Zaproszenia do złożenia oferty cenowej w 2021 roku

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Zaproszenia do złożenia oferty cenowej w 2021 roku

|
Administrator
Rozmiar liter:

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków

zapraszam do złożenia oferty cenowej

zakup i dostawę programów multimedialnych wspierających proces uczenia się

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

08.10.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

08.10.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

               Załącznik nr 2 do umowy

               Załącznik nr 3 do umowy

08.10.2021

08.10.2021

08.10.2021

1296678191 pdf pobierz

1296678191 pdf pobierz

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

08.10.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

18.10.2021 1296678191 pdf pobierz

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków

zapraszam do złożenia oferty cenowej

na zakup i dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

05.10.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

05.10.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

               Załącznik nr 2 do umowy

               Załącznik nr 3 do umowy

05.10.2021

05.10.2021

05.10.2021

1296678191 pdf pobierz

1296678191 pdf pobierz

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

05.10.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

18.10.2021 1296678191 pdf pobierz

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków

zapraszam do złożenia oferty cenowej

zakup i dostawę programów multimedialnych wspierających proces uczenia się

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

01.10.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

01.10.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

               Załącznik nr 2 do umowy

               Załącznik nr 3 do umowy

01.10.2021

01.10.2021

01.10.2021

1296678191 pdf pobierz

1296678191 pdf pobierz

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

01.10.2021 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

08.10.2021 1296678191 pdf pobierz

W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, ul. Spółdzielcza 3, 26 – 200 Końskie,
zapraszam do złożenia oferty cenowej na
usługę polegającą na wynajmie sali wraz z serwisem kawowym w celu zorganizowania konferencji podsumowującej projekt,
w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
 

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

28.09.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

28.09.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

               Załącznik nr 2 do umowy

               Załącznik nr 3 do umowy

28.09.2021

28.09.2021

28.09.2021

1296678191 pdf pobierz

1333043088 word pobierz

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

28.09.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

07.10.2021 1296678191 pdf pobierz

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków

zapraszam do złożenia oferty cenowej

na zakup i dostawę laptopów wraz z oprogramowaniem

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

28.09.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

28.09.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

               Załącznik nr 2 do umowy

               Załącznik nr 3 do umowy

28.09.2021

28.09.2021

28.09.2021

1296678191 pdf pobierz

1296678191 pdf pobierz

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

28.09.2021 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

05.10.2021 1296678191 pdf pobierz

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (pkt. 2 zaproszenia).
W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, ul. Spółdzielcza 3, 26 – 200 Końskie,
zapraszam do złożenia oferty cenowej na
usługę polegającą na wynajmie sali wraz z serwisem kawowym w celu zorganizowania konferencji podsumowującej projekt,
w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
 

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

22.09.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

22.09.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

               Załącznik nr 2 do umowy

               Załącznik nr 3 do umowy

22.09.2021

22.09.2021

22.09.2021

1296678191 pdf pobierz

1333043088 word pobierz

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

22.09.2021 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

28.09.2021 1296678191 pdf pobierz

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków

zapraszam do złożenia oferty cenowej

Część 1. Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem

Część 2. Zakup i dostawa materiałów pomocniczych dla animatora zabaw

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

13.09.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

13.09.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

               Załącznik nr 2 do umowy

               Załącznik nr 3 do umowy

13.09.2021

13.09.2021

13.09.2021

1296678191 pdf pobierz

1296678191 pdf pobierz

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

13.09.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamowienia

13.09.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na Część 1

22.09.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja o unieważnieniu postępowania w Części 1

28.09.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na Część 2

28.09.2021 1296678191 pdf pobierz

 


W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie

zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

Zad. 1. Zakup materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych w 2021 r. - tonerów.

Zad. 2. Zakup materiałów eksploatacyjnych - tonerów.

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

13.09.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

13.09.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

               Załącznik nr 2 do umowy

               Załącznik nr 3 do umowy

13.09.2021

13.09.2021

13.09.2021

1333043088 word pobierz

1333043088 word pobierz

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

13.09.2021 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

24.09.2021 1296678191 pdf pobierz

W imieniu  Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, ul. Spółdzielcza 3, 26 – 200 Końskie,

zapraszam do złożenia oferty cenowej

na usługę zorganizowania 2 – dniowego wyjazdu integracyjnego do Warszawy, połączonego z 8 – godzinnym treningiem radzenia sobie ze stresem, dla 12 osób: rodziców zastępczych i dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych,

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Ogłoszenie

06.09.2021 1296678191 pdf pobierz

Ogłoszenie - zmiana

06.09.2021 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

06.09.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

06.09.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

               Załącznik nr 3 do umowy

               Załącznik nr 4 do umowy

06.09.2021

06.09.2021

06.09.2021

1296678191 pdf pobierz

1333043088 word pobierz

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wykaz usług

06.09.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 4 - wzór klauzul informacyjnych

06.09.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 5 - opis przedmiotu zamówienia

06.09.2021 1296678191 pdf pobierz

Odpowiedzi na zapytanie

10.09.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja z otwarcia ofert

14.09.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

14.09.2021 1296678191 pdf pobierz

 


Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (pkt. 3 zaproszenia).

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie

zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

Zad. 1. Zakup materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych w 2021 r. - tonerów.

Zad. 2. Zakup materiałów eksploatacyjnych - tonerów.

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

31.08.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

31.08.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

               Załącznik nr 2 do umowy

               Załącznik nr 3 do umowy

31.08.2021

31.08.2021

31.08.2021

1333043088 word pobierz

1333043088 word pobierz

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

31.08.2021 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

08.09.2021 1296678191 pdf pobierz

 


Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków

zapraszam do złożenia oferty cenowej

Część 1. Zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem

Część 2. Zakup i dostawa materiałów pomocniczych dla animatora zabaw

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

31.08.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

31.08.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

               Załącznik nr 2 do umowy

               Załącznik nr 3 do umowy

31.08.2021

31.08.2021

31.08.2021

1296678191 pdf pobierz

1296678191 pdf pobierz

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

31.08.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamowienia

31.08.2021 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

13.09.2021 1296678191 pdf pobierz

 


W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, ul. Spółdzielcza 3, 26-200 Końskie,

zapraszam do złożenia oferty cenowej

na usługę zorganizowania dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Końskich, 5 - dniowego wyjazdu integracyjno – rekreacyjnego do Zakopanego,

w związku z realizacją programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

12.08.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

12.08.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

               Załącznik nr 3 do umowy

               Załącznik nr 4 do umowy

12.08.2021

12.08.2021

12.08.2021

1296678191 pdf pobierz

1333043088 word pobierz

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

12.08.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

31.08.2021 1296678191 pdf pobierz

W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Spółdzielcza 3

zapraszam do złożenia oferty cenowej

na dostawę paczek żywnościowych dla osób z niepełnosprawnością, w związku z realizacją Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

12.08.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

12.08.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

               Załącznik nr 2 do umowy

               Załącznik nr 3 do umowy

12.08.2021

12.08.2021

12.08.2021

1296678191 pdf pobierz

1333043088 word pobierz

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

12.08.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

25.08.2021 1296678191 pdf pobierz

 


 

W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Spółdzielcza 3, 

zapraszam do złożenia oferty cenowej

na dostawę środków ochrony osobistej w związku z realizacją Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

12.08.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

12.08.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór klauzul informacyjnych

12.08.2021 1296678191 pdf pobierz

Odpowiedzi na zapytanie

18.08.2021 1296678191 pdf pobierz

Odpowiedzi na zapytanie

20.08.2021 1296678191 pdf pobierz
Odpowiedzi na zapytanie 20.08.2021

1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

25.08.2021 1296678191 pdf pobierz

W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Spółdzielcza 3

zapraszam do złożenia oferty cenowej

na dostawę 300 sztuk maskotek na potrzeby propagowania idei rodzicielstwa zastępczego,

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

28.07.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

28.07.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór klauzul informacyjnych

28.07.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

06.08.2021 1296678191 pdf pobierz

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Spółdzielcza 3

zapraszam do złożenia oferty cenowej

na dostawę 300 sztuk maskotek na potrzeby propagowania idei rodzicielstwa zastępczego,

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

21.07.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

21.07.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór klauzul informacyjnych

21.07.2021 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

27.07.2021 1296678191 pdf pobierz

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Spółdzielcza 3,

zapraszam do złożenia oferty cenowej

na usługę zorganizowania pikniku integracyjnego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dla 81 osób,

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

21.07.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

21.07.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

               Załącznik nr 2 do umowy

               Załącznik nr 3 do umowy

21.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

1296678191 pdf pobierz

1333043088 word pobierz

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

21.07.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

27.07.2021 1296678191 pdf pobierz

W imieniu Gminy Słupia Konecka/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi, Słupia 30a, 26-234 Słupia

zapraszam do złożenia oferty cenowej na:
„Zorganizowanie jednodniowej wycieczki autokarowej z Słupi do Krakowa"


na potrzeby projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwójwysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

20.07.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

20.07.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

               Załącznik nr 2 do umowy

               Załącznik nr 3 do umowy

20.07.2021

20.07.2021

20.07.2021

1296678191 pdf pobierz

1333043088 word pobierz

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

20.07.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 4 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

20.07.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

29.07.2021 1296678191 pdf pobierz

W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Spółdzielcza 3,

zapraszam do złożenia oferty cenowej

na usługę przygotowania i druku książki pt. „Moja historia…”,

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

20.07.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

20.07.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór klauzul informacyjnych

20.07.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

27.07.2021 1296678191 pdf pobierz
 

W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Spółdzielcza 3,
zapraszam do złożenia oferty cenowej na
dostawę produktów spożywczych
 
w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

16.07.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

16.07.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór klauzul informacyjnych

16.07.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

22.07.2021 1296678191 pdf pobierz

 

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
 

W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Spółdzielcza 3,

zapraszam do złożenia oferty cenowej na usługę przygotowania i druku książki pt. „Moja historia…”,

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

15.07.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

15.07.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór klauzul informacyjnych

15.07.2021 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

20.07.2021 1296678191 pdf pobierz

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (pkt. 3 zaproszenia).
 

W imieniu Gminy Słupia Konecka/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi, Słupia 30a, 26-234 Słupia

zapraszam do złożenia oferty cenowej na:
„Zorganizowanie jednodniowej wycieczki autokarowej z Słupi do Krakowa"


na potrzeby projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwójwysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

14.07.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

14.07.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

               Załącznik nr 2 do umowy

               Załącznik nr 3 do umowy

14.07.2021

14.07.2021

14.07.2021

1296678191 pdf pobierz

1296678191 pdf pobierz

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

14.07.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 4 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

14.07.2021 1296678191 pdf pobierz

Zmiana treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej

15.07.2021 1296678191 pdf pobierz

Zmiana treści zaproszenia do złożenia oferty cenowej

16.07.2021 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

20.07.2021 1296678191 pdf pobierz

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Spółdzielcza 3,
zapraszam do złożenia oferty cenowej na
dostawę produktów spożywczych
 
w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

13.07.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

13.07.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór klauzul informacyjnych

13.07.2021 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

16.07.2021 1296678191 pdf pobierz

W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Spółdzielcza 3,
zapraszam do złożenia oferty cenowej na
dostawę odzieży i obuwia roboczego na staż dla dwóch usamodzielnianych wychowanek pieczy zastępczej,
w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

08.07.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

08.07.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór klauzul informacyjnych

08.07.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

14.07.2021 1296678191 pdf pobierz

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie

zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

„Zorganizowanie wycieczki kulturalno-edukacyjnej dla wychowanków PWD"

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

06.07.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

06.07.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

               Załącznik nr 2 do umowy

               Załącznik nr 3 do umowy

06.07.2021

06.07.2021

06.07.2021

1333043088 word pobierz

1333043088 word pobierz

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

06.07.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 4 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

06.07.2021 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

20.07.2021 1296678191 pdf pobierz

 


W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Spółdzielcza 3,

zapraszam do złożenia oferty cenowej na

dostawę stołu – 1 sztuka i krzeseł – 10 sztuk do celów konferencyjnych,

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

02.07.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

02.07.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

02.07.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

02.07.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

09.07.2021 1296678191 pdf pobierz

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Spółdzielcza 3, zapraszam do złożenia oferty cenowej na
dostawę odzieży i obuwia roboczego na staż dla dwóch usamodzielnianych wychowanek pieczy zastępczej,
w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

02.07.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

02.07.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór klauzul informacyjnych

02.07.2021 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

08.07.2021 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na:            

Część 1. Zakup i dostawa programów multimedialnych wspierających proces uczenia się;

Część 2. Zakup i dostawa programów multimedialnych wspierających procesy integracji i  terapeutyczne;

Część 3. Zakup i dostawa komputerów OPS do monitorów interaktywnych;

Część 4. Zakup i dostawa materiałów pomocniczych dla animatora zabaw,

na potrzeby realizacji projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

29.06.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

29.06.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

               Załącznik nr 2 do umowy

               Załącznik nr 3 do umowy

29.06.2021

29.06.2021

29.06.2021

1296678191 pdf pobierz

1296678191 pdf pobierz

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

29.06.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia

29.06.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na Część 1,2,3 i 4

08.07.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na Część 3

12.07.2021 1296678191 pdf pobierz

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Spółdzielcza 3,

zapraszam do złożenia oferty cenowej na

dostawę stołu – 1sztuka i krzeseł – 10 sztuk do celów konferencyjnych,

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

28.06.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

28.06.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

28.06.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

28.06.2021 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

02.07.2021 1296678191 pdf pobierz

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (pkt. 3 zaproszenia).

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie

zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

„Zorganizowanie wycieczki kulturalno-edukacyjnej dla wychowanków PWD"

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

23.06.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

23.06.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

               Załącznik nr 2 do umowy

               Załącznik nr 3 do umowy

23.06.2021

23.06.2021

23.06.2021

1333043088 word pobierz

1333043088 word pobierz

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

23.06.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 4 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

23.06.2021 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

05.07.2021 1296678191 pdf pobierz

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 132A, 26-220 Stąporków zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

Część 1. Zakup i dostawa programów multimedialnych wspierających proces uczenia się;

Część 2. Zakup i dostawa programów multimedialnych wspierających procesy integracji i  terapeutyczne;

Część 3. Zakup i dostawa komputerów OPS do monitorów interaktywnych;

Część 4. Zakup i dostawa materiałów pomocniczych dla animatora zabaw,

na potrzeby realizacji projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

14.06.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

14.06.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

               Załącznik nr 2 do umowy

               Załącznik nr 3 do umowy

14.06.2021

14.06.2021

14.06.2021

1296678191 pdf pobierz

1296678191 pdf pobierz

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

14.06.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia

14.06.2021 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

28.06.2021 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (pkt. 2 zaproszenia).

W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, ul. Spółdzielcza 3, 26 – 200 Końskie, zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

Część 1 - wynajem sali wraz z serwisem kawowym do przeprowadzenia dwóch 4 – godzinnych warsztatów dla wychowanków pieczy zastępczej po 15 roku życia, dotyczących procesu usamodzielnienia,

Część 2 - wynajem sali wraz z serwisem kawowym do przeprowadzenia jednego
4 – godzinnego szkolenia dla rodziców zastępczych i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych pn. „Akademia rodzica zastępczego”,

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

11.06.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

11.06.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

11.06.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

11.06.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

23.06.2021 1296678191 pdf pobierz
 

W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Spółdzielcza 3, zapraszam do złożenia oferty cenowej na:
Część 1 -  dostawę materiałów eksploatacyjnych do kolorowej drukarki oraz artykułów biurowych,
Część 2 – dostawę  materiałów szkoleniowych dla 6 kandydatów na szkolenie PRIDE,                                        
w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

08.06.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

08.06.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór klauzul informacyjnych

08.06.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

16.06.2021 1296678191 pdf pobierz

W imieniu  Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, ul. Spółdzielcza 3, 26 – 200 Końskie,

zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

zorganizowanie 5-dniowych półkolonii p.n. „PASJA, NAUKA, ZABAWA” dla trzech  10 - osobowych grup wychowanków pieczy zastępczej w wieku 8-20 lat (30 osób),

uczestników projektu „Zielone światło” realizowanego w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Ogłoszenie

02.06.2021 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

02.06.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

02.06.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

               Załącznik nr 3 do umowy

               Załącznik nr 4 do umowy

               Załącznik nr 5 do umowy

02.06.2021

02.06.2021

02.06.2021

02.06.2021

1296678191 pdf pobierz

1333043088 word pobierz

1333043088 word pobierz

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wykaz usług

02.06.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 4 - wzór klauzul informacyjnych

02.06.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 5 - opis przedmiotu zamówienia

02.06.2021 1296678191 pdf pobierz
Informacja z otwarcia ofert

14.06.2021

1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

15.06.2021 1296678191 pdf pobierz

W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Spółdzielcza 3,

zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

Część 1- Dostawa książek,

Część 2- Dostawa  e-book,  

Część 3- Dostawa czytników e-book

dla rodziców zastępczych i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

31.05.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

31.05.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

               Załącznik nr 2 do umowy

               Załącznik nr 3 do umowy

31.05.2021

31.05.2021

31.05.2021

1296678191 pdf pobierz

1333043088 word pobierz

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - klauzula informacyjnych

31.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

09.06.2021 1296678191 pdf pobierz

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie

zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

„Zakup projektora multimedialnego z pełnym oprzyrządowaniem, oprogramowaniem, montażem i przeszkoleniem wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej w PWD."

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

27.05.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

27.05.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

               Załącznik nr 2 do umowy

               Załącznik nr 3 do umowy

27.05.2021

27.05.2021

27.05.2021

1333043088 word pobierz

1333043088 word pobierz

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - klauzula informacyjnych

27.05.2021 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

09.06.2021 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Część 1*- Zakup projektora multimedialnego i amplituner/wzmacniacz do głośników AEG, kinecta do X-boxa z grami

Część 2*- Zakup dodatkowego wyposażenia do świetlicy

Część 3*- Zakup dodatkowego drobnego wyposażenia i materiałów do zajęć

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

27.05.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

27.05.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

               Załącznik nr 2 do umowy

               Załącznik nr 3 do umowy

27.05.2021

27.05.2021

27.05.2021

1296678191 pdf pobierz

1333043088 word pobierz

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - klauzula informacyjnych

27.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

07.06.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na Część 1 i 2

17.06.2021 1296678191 pdf pobierz

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Spółdzielcza 3, zapraszam do złożenia oferty cenowej na:
Część 1 -  dostawę materiałów eksploatacyjnych do kolorowej drukarki oraz artykułów biurowych,
Część 2 – dostawę  materiałów szkoleniowych dla 6 kandydatów na szkolenie PRIDE,                                        
w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

24.05.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

24.05.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór klauzul informacyjnych

24.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

07.06.2021 1296678191 pdf pobierz

W imieniu Fundacji "TUO PORTU" Twoja Bezpieczna Przystań, ul. Zagnańska 76/7u 25-528 Kielce

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych,

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

24.05.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

24.05.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór klauzul informacyjnych

24.05.2021 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

31.05.2021 1296678191 pdf pobierz

W imieniu Fundacji "TUO PORTU" Twoja Bezpieczna Przystań, ul. Zagnańska 76/7u 25-528 Kielce

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na zakup wraz z dostawą wyposażenia do gabinetu SI z obszaru percepcji słuchowej, wzrokowej i dotykowej

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

24.05.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

24.05.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór klauzul informacyjnych

24.05.2021 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

31.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Spółdzielcza 3,

zapraszam do złożenia oferty cenowej

na dostawę „Podręczników PRIDE: Rodzinna Piecza Zastępcza” dla 6 kandydatów na zawodowe  i niezawodowe rodziny zastępcze,

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

20.05.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

20.05.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

20.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

20.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

27.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć     w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Spółdzielcza 3,

zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

Część 1- Dostawa książek,

Część 2- Dostawa  e-book,  

Część 3- Dostawa czytników e-book

dla rodziców zastępczych i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

20.05.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

20.05.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

               Załącznik nr 2 do umowy

               Załącznik nr 3 do umowy

20.05.2021

20.05.2021

20.05.2021

1296678191 pdf pobierz

1333043088 word pobierz

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - klauzula informacyjnych

20.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

27.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (pkt. 3 zaproszenia).

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie

zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

„Zakup projektora multimedialnego z pełnym oprzyrządowaniem, oprogramowaniem, montażem i przeszkoleniem wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej w PWD."

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

19.05.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

19.05.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

               Załącznik nr 2 do umowy

               Załącznik nr 3 do umowy

19.05.2021

19.05.2021

19.05.2021

1333043088 word pobierz

1333043088 word pobierz

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - klauzula informacyjnych

19.05.2021 1333043088 word pobierz

Wyjaśnienie

24.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

27.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (pkt. 3 zaproszenia).

W imieniu Fundacji "TUO PORTU" Twoja Bezpieczna Przystań, ul. Zagnańska 76/7u 25-528 Kielce

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na zakup wraz z dostawą wyposażenia do gabinetu SI z obszaru percepcji słuchowej, wzrokowej i dotykowej

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

19.05.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

19.05.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór klauzul informacyjnych

19.05.2021 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

24.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (pkt. 3 zaproszenia).

W imieniu Fundacji "TUO PORTU" Twoja Bezpieczna Przystań, ul. Zagnańska 76/7u 25-528 Kielce

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych,

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

19.05.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

19.05.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór klauzul informacyjnych

19.05.2021 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

24.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, ul. Spółdzielcza 3, 26 – 200 Końskie, zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

przeprowadzenie badań pedagogicznych i wydanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla 6 kandydatów na szkolenie PRIDE,

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

18.05.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

18.05.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

18.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

18.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 4 - wzór klauzul informacyjnych

18.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

01.06.2021 1296678191 pdf pobierz

 


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, ul. Spółdzielcza 3, 26 – 200 Końskie, zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

przeprowadzenie badań psychologicznych i wydanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla 6 kandydatów na szkolenie PRIDE,

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

18.05.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

18.05.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

18.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

18.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 4 - wzór klauzul informacyjnych

18.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

27.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Część 1*- Zakup projektora multimedialnego i amplituner/wzmacniacz do głośników AEG, kinecta do X-boxa z grami

Część 2*- Zakup dodatkowego wyposażenia do świetlicy

Część 3*- Zakup dodatkowego drobnego wyposażenia i materiałów do zajęć

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

17.05.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

17.05.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

 

               Załącznik nr 2 do umowy

               Załącznik nr 3 do umowy

17.05.2021

 

17.05.2021

17.05.2021

1296678191 pdf pobierz

 

1333043088 word pobierz

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - klauzula informacyjnych

17.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

27.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (pkt. 4 zaproszenia).

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, ul. Spółdzielcza 3, 26 – 200 Końskie, zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

przeprowadzenie badań pedagogicznych i wydanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla 6 kandydatów na szkolenie PRIDE,

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

11.05.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

11.05.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

11.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

11.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 4 - wzór klauzul informacyjnych

11.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

18.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć  w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (pkt. 4 zaproszenia).

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, ul. Spółdzielcza 3, 26 – 200 Końskie, zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

przeprowadzenie badań psychologicznych i wydanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla 6 kandydatów na szkolenie PRIDE,

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

11.05.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

11.05.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

11.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

11.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 4 - wzór klauzul informacyjnych

11.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

18.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na dostawę laptopa z systemem operacyjnym, monitora interaktywnego, ekspresu ciśnieniowego

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

10.05.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

10.05.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

          Załącznik nr 2  do umowy

          Załącznik nr 3 do umowy

10.05.2021

10.05.2021

10.05.2021

1296678191 pdf pobierz

1333043088 word pobierz

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

29.04.2021 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

19.05.2021 1296678191 pdf pobierz

 

 


Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (pkt. 4 zaproszenia).

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na dostawę laptopa z systemem operacyjnym, monitora interaktywnego, ekspresu ciśnieniowego

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

29.04.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

29.04.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

          Załącznik nr 2  do umowy

          Załącznik nr 3 do umowy

29.04.2021

29.04.2021

29.04.2021

1296678191 pdf pobierz

1333043088 word pobierz

1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

29.04.2021 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

10.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na dostawę wyposażenia dla 7 usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

28.04.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

28.04.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

28.04.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

28.04.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

07.05.2021 1296678191 pdf pobierz

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na dostawę wyposażenia dla 7 usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą

w związku z realizacją projektu „Zielone światło” w ramach RPO WŚ 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

22.04.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

22.04.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

22.04.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

22.04.2021 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

28.04.2021 1296678191 pdf pobierz

 


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, ul. Spółdzielcza 3, 26 – 200 Końskie, zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

prowadzenie poradnictwa prawnego

dla uczestników projektu pn. „Zielone światło” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

16.04.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

16.04.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

16.04.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

16.04.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 4 - wzór klauzul informacyjnych

16.04.2021 1296678191 pdf pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

23.04.2021 1296678191 pdf pobierz

 


W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie

zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

Prowadzenie poradnictwa prawnego przez prawnika.

Poradnictwo prawne prowadzone przez prawnika w ramach zadania: wsparcie dla rodzin w kryzysie z problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych.

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

15.04.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

15.04.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

15.04.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

15.04.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 4 - wzór klauzul informacyjnych

15.04.2021 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

27.04.2021 1296678191 pdf pobierz

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (pkt. 4 zaproszenia).

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 W imieniu Powiatu Koneckiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, ul. Spółdzielcza 3, 26 – 200 Końskie, zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

prowadzenie poradnictwa prawnego

dla uczestników projektu pn. „Zielone światło” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

09.04.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

09.04.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

09.04.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 3 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

09.04.2021 1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 4 - wzór klauzul informacyjnych

09.04.2021 1296678191 pdf pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

16.04.2021 1296678191 pdf pobierz

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (pkt. 4 zaproszenia).

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie

zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

Prowadzenie poradnictwa prawnego przez prawnika.

Poradnictwo prawne prowadzone przez prawnika w ramach zadania: wsparcie dla rodzin w kryzysie z problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych.

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

07.04.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

07.04.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

07.04.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

07.04.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 4 - wzór klauzul informacyjnych

07.04.2021 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

15.04.2021 1296678191 pdf pobierz

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie

zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

Część 1- Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych- Spotkanie integracyjne 1.

Część 2- Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych- Spotkanie na zakończenie projektu. 

Część 3 -Zakup materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych w 2021r.

Część 4 - Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć terapii zajęciowej w 2021 r. 

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

09.03.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

09.03.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

09.03.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

09.03.2021 1333043088 word pobierz

Zmiana treści zaproszenie do złożenia oferty cenowej

11.03.2021

1296678191 pdf pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

16.03.2021

1296678191 pdf pobierz

 


Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (pkt. 3 zaproszenia).

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

Część 1- Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych- Spotkanie integracyjne 1.

Część 2- Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych- Spotkanie na zakończenie projektu. 

Część 3 -Zakup materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych zajęć i spotkań edukacyjno-kulturalno-okolicznościowych w 2021r.

Część 4 - Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć terapii zajęciowej w 2021 r. 

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło"  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

26.02.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

26.02.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy

26.02.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

26.02.2021 1333043088 word pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 09.03.2021

1296678191 pdf pobierz

 


W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie

zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

"Ubezpieczenie wolontariuszy w związku z prowadzeniem korepetycji"

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

19.01.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

19.01.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

19.01.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

19.01.2021 1333043088 word pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

25.01.2021 1296678191 pdf pobierz

Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (pkt. 4.1  zaproszenia).

W imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie

zapraszam do złożenia oferty cenowej na:

"Ubezpieczenie wolontariuszy w związku z prowadzeniem korepetycji"

na potrzeby projektu pn. „Zielone światło” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Rodzaj dokumentu

Data publikacji

Plik

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

13.01.2021

1296678191 pdf pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej

13.01.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

13.01.2021 1333043088 word pobierz

Załącznik nr 3 - wzór klauzul informacyjnych

13.01.2021 1333043088 word pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

19.01.2021 1296678191 pdf pobierz