Osoby usamodzielniane

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Osoby usamodzielniane

Rozmiar liter:

 

 

Regulamin pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej mieszczącym się przy ul. Kiepury 5/40 , 26-200 Końskie

Do pobrania:  Treść zarządzenia (dokument w formacie .pdf) Ikona pdf

                        WNIOSEK WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI 1333043088 word

                        REGULAMIN POBYTU W MIESZKANIU CHRONIONYM TRENINGOWYM 1333043088 word

                        KONTRAKT MIESZKANIOWY 1333043088 word

                        PROTOKÓŁ POWIERZENIA KLUCZY 1333043088 word

                        PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 1333043088 word

                       OCENA POBYTU W MIESZKANIU CHRONIONYM TRENINGOWYM 1333043088 word


INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

word ikona pobierz

 

WERYFIKACJA INDYWIDUALNEGO PROGRAMU USAMODZIELNIENIA

word ikona pobierz

 

OŚWIADCZENIE - WSKAZANIE OPIEKUNA

word ikona pobierz

 

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA

word ikona pobierz


ZADANIA OPIEKUNA

word ikona pobierz


OŚWIADCZENIE DOT. MIEJSCA OSIEDLENIA SIĘ

word ikona pobierz