresie mediacji rodzinnych)

 

20.10.2021 r. (środa)

w godz. 9:00 –11:00 – Pani Katarzyna Suchenia

 (konsultacje w zakresie mediacji rodzinnych)

w godz. 14:30 – 15:30 – Pan Piotr Grudziecki

(poradnictwo prawne)

 

21.10.2021 r. (czwartek)

w godz. 14:00 – 15:30 – Pani Katarzyna Suchenia

 (konsultacje w zakresie mediacji rodzinnych)

 

22.10.2021 r. (piątek)

w godz. 12:00 – 14:00  - Pani Anna Prasał

(konsultacje w zakresie mediacji rodzinnych)

 


W dniu 30 sierpnia 2021 roku odbył się piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, zorganizowany w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Zielone światło”.

Spotkanie odbyło się na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich. Dla uczestników spotkania przygotowano wiele atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się działania przygotowane przez animatora, m.in. pokaz musztry wojskowej w wykonaniu młodzieży oraz zabawa taneczna pn. „Belgijka”.

Jednym z ważnych punktów spotkania było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dotyczącego rodzicielstwa zastępczego, widzianego oczami wychowanków. Laureatom wręczono atrakcyjne nagrody rzeczowe, tj. smartband, słuchawki bezprzewodowe i powerbank.

W ramach promowania idei rodzicielstwa zastępczego w lokalnym środowisku, wszyscy uczestnicy otrzymali maskotkę misia, będącego także pamiątką spotkania.   

Uczestnikom pikniku serwowano gorące posiłki, a przyjazna atmosfera sprzyjała wspólnemu biesiadowaniu. Uczestnicy mieli okazję poznać się bliżej i spędzić przyjemnie czas na świeżym powietrzu.

Nasi goście zgodnie twierdzili, że takie imprezy są potrzebne i warto je organizować częściej, ponieważ sprzyjają dobrej zabawie ale przede wszystkim integracji różnych środowisk.

W całość przebiegu imprezy, zaangażowana była również kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

1  2  3  4  5  6  7  8

 


1

 

W dniu 26.08.2021r. o godz. 13.00 na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu odbyło się szkolenie pn.” Współczesne formy uzależnień i ich wpływ na zachowanie dzieci i młodzieży”. W szkoleniu prowadzonym przez terapeutę do spraw uzależnień – Pana Jakuba Wilka  wzięło udział łącznie 14 wychowanków przebywających w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Koneckiego.

Uczestnicy szkolenia, poza zdobyciem wiedzy mieli okazję zwiedzić unikalny zabytek techniki, jakim jest Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu, będący  jednocześnie jedny z najstarszych staropolskich ośrodków metalurgicznych, pracujących nieprzerwanie od 1784 do 1967 roku.

Szkolenie zakończyło się miłym akcentem w postaci wspólnego pieczenia kiełbasek.

2  3  4  5  6  7  8


INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż w dniu 28.07.2021 roku zakończyła się tegoroczna edycja Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Jednocześnie informujemy, iż PCPR w Końskich prowadzi nabór uczestników do ww. programu na rok 2022. W związku z powyższym prosimy o kierowanie osób do podjęcia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych.

Wszelkie informacje dotyczące Programu Korekcyjno – Edukacyjnego można uzyskać  pod numerem telefonu 41 372 – 84 – 06.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż trwa aktywny nabór wniosków w ramach programu ,,Aktywny Samorząd’’:

 • Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.
  Wnioski można składać do dnia 31.08.2021 r.
 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla wniosków dotyczących semestru zimowego nabór będzie uruchomiony od dnia 01.09.2021 r. do dnia 10.10.2021 r.

Zachęcamy do składania wniosków przez System Obsługi Wsparcia SOW
bez wychodzenia z domu !

Z powyższego dofinansowania mogą skorzystać osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz spełniające kryteria programowe.

Zapraszamy do składania wniosków !

Urszula Przygodzka

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

plakat AS

 


W dniach 17.03.2021r. i 18.03.2021r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich odbyło się szkolenie pn. „Ucz się, myśl i bądź bezpieczna”. Zajęcia z użyciem gry planszowej „Szczęściara” dla wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia.

W szkoleniu wzięło udział również 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej PCPR w Końskich. Szkolenie zostało przeprowadzone przez przedstawicieli (trenerów)  Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu  „La Strada” z Warszawy – Panią Joannę Garnier oraz Panią Agnieszkę Zobolewicz – Wiśniewską.

Głównym celem  1,5 godzinnego  szkolenia  było uświadomienie oraz ochrona młodych kobiet wykluczonych społecznie przed handlem ludźmi i wykorzystaniem seksualnym.

Za pomocą innowacyjnej gry planszowej i aplikacji na smartfony uczestniczki szkolenia mogły się nauczyć, jakie metody i taktyki stosują handlarze ludźmi, również w sieci.

szkolenie la starda 1 ulotka

szkolenie la starda 2 ulotka

 

 

 


OGŁOSZENIE

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWŚ ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej. Wszystkie niezbędne informacje i formularze konkursowe znajdziecie Państwo na stronie:

www.es.umws.pl/aktualnosci/item/292-ruszyl-pierwszy-otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadania-publicznego-w-2021-r-z-zakresu-ekonomii-spolecznej-organizowany-przez-rops-umws

oraz pod numerami telefonów: 41 342 11 80, 342 11 40.


 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż od dnia 17.03.2021 roku rozpocznie się tegoroczna edycja Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Wobec powyższego prosimy o kierowanie osób do udziału w oddziaływaniach i tym samym korzystanie z oferty pomocowej jaką jest Program Korekcyjno – Edukacyjny dla sprawców przemocy.

Ze względu na obowiązujący stan epidemii, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikami PCPR w Końskich, w celu ustalenia terminu spotkania  z klientem.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza  3, 26 – 200 Końskie,

tel. 41 372 - 84 – 06; 41 260 49 70.


 plansza112


TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 22 do 28 lutego 2021 roku obchodzony będzie "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Celem inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W ramach działań promujących powyższą inicjatywę, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich, zapraszają mieszkańców powiatu koneckiego do skorzystania z bezpłatnych, telefonicznych porad, udzielanych przez specjalistów oraz pracowników naszej jednostki.

 

Harmonogram dyżurów:

22 luty 2021 r. (poniedziałek) w godzinach od 13:30 do 15:30 - telefoniczne bezpłatne poradnictwo psychologiczne,

24 luty 2021 r. (środa) w godzinach od 14:00 do 17:00 - telefoniczne bezpłatne poradnictwo prawne,

23 - 26 luty 2021 r. (wtorek - piątek) w godzinach od 8:00 do 15:00 -  telefoniczne konsultacje z pracownikami PCPR/OIK w Końskich.

 

Kontakt pod numerem telefonu – 695 033 371


 

list gratulacyjny Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Podsumowanie projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”


INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż w dniu 28.10.2020 roku zakończyła się tegoroczna edycja Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Jednocześnie informujemy, iż PCPR w Końskich prowadzi nabór uczestników do ww. programu na rok 2021, w związku z tym prosimy o kierowanie osób do podjęcia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych.

Wszelkie informacje dotyczące Programu Korekcyjno – Edukacyjnego można uzyskać  pod numerem telefonu 41 372 – 84 – 06.


Nagroda dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, przyznana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, Minister Rodziny i Polityki Społecznej - Pani Marlena Maląg, jak co roku, przyznała nagrody specjalne pracownikom socjalnym i  jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie prowadzonych działań. W roku 2020 przyznanych zostało 6 nagród indywidulanych oraz 6 nagród zespołowych. Nagrody te mają charakter pieniężny.

W gronie wyróżnionych znalazło się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, które otrzymało nagrodę zespołową za działania skierowane do pieczy zastępczej, profilaktykę oraz realizację projektów współfinansowanych ze środków EFS na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

O nagrodę dla PCPR w Końskich wnioskował Starosta Konecki - Pan Grzegorz Piec.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, uroczyste wręczenie nagród odbyło się w formie on – line dnia 19 listopada 2020 r.

Po powitaniu zaproszonych gości, Pani Minister Marlena Maląg podkreśliła w swoim wystąpieniu, jak trudna i ważna jest praca wykonywana przez pracowników socjalnych, którzy codziennie stoją na pierwszej linii frontu w walce z wykluczeniem społecznym i  ubóstwem,
a w ostatnich miesiącach także z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa – działając z empatią, czyniąc lepszym życie innych osób.

Powiat Konecki podczas tej uroczystości reprezentowali: Pani Urszula Przygodzka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich oraz Pani Anna Kołba – Piekarska – Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Końskich.

W uroczystości uczestniczył również Sekretarz Stanu w MRiPS – Pan Stanisław Szwed.

 

Poniżej link do strony ministerstwa z informacją o uroczystości i link do realacji wideo.

https://www.gov.pl/web/rodzina/superbohaterowie-dnia-codziennego-swietuja-21-listopada

https://www.youtube.com/watch?v=3U8GSEwh5VM&feature=emb_logo

 List gratula

 

Galeria poniżej:


logo pfron

 

 

 

 

 

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, że w związku z podjętą przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uchwałą Nr 76/2020 z dnia 30 października 2020 r., termin składania wniosków przez osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Powiatu Koneckiego o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

wydłużony został do dnia 16 listopada 2020 r. 

Tym samym wydłużony został okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie: z 3 miesięcy, do maksymalnie 5 miesięcy (wydłużenie o październik i listopad 2020 r.).

Pomoc finansowa w ramach Programu udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, której są uczestnikami, tj.:

 • w warsztacie terapii zajęciowej,
 • w środowiskowym domu samopomocy, funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),
 • w dziennym domu pomocy społecznej, funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),
 • w placówce rehabilitacyjnej, której działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.),
 • programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dorosłych osób niepełnosprawnych (od 18 do 25 roku życia) organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);

Ponadto pełnoletni wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) w wieku od 18 do 24 roku życia mogą również ubiegać się o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie można składać w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 15 października 2020 r., przez System Obsługi Wsparcia - SOW, dostępny na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub drogą pocztową na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Spółdzielcza 3, 26-200 Końskie.

 

logo pfron

 

 

 

 

 

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, że z dniem 15 października 2020 r. mija termin na składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Powiatu Koneckiego o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Pomoc finansowa w ramach Programu udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 09 marca 2020 r. do dnia 04 września 2020 r. możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, której są uczestnikami tj.:

- w warsztacie terapii zajęciowej,

 - w środowiskowym domu samopomocy, funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),

 - w dziennym domu pomocy społecznej, funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),

 - w placówce rehabilitacyjnej, której działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.),

 - programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

 - zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dorosłych osób niepełnosprawnych (od 18 do 25 roku życia) organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);

Ponadto pełnoletni wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) w wieku od 18 do 24 roku życia mogą również ubiegać się o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie można składać w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 15 października 2020 r., przez System Obsługi Wsparcia - SOW, dostępny na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub drogą pocztową na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Spółdzielcza 3, 26-200 Końskie.

 

 


Informacja poradnictwo


 

Informacja

 

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje o naborze wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd” w 2020 roku.

W ramach MODUŁU II w/w programu na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 nabór wniosków ustala się od 14.09.2020 r. do 10.10.2020 r.

Wnioski będzie można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia przygotowanego przez PFRON poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ (załączniki należy pobrać, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć przez platformę SOW) bądź w wersji papierowej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, ul. Spółdzielcza 3, 26-200 Końskie.

Warunki dofinansowania są szczegółowo opisane na stronie www.pfron.org.pl w dokumencie pod nazwą: ,,Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2020 roku’’

W przypadku pytań informacji udziela Pani Michalak Marta, tel. 41 372 84 06 wew. 104 – lub Pani Kolanko Katarzyna tel. 41 372 84 06.

 


Szkolenie PRIDE dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w dniu 17 lipca 2020 roku rozpoczęło szkolenie programem PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza, zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

PRIDE to program przygotowujący rodziny do pełnienia różnych form opieki zastępczej nad dziećmi. Ma on formę warsztatową, pozwala więc, poza uzyskaniem konkretnych wiadomości, na zdobycie i przećwiczenie umiejętności związanych z wychowywaniem dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Program składa się z 12 sesji grupowych.  Sesje te prowadzone są  przez licencjonowanych trenerów – pracowników PCPR w Końskich.

Decyzję o przyznaniu kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej podejmuje komisja kwalifikacyjna składająca się z trenerów, psychologa i przedstawiciela Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

W szkoleniu realizowanym w 2020 roku bierze udział 8 osób.

informacja projekt COVID

 


logo pfron

INFORMACJA

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich  informuje, że Świętokrzyski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi nabór do projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

            Rekrutacja trwa od lipca 2019 r. do września 2021 r. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikiem Oddziału Świętokrzyskiego PFRON – Panią Żanetą Oczeretko pod nr tel. 41 230 97 00 lub przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

        Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej ulotce.

1296678191 pdf  ULOTKA.pdf

 

Logotyp Dobry Start

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich zaprasza rodziny zastępcze i usamodzielnianych wychowanków do składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" w dniu 1 sierpnia 2020 r. (sobota) w godz. 900 - 1300.

Zasady ubiegania się o przyznanie świadczenia zostały opisane w pouczeniu do wniosku.

 

1296678191 pdf WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START.pdf

 

 


REALIZACJA PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO W 2020 ROKU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, iż od dnia 24.06.2020 r. rozpocznie się tegoroczna edycja oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Wobec powyższego prosimy o kierowanie osób do udziału w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych.

Ze względu na obowiązujący stan epidemii, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z pracownikami PCPR w Końskich, w celu ustalenia terminu spotkania z klientem.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie PCPR w Końskich, ul. Spółdzielcza 3, 26 – 200 Końskie,

tel. 41 372 - 84 - 06.


 

ogloszenie dyrektora 25.05.2020

informacja dla interesantów 16.04.2020

 


Województwo świętokrzyskie - Oddziały Zakaźne

 

 1. Starachowice, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Radomska 70

            41 273 90 00

            Oddział (041) 273 99 09

            Pielęgniarka oddziałowa (041) 273 99 10

            Ordynator (041) 273 91 45

 1. Kielce, Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Radiowa 7,

           Oddział Zakaźny Dziecięcy, ul. Grunwaldzka 45

           Kierownik (41) 36 37 133

          Sekretariat (41) 36 37 131, -135

          Pielęgniarka Oddziałowa (41) 36 37 137

          Dyżurka pielęgniarska (41) 36 37 132 oraz (41) 36 37 139

          Dyżurka lekarska (41) 36 37 146

 1. Busko-Zdrój, Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Bohaterów Warszawy 67

          Telefon: 41 378 24 01

          Lekarski – wew. 237

          Pielęgniarki – wew. 335

 1. Kielce, Świętokrzyskie Centrum Pediatrii działające przy Szpitalu Zespolonym w Kielcach, Grunwaldzka 25

          Kierownik (41) 36 37 133

          Sekretariat (41) 36 37 131, -135

          Pielęgniarka Oddziałowa (41) 36 37 137

          Dyżurka pielęgniarska (41) 36 37 132 oraz (41) 36 37 139

          Dyżurka lekarska (41) 36 37 146

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Końskich
ul. Sportowa 7, 26-200 Końskie
Telefony: 41 372 30 22          41 372 30 23           tel/fax:   41 372 33 62
Telefon alarmowy: 604 933 965

 

Miejsce przeznaczone do kwarantanny w powiecie koneckim:

Bursa Szkolna , ul. Piłsudskiego 112, 26 – 200 Końskie


baner

Program "Aktywny Samorząd" w 2020 roku

Szanowni Państwo,

w związku z Uchwałą nr 16/2020 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Koneckiego do pilotażowego programu pod nazwą „Aktywny samorząd” w 2020 r. informujemy, że od bieżącego roku realizatorem programu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

 


tydzien pomocy osobom pokrzywdzonym przestepstwem

 

Turnusy rehabilitacyjne - zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie bez wychodzenia z domu!

Szanowni Państwo, z nieukrywaną radością przypominamy, iż od wczoraj w CAŁEJ POLSCE można bez wychodzenia z domu wnioskować o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych.

Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Już pierwszego dnia - 1 stycznia 2020 r. - pierwsi Wnioskodawcy skorzystali z tej możliwości i złożyli elektroniczne wnioski w Systemie SOW, podczas gdy wnioski papierowe są przyjmowane przez jednostki samorządu tylko w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu, od 2 stycznia.

Jedyne, czego potrzebujesz to:

Możesz skorzystać także z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).

 

Informacja

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, że nie posiada już żadnych środków finansowych na 2019 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3 i 4 PCPR w Końskich tel. (41) 260-49-75 

Jubileusz 20-lecia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

W dniu 17 stycznia 2020 roku w Restauracji „Astoria” w Końskich odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 20-lecia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

Poprowadzili ją: Justyna Nowak – główny administrator w PCPR w Końskich oraz Mariusz Słowiński – animator kultury z Agencji Artystycznej MJM w Końskich.

Wśród ponad 150 zaproszonych na uroczystości obecni byli:

 • Pan Andrzej Pruś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Doradca Wojewody Świętokrzyskiego,
 • Pan Mariusz Gosek – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
 • Pan Mariusz Pasek – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
 • Pani Elżbieta Korus – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach,
 • Pan Grzegorz Piec – Starosta Konecki,
 • Pan Wiesław Skowron – Wicestarosta Konecki,
 • Pan Zbigniew Kowalczyk – Przewodniczący Rady Powiatu,
 • Pan Dariusz Banasik - Członek Zarządu Powiatu,
 • Państwo Radni,
 • Naczelnicy oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Końskich,
 • Starostowie pełniący obowiązki w poprzednich kadencjach,
 • poprzedni Dyrektorzy PCPR w Końskich w osobach: Pan Jacek Matera i Pani Jadwiga Życka,
 • Pan Andrzej Michalski – Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kielcach,
 • Pan Wojciech Przybylski – Dyrektor Szpitala Specjalistycznego św. Łukasza w Końskich,
 • przedstawiciele placówek i instytucji z terenu Powiatu Koneckiego, z którymi współpracuje PCPR, jak również Dyrektorzy i pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa świętokrzyskiego, przedstawiciele mediów oraz byli i obecni pracownicy PCPR w Końskich.

     Oprócz gratulacji i słów uznania za prowadzone działania w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej, skierowanych osobiście przez zaproszonych gości podczas uroczystości, Centrum otrzymało także listy gratulacyjne drogą pocztową, m.in. gratulacje oraz podziękowania od Pani Marleny Maląg – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Listy te zostały odczytane podczas gali.  

Z okolicznościowym przemówieniem wystąpiła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich – Urszula Przygodzka, dziękując za współpracę swoim pracownikom, jak również zaproszonym przedstawicielom instytucji i placówek.

Podziękowania skierowane także zostały do sponsorów i darczyńców uroczystości. Byli nimi:

 • Państwo Waligórscy - właściciele Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego w Końskich,
 • Pan Wiesław Stępień – właściciel Zakładów Mięsnych „POLSTAN” z Pijanowa,
 • Pan Andrzej Stępień – właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „ASPOLMAX”z Pijanowa,
 • Pani Barbara Płyta – właścicielka Wytwórni Wędlin „U Płytów” w Gatnikach,
 • Powszechna Spółdzielnia Spożywców „SPOŁEM” w Końskich, która jest jednocześnie sponsorem finansowym naszego Jubileuszu,
 • Stowarzyszenie „Przyjaciół Gminy Smyków”,
 • Nadleśnictwo Barycz – Lasy Państwowe,
 • Bank Spółdzielczy w Końskich,
 • Bank PEKAO S.A. w Końskich,
 • Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Radoszyce,
 • Pani Lilla Brożyna – Radna Rady Powiatu Koneckiego,
 • Pani Danuta Leśniewicz - Radna Rady Powiatu Koneckiego,
 • Pan Robert Plech – Radny Rady Powiatu Koneckiego,
 • Pan Robert Wielgopolan - Wójt Gminy Słupia,
 • Firma Orizonte Polska Sp. z o.o. w Końskich,
 • Pan Mateusz Kamoda – właściciel Firmy Handlowo-Usługowej „KAMODA” w Końskich,
 • Pan Tomasz Kujawski – właściciel firmy Usługi Tartaczne w Gustawowie,
 • Pan Waldemar Gierczyński – właściciel firmy Usługi Transportowe/Stacja Kontroli Pojazdów w Końskich,
 • Pan Dawid Kot – właściciel Biura Projektowe KW PROJEKT w Końskich,
 • Pan Mariusz Gawroński – właściciel Salonu Komputerowego „MARKUS” w Końskich,
 • Pan Piotr Bocheński – właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „NOWY DOM” w Końskich.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny pt. „Droga do szczęścia” w wykonaniu Uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie, pod kierownictwem Pani Agnieszki Borowieckiej – instruktora terapii zajęciowej, a po nim o uciechę dla duszy zadbali członkowie zespołu „Królewiaczki” z Królewca, pod kierownictwem Pani Agnieszki Nowackiej. Po zakończeniu części oficjalnej, goście zaproszeni zostali na uroczysty obiad, po którym przedstawiono prezentację multimedialną pt. "20 lat minęło...", przygotowaną przez pracowników Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej PCPR w Końskich.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom, sponsorom i darczyńcom za udział w Jubileuszu 20-lecia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

 

                                                                                                                                                     Dyrektor i pracownicy PCPR w Końskich

 pptx  Prezentacja

 

Galeria poniżej:

 

 

 

 Świąteczne spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych

      W dniu 04.12.2019r., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się świąteczne spotkanie grupy wsparcia rodzin zastępczych i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego  związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.  Cykliczne spotkania z rodzinami zastępczymi to jedna z form propagowania idei rodzicielstwa zastępczego oraz integrowania się rodzin zastępczych.Życzenia świąteczne zaproszonym rodzinom zastępczym złożył Starosta Konecki – Pan Grzegorz Piec oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich – Pani Urszula Przygodzka. Wszyscy  uczestnicy, poza tradycyjną wymianą życzeń rozmawiali przy świątecznym stole o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia  a przy okazji wymieniali się doświadczeniami nabytymi w trakcie pełnienia funkcji rodziny zastępczej.  Na koniec spotkania wszyscy mieli okazję do rozmowy w czasie słodkiego poczęstunku. Świąteczne spotkanie rodzin zastępczych było okazją do wzajemnej integracji opiekunów zastępczych. Podczas spotkania towarzyszyła radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera.

dscn7785  dscn7803  dscn7811  dscn7828

SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE

W dniu 06.12.2019r. w Starostwie Powiatowym w Końskich odbyło się spotkanie Mikołajkowe, w którym wzięli udział przedstawiciele rodzin zastępczych wraz
z wychowankami, Starosta Konecki Pan Grzegorz Piec, Wicestarosta Pan Wiesław Skowron, członek Zarządu Powiatu Koneckiego Pan Jarosław Staciwa, Dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich Pani Urszula Przygodzka wraz z pracownikami.

Organizatorzy zadbali o prawdziwie świąteczny nastrój oraz przygotowali atrakcje w postaci  konkursów prowadzonych przez zaproszonych gości, tj. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Końskich wraz z pracownikami. Długo oczekiwany Mikołaj wręczył każdemu dziecku paczkę świąteczną. Najmłodsi milusińscy korzystali z atrakcji i wraz z opiekunami miło spędzili czas.

Czas zabawy upłynął szybko, ale wszyscy z uśmiechami na twarzach wrócili do swoich domów.

Wydarzenie było świetną okazją do integracji dzieci oraz zawierania nowych znajomości.

 

17 października 2019 r.

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich informuje, że dnia 17 października 2019 r. obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Mediacji, natomiast od 14 do 18 października 2019 r. obchodzony będzie tzw. Tydzień Mediacji.

Mediacja jest:

 • metodą rozwiązywania sporów z pomocą bezstronnego mediatora,
 • zalecana w rozstrzyganiu większości sporów, w tym w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, rówieśniczych bądź karnych,
 • poufna i dobrowolna.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat mediacji oraz skorzystaniem z bezpłatnego poradnictwa zapraszamy do siedziby PCPR w Końskich przy ul. Spółdzielczej 3.

14.10.2019 r. (poniedziałek)

w godz. od 1000 - 1300 – Pani Urszula Przygodzka

w godz. od 1430 – 1530 – Pani Mirosława Słowińska (psycholog)

15.10.2019 r. (wtorek)

w godz. od 1300 – 1500 – Pani Anna Prasał

(konsultacje w zakresie mediacji rodzinnych)

16.10.2019 r. (środa)

w godz. od  900 –1100 – Pani Katarzyna Suchenia

 (konsultacje w zakresie mediacji rodzinnych)

17.10.2019 r. (czwartek)

w godz. od 1400 – 1530 – Pani Anna Prasał

(konsultacje w zakresie mediacji rodzinnych)

18.10.2019 r. (piątek)

w godz. od 1200 – 1400  - Pani Katarzyna Suchenia

 (konsultacje w zakresie mediacji rodzinnych)

w godz. od 1500 – 1700 – Pan Sylwester Ślusarczyk (prawnik)

plakatmdm2019 

ulotka informacyjna miedzynarodowy dzien mediacji strona 1  ulotka informacyjna miedzynarodowy dzien mediacji strona 2

Konkurs "Lider Ekonomii Społecznej"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach zaprasza do udziału w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej”. Termin przesyłania zgłoszeń  - do 10 października 2019 r.

Konkurs skierowany jest do: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji biznesu, podmiotów ekonomii społecznej z woj. świętokrzyskiego, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej. Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, promowanie u upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie oraz propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne. Konkurs prowadzony będzie w następujących w kategoriach:

Kategoria I. Samorząd prospołeczny.

Kategoria II. Biznes prospołeczny.

Kategoria III. Podmiot ekonomii społecznej

Kapituła Konkursu może również przyznać nagrodę specjalną dla osoby bądź instytucji uznając, że zasługuje na nagrodę ze względu na inne walory, osiągnięcia lub właściwości, które nie zostały zawarte w regulaminie. Nagrodą tą może zostać objęta dowolna kandydatura zgłoszona na wniosek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej lub Kapituły Konkursu.

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie aplikacji zgłoszeniowej i przesłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl w tytule wiadomości: Konkurs – Lider ES lub pocztą tradycyjną/ osobiście na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce p. 311 (III piętro) – Sekretariat (z adnotacją na kopercie: Konkurs – Lider ES).

Nabór wniosków upływa z dniem 10 października 2019 r. Aplikacje złożone po tym terminie nie zostaną poddane ocenie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na Gali Lider Ekonomii Społecznej w dniu 22.11.2019 r. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, telefon 41 342-11-40, 41 342-11-80. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w wyżej wymienionym przedsięwzięciu.

W załączeniu Regulamin Konkursu i formularz zgłoszeniowy.

1296678191 pdf   regulamin Konkursu Lider Ekonomii Społecznej 2019

1333043088 wordaplikacja zgłoszeniowa do Konkursu Lider Ekonomii Społecznej

1296678191 pdf  Kryteria oceny w Konkursie Lider Ekonomii Społecznej

plakat lider 2019 ii(1)

 

1plakat 500+  2plakat 500+

      

                              Plakat w formacie PDF icon                                                                 Plakat w formacie PDF icon

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich na gali "Czyste Serce"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich otrzymało dyplom uznania podczas wojewódzkiej gali „Czyste serce”. Z wnioskiem o przyznanie nagrody wystąpił Starosta Konecki - Pan Grzegorz Piec.

Artykuł pod linkiem <<<< TUTAJ >>>>

 

 

Profilaktyka podczas Kuźnic Koneckich oraz festynu „Radoszyczanie Dzieciom”

dscn0011

Przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Końskich oraz Powiatowej Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich, rokrocznie uczestniczą w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych na terenie powiatu koneckiego, promując profilaktykę wśród mieszkańców regionu.

Podczas tegorocznych Kuźnic Koneckich oraz festynu „Radoszyczanie Dzieciom”, w tzw. „namiocie profilaktycznym”, udostępniano materiały edukacyjne dotyczące m.in. zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, profilaktyki uzależnień, przemocy w rodzinie, handlu ludźmi, idei rodzicielstwa zastępczego, itp.  Podczas festynu w Radoszycach można było również porozmawiać z terapeutą ds. uzależnień z Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień z Kielc.

Najmłodszym, w trosce o ich bezpieczeństwo, wręczano gadżety odblaskowe (opaski, naklejki, zawieszki).

Osoby zainteresowane mogły przebadać się aparatem służącym do pomiaru ilości tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz przetestować ALKO i NARKOgogle – urządzenia symulujące stan po zażyciu substancji psychoaktywnych i przekonać się jaki jest stan sprawności psychomotorycznej po zażyciu takich substancji.

 

dscn0013  dscn0015  dscn0048  dscn0054  dscn0063  dscn0067    dscn0071  dscn0079  dscn0085  dscn0089  dscn0092  dscn0094

 

 

 

„Rajdowe” zakończenie XIV Koneckich Dni Profilaktyki

dscn9868W dniu 5 czerwca 2019 r. około godz. 9-ej rano młodzież z 6 koneckich szkół oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy wraz z opiekunami wyruszyła w pierwszy w historii  Koneckich Dni Profilaktyki Rajd Profilaktyczny. Uczestnikami byli także organizatorzy, a nad bezpieczeństwem wszystkich osób biorących udział w tej pieszej wyprawie czuwali: ratownik medyczny oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Końskich. Rajd był bardzo atrakcyjną formą zakończenia XIV już edycji KDP. Łącznie wzięło w nim udział około 150 uczniów, którzy mimo upału, dzielnie maszerowali w kierunku miejscowości Piekło. Wszyscy dotarli do celu, pokonując w jedną stronę trasę o długości 7 km, dodatkowo odpowiadając po drodze na przygotowane przez szkoły pytania konkursowe. Prawidłowe odpowiedzi nagradzane były punktami. Na marginesie dodać należy, że nie były one łatwe, a jedno ze stanowisk przewidziało konkurencje zręcznościowe. Wszystkim na trasie dopisywały wspaniałe humory, a na mecie czekały ciekawe atrakcje.

Pierwszą z nich był przygotowany i przedstawiony przez strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich oraz druhów z jednostki OSP w Kozowie, pokaz gaszenia pożaru. Młodzież zapoznana została z zasadami postępowania w przypadku wystąpienia pożaru tłuszczu. Chętni mieli możliwość gaszenia ognia w przygotowanej kastrze, za pomocą gaśnicy proszkowej. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, ale oby nigdy nie nastąpiła sytuacja potrzeby jego wykorzystania.

           

Drugą atrakcją było przygotowane dla uczestników ognisko, połączone z pieczeniem kiełbasek, a po pożywnym posiłku, organizatorzy podziękowali za wspólną wyprawę oraz nagrodzili reprezentacje wszystkich szkół zgłoszonych do udziału w Rajdzie. Nagrody zakupione przez PCPR w Końskich wręczyła Urszula Przygodzka – Dyrektor PCPR w Końskich oraz Anna Wojtasińska – Dyrektor PSSE w Końskich.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania osobom oraz instytucjom zaangażowanym w organizację Rajdu oraz lokalnym mediom za przygotowanie reportaży z przebiegu tego jakże ciekawego wydarzenia. Specjalne podziękowania kierujemy dla p. Mariusza Czapelskiego – rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Końskich, za koordynowanie pokazu przygotowanego przez strażaków.

Więcej fotografii kliknij >>>> TUTAJ <<<<

 

 

Konferencja na temat zaburzeń odżywiania wśród dzieci i młodzieży

dscn9657W dniu 30 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Końskich w ramach XIV Koneckich Dni Profilaktyki odbyła się konferencja na temat zaburzeń odżywiania wśród dzieci i młodzieży. Organizatorami wydarzenia byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Końskich. Konferencję otworzyli: Pan Grzegorz Piec – Pełniący Funkcję Starosty Koneckiego, Pani Urszula Przygodzka – Dyrektor PCPR w Końskich i Pani Anna Wojtasińska – Dyrektor PSSE w Końskich.

Prelekcję na temat anoreksji i bulimii wygłosiła lek. Karolina Galikowska – specjalista psychiatra dzieci i młodzieży. Podczas wystąpienia zwróciła ona uwagę na zwiększającą się w ostatnich latach zachorowalność na ww. schorzenia, podkreśliła, jak ważna jest umiejętność wczesnego rozpoznawania zaburzeń odżywiania wśród dzieci i młodzieży i odpowiedniego ich leczenia, jakie są symptomy oraz konsekwencje zdrowotne anoreksji i bulimii. Wskazała również placówki specjalizujące się w leczeniu zaburzeń odżywiania.

Druga część konferencji dotyczyła tematyki zdrowego żywienia. Prelekcję przygotowała Pani Wioletta Nowak z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich. Opowiedziała ona o walorach odżywczych i  prozdrowotnych produktów niskoprzetworzonych ze szczególnym odniesieniem do produktów lokalnych, polskich - tzw. superfoods.

W konferencji wzięli udział nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, przedstawiciele służby zdrowia oraz pomocy społecznej.

Organizatorzy konferencji składają podziękowania dla prelegentów oraz gości uczestniczącym w konferencji.

Więcej fotografii kliknij >>>> TUTAJ <<<<

 

Ruszyły Koneckie Dni Profilaktyki

 

dscn8877W dniu 25 kwietnia 2019 roku happeningiem pod hasłem „Koneckie po zdrowie” rozpoczęły się XIV Koneckie Dni Profilaktyki.

Wydarzenie, w którym wzięło udział około 150 osób, w tym: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Końskich i Stąporkowa, pedagodzy, nauczyciele, przedstawiciele lokalnych władz oraz organizatorzy KDP, zostało objęte honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

„Ruch to zdrowie”, „Kochaj życie”, „Narkotyki złe wyniki”, „Żyj zdrowo” - to tylko niektóre z haseł, jakie niosła na transparentach  młodzież biorąca udział w happeningu. Podczas przemarszu jego uczestnicy, a także mieszkańcy Końskich słuchali bardzo ciekawej prelekcji pracownika PSSE w Końskich – p. Marcina Szyposzyńskiego, dotyczącej m.in. zdrowego trybu życia. Prelegent starał się przestrzec młodzież przed sięganiem po używki, uświadamiając im zgubne konsekwencje różnego typu nieodpowiedniego zachowania. Trasa przemarszu przebiegała przez centrum miasta do fontanny w Parku Miejskim, a następnie do sali bankietowej „Astoria”, gdzie  p. Urszula Przygodzka – Dyrektor PCPR w Końskich oraz p. Anna Wojtasińska  - Dyrektor PSSE w Końskich powitały przybyłych gości oraz dokonały oficjalnego otwarcia XIV KDP. Następnie, ze spektaklem profilaktycznym  pt. „W sieci”, wystąpili aktorzy Teatru „Lustro” z II LO w Końskich.

Organizatorzy Koneckich Dni Profilaktyki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich, Starostwo Powiatowe w Końskich, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Końskich, Urząd Miejski w Stąporkowie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stąporkowie, Komenda Powiatowa Policji w Końskich, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Końskich, Hufiec Pracy w Końskich oraz pedagodzy szkolni składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom biorącym udział w  inauguracji wydarzenia.

dscn8886  dscn8888  dscn8889  dscn8891  dscn8897  dscn8898  dscn8900  dscn8903  dscn8909  dscn8911  dscn8941  dscn8943  dscn8954  dscn8980  dscn8992  dscn8998  dscn9001


Informacja
o instytucjach pomocowych, placówkach, organizacjach pozarządowych
działających na rzecz pomocy dziecku, rodzinie
i przeciwdziałających przemocy w rodzinie

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich
ul. Spółdzielcza 3, 26 -200 Końskie
Telefon: 41 372 84 06
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich
ul. Spółdzielcza 3, 26 -200 Końskie
Telefon: 41 372 84 06, wew. 105
Telefon interwencyjny: 695 033 384
 
Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich
ul. Armii Krajowej 22, 26 – 200 Końskie
Telefon: 41 372 79 20
 
Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie
ul. Józefa Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków
Telefon: 41 374 32 39
 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach
ul. Jana Pawła II 33, 26-230 Radoszyce
Telefon: 41 373 53 77
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej
Ruda Maleniecka 105A, 26-242 Ruda Maleniecka
Telefon: 41 373 15 91
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie
ul. Plac XX - lecia 1, 26-225 Gowarczów
Telefon: 48 672 40 21
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie
ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków
Telefon: 44 7873518
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi Koneckiej
Słupia 30a, 26-234 Słupia
Telefon: 41 391 12 22
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie
Smyków 91, 26 – 212 Smyków
Telefon: 41 373 90 08
 
Sąd Rejonowy w Końskich
ul. Iwo Odrowąża 5, 26-200 Końskie
Telefon: 41 372 27 02
 
Prokuratura Rejonowa
ul. Krakowska 34, 26-200 Końskie
Telefon: 41 390 10 00
 
Komenda Powiatowa Policji w Końskich
ul. Łazienna 12, 26-200 Końskie
Telefon: 41 390 02 00
 
Komisariat Policji w Stąporkowie
ul. Plac Wolności 1, 26-220 Stąporków
Telefon: 41 374 13 31
 
Komisariat Policji w Radoszycach
ul. Ogrodowa 19, 26 – 230 Radoszyce
Telefon: 41 373 50 07

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Końskich
ul. Krakowska 38, 26 – 200 Końskie
Telefon: 41 372 34 00
 
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25, 00 - 048 Warszawa,
tel. 22 616 02 68, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
 
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
ul. Jaktorowska 4, 05 – 007 Warszawa
Telefon: 22 499-37-33
Infolinia: 800 – 120 – 002
 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa
tel. 22 666-10-36
Infolinia: 800 – 120 – 002
 
La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu
skrytka pocztowa nr 5, PL 00 - 956 Warszawa 10
Telefon zaufania: +48 22 628 99 99
 
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. 1 Maja 196, 25-614 Kielce
tel.: 41 368 18 67
Telefon Zaufania w sprawach rodzinnych: 41 368 18 74
Telefon Zaufania dla osób w kryzysie: 19525
 
Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 65, 25-001 Kielce
Telefon: 41 367 67 88

 


 

Panel dyskusyjny podsumowujący szkolenie programem PRIDE

 

         W dniu 29 października 2018r. w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich odbył się panel dyskusyjny podsumowujący szkolenie programem PRIDE dla kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze, w którym udział wzięły zarówno przeszkolone osoby, jaki i przedstawiciele rodzin zastępczych z terenu Powiatu Koneckiego a także koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.
Tegoroczna edycja szkolenia PRIDE została zorganizowana w ramach  projektu „Równe szanse dla wszystkich” realizowanego w PCPR w Końskich.
Oficjalnego rozpoczęcia spotkania dokonała Pani Urszula Przygodzka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, która wręczyła uczestnikom szkolenia dyplomy, podkreślając istotę decyzji o podjęciu udziału w szkoleniu.
W spotkaniu oraz wręczaniu dyplomów wzięła udział również  Pani Dorota Duda – Członek Zarządu Powiatu Koneckiego, która wyraziła duże uznanie dla osób gotowych do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.
        Panel był okazją do wymiany doświadczeń oraz rozmów na temat trudu, jakim jest wychowanie dzieci pozbawionych opieki rodziców naturalnych.

 
 
 
 

 

Informacja
dotycząca numerów telefonów interwencyjnych i alarmowych
dla osób bezdomnych, potrzebujących schronienia w okresie jesień – zima 2018/2019
przebywających na terenie powiatu koneckiego
 
 

987                           Centrum Zarządzania Kryzysowego, bezpłatna infolinia w województwie świętokrzyskim

112                           numer alarmowy

 

SŁUŻBY PORZĄDKOWE:

41 372 32 49 wew. 217         Straż Miejska w Końskich (w godz. 7.30 – 15.30)

986                                        numer alarmowy

997                                        Policja

lub       41 390 02 06  

            41 390 03 06  

            41 390 02 05

 

POMOC SPOŁECZNA:

41 372 79 20, 41 372 69 05   Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich

 

OCHRONA ZDROWIA:

999      Pogotowie Ratunkowe

112      numer alarmowy

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA:

41 372 84 06 wew. 105   Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Końskich (w godz. 7.30 – 15.30)

695 033 384                    całodobowy telefon interwencyjny Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 


 

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/Partnerów spoza sektora finansów publicznych
do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu w trybie pozakonkursowym w ramach
Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, współfinansowanego z EFS
w ramach RPOWŚ na lata 2014 - 2020

 

 

    Treść Ogłoszenia

    Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Regulamin

   ikona word  Załącznik nr 2 - Formularz oferty

    Informacja o wyborze partnera

 


 

18 października 2018 r. 
Międzynarodowy Dzień Mediacji

 

 dzien mediacji

 

 

ulotka cz1

ulotka cz2

 

 

 

 
Strona 1  |   Strona 2   |   Strona 3   |   Strona 4   |   Strona 5   |  Następne aktualności >>>
 
 

Wykaz wymaganych dokumentów w procesie kwalifikacji na niezawodową i zawodową rodzinę zastępczą:

1. Prośba o przeszkolenie w zakresie utworzenia niezawodowej lub zawodowej rodziny zastępczej wraz z uzasadnieniem,

2. Życiorys podpisany własnoręcznie, który zawierać musi podstawowe informacje biograficzne, informacje o środowisku rodzinnym i zawodowym. Dodatkowo życiorys emocjonalny.

3. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej podpisane własnoręcznie,

4. Oświadczenie dotyczące leczenia psychiatrycznego i odwykowego podpisane własnoręcznie,

5. Zaświadczenie lekarza psychiatry o braku przeciwwskazań do podjęcia opieki nad dzieckiem/dziećmi jako rodzina zastępcza,

6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do utworzenia rodziny zastępczej (brak chorób uniemożliwiających opiekę nad dzieckiem),

7. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,

8. Zaświadczenie potwierdzające źródło stałego dochodu (netto),

9. Odpis zupełny aktu małżeństwa,

10. Opinia służbowa z zakładu pracy – w miarę możliwości jak najpełniejsza,

11. Wyniki prześwietlenia klatki piersiowej (opis),

12. Wynik WR,

13. Sentencja rozwodowa w przypadku rozwodu (oryginał lub odpis),

14. Kserokopia dowodu osobistego,

15. Zaświadczenie potwierdzające stałe miejsce zamieszkania, w tym udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu (akt własności, akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej),