Aktualności

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Aktualności

Rozmiar liter:

 

 

 

Profilaktyka podczas I Koneckiej Senioriady

 

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Końskich w osobach: Urszula Przygodzka – Dyrektor PCPR, Anna Wojtasińska – Dyrektor PSSE, Anna Kołba – Piekarska – p.o. Kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Robert Kowalczyk – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Końskich, Jarosław Makówka i Jarosław Mytkowski – pracownicy PSSE w Końskich zorganizowali w dniu 16.09.2018 r. akcję profilaktyczną podczas I Koneckiej Senioriady. 
     Na stoisku propagowano materiały edukacyjne dotyczące m.in. zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, profilaktyki uzależnień, przemocy w rodzinie, handlu ludźmi itp. Zainteresowanym udzielano informacji dotyczących uprawnień osób niepełnosprawnych, dofinansowań ze środków PFRON. Wśród uczestników imprezy rozpowszechniano również bezpłatnie Poradnik dla osób niepełnosprawnych przygotowany przez pracowników PCPR w Końskich. 
     I Konecką Senioriadę zainicjowała Konecka Rada Seniorów działająca przy Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich. Do zorganizowania wydarzenia zaproszono: Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku – Aktywni”, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Końskich, Sekcję Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Oddziału ZNP w Końskich, podopiecznych Domu Dziennego Pobytu działającego przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich. 
     Na scenie w Parku Miejskim wystąpili: Miejska Orkiestra Dęta oraz kabareciarze i muzycy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, chór działający przy Domu Dziennego Pobytu w Końskich, chór emerytów związanych z koneckim oddziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Programy artystyczne zaprezentowali także przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz zespoły ludowe: Rogowianka oraz Korniczanka. W ramach integracji pokoleń przedstawienie pt. „Rzepka” zaprezentowały przedszkolaki z szóstki.Na placu w pobliżu sceny można było oglądać oraz nabyć rękodzieło i obrazy wykonane przez seniorów. Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa taneczna. 
     Należy podkreślić, że w imprezie wzięło udział wielu konecczan i nie byli to wyłącznie seniorzy!

Artykuł na portalu Facebook

 


 

Akcja pn. „STOP UZALEŻNIENIOM” na koneckim skwerku

 

31 sierpnia 2018 r. policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Końskich wspólnie z przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Końskich oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Końskich zorganizowali w centrum miasta stoisko profilaktyczne dla mieszkańców powiatu mających problem z alkoholem. Podczas akcji rozdawano ulotki dotyczące zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, udzielano informacji na temat punktów w których można szukać pomocy. Miejsce akcji nie było przypadkowe. Na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa konecki skwerek widnieje bowiem jako punkt, w którym często dochodzi do różnego rodzaju incydentów związanych ze spożywaniem alkoholu.

Artykuł na portalu Facebook

 


 

DNI KOŃSKICH 2018

 

18 sierpnia 2018 r. podczas festynu z okazji Dni Końskich odbywającego się w Parku Miejskim, przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Końskich, Powiatowej Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich oraz Komendy Powiatowej Policji w Końskich pełnili dyżur w tzw. „namiocie profilaktycznym”. Podczas imprezy propagowano materiały edukacyjne dotyczące m.in.  zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, profilaktyki uzależnień, przemocy w rodzinie, handlu ludźmi, idei rodzicielstwa zastępczego. Osoby zainteresowane mogły również przebadać się aparatem służącym do pomiaru ilości tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz przetestować ALKOgogle i NARKOgogle. Nakładając specjalne okulary można się było przekonać, jaki wpływ na sprawność psychomotoryczną wywiera alkohol lub narkotyki.

Artykuł na portalu Facebook

 


 

Festyn "RADOSZYCZANIE DZIECIOM"

 

W dniu 29 lipca 2018 roku Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich wraz z pracownikami oraz koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej uczestniczył w kolejnej edycji imprezy pn. "RADOSZYCZANIE DZIECIOM", pełniąc dyżur w tzw. "namiocie profilaktycznym". Wspólnie z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Końskich, propagowano ulotki informacyjno-edukacyjne dotyczące m.in. idei rodzicielstwa zastępczego, handlu ludźmi, narkomanii, alkoholizmu oraz wielu innych o tematyce profilaktycznej. Udzielano również informacji i poradnictwa.

Artykuł na portalu Facebook

 


 

Spotkanie z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka

 

Dnia 04.06.2018r.  z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dnia Dziecka, odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Końskich spotkanie przedstawicieli rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo  wychowawczych typu rodzinnego.

Oficjalnego rozpoczęcia dokonała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich – Pani Urszula Przygodzka witając serdecznie zaproszonych gości oraz dziękując wszystkim przedstawicielom pieczy zastępczej za zaangażowanie, zrozumienie oraz wytrwałość w pełnieniu tak, trudnej i odpowiedzialnej funkcji.

Następnie Starosta Konecki – Pan Bogdan Soboń złożył wszystkim przybyłym gościom podziękowania za okazane serce, trud i poświęcenie oraz troskę i opiekę, którymi każdego dnia obdarzają swoich podopiecznych. Również Członek Zarządu Powiatu Koneckiego – Pani Dorota Duda dołączyła się do złożonych gratulacji oraz podkreśliła, jak znaczącą rolę w społeczeństwie pełnią opiekunowie zastępczy. Wśród zaproszonych gości byli również: Pani Karolina Stępień – inspektor Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego Końskich oraz  pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich: Izabela Kaliś – kierownik, Ewelina Trudnos, Anna Lis, Agata Zielińska oraz Robert Kowalczyk, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.

Podczas spotkania wyróżnionym rodzinom zastępczym oraz dyrektorom rodzinnych placówek opiekuńczo – wychowawczych wręczone zostały przez Starostę Koneckiego dyplomy oraz ordery „Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” a wychowankom upominki w postaci książek oraz medale za szczególne osiągnięcia.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego posiada swoją wieloletnią tradycję, bowiem jest obchodzony od 30 maja 2006 roku na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Celem tego cyklicznego wydarzenia jest poprawa losu dzieci odrzuconych i osieroconych, jak również  popularyzacja ruchu rodzicielstwa zastępczego.

 


 

Konferencja podsumowująca XIII Koneckie Dni Profilaktyki

 

Dnia 6 czerwca 2018 r. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich odbyła się konferencja podsumowująca XIII Koneckie Dni Profilaktyki.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Końskich, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie/Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Końskich, Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Końskich, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Końskich, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stąporkowie, Komendy Powiatowej Policji w Końskich, Ochotniczego Hufca Pracy w Końskich, dyrektorzy szkół: ZSP nr 1 w Końskich, II LO w Końskich, Centrum Kształcenia AWANS w Końskich, Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich, Dyrektor Pływalni Miejskiej w Końskich, pedagodzy szkolni, uczniowie ZSP nr 1 w Końskich, opiekunowie i laureaci konkursu filmowego organizowanego w ramach KDP.

Konferencję otworzyła Pani Urszula Przygodzka – Dyrektor PCPR w Końskich, która przywitała przybyłych gości oraz krótko podsumowała działania profilaktyczne realizowane w 2018 r. w ramach Koneckich Dni Profilaktyki.

Następnie głos zabrała Pani Anna Wojtasińska - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich oraz Pani Dorota Duda – Członek Zarządu Powiatu i Redaktor Naczelna Kwartalnika Społeczno – Kulturalnego „Ziemia Odrowążów”.

Głównym punktem konferencji był autorski spektakl profilaktyczny pt. „Rozmowa” grupy teatralnej LUSTRO z II LO w Końskich pod kierunkiem Pani Ewy Paszyńskiej. Tematem przewodnim przedstawienia był świat problemów z którymi boryka się współczesna młodzież, konflikt pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Występ młodzieży został nagrodzony dużymi brawami.

Konferencja stała się także doskonałą okazją do wręczenia nagród dla laureatów organizowanego w ramach XIII KDP konkursu filmowego pn. „Zdrowie dla wszystkich”.

Konkurs przeprowadzony był w trzech kategoriach wiekowych:

  • I kategoria – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych,
  • II kategoria – uczniowie klas VII szkół podstawowych, II i III klas gimnazjalnych,
  • III kategoria – uczniowie klas I-IV szkół ponadpodstawowych.

Celem konkursu było umożliwienie młodzieży wyrażania uczuć i refleksji na temat wartości takich jak: życie, rodzina i miłość, propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, przemocy w rodzinie oraz promowanie ekspresji twórczej młodzieży. 

Komisja konkursowa w składzie: Urszula Przygodzka, Anna Wojtasińska, Jolanta Mirończuk, Kamil Sobierajski, Monika Jedynak, Anna Kołba – Piekarska, po obejrzeniu 13 filmów postanowiła przyznać nagrody dla 17 osób.

Laureaci konkursu filmowego pn. „Zdrowie dla wszystkich’’ organizowanego w ramach XIII Koneckich Dni Profilaktyki 2018 roku:

Kategoria I - miejsce I - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mninie (nagrodzono 2 uczniów).

Nagrodę ufundowała Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Końskich.

Kategoria I – wyróżnienie - Szkoła Podstawowa nr 2 w Końskich (nagrodzono 3 uczniów).

Nagrodę ufundowali: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich.

Kategoria I - wyróżnienie: Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach (nagrodzono 2 uczniów)

Nagrodę ufundowali: Starosta Konecki oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich/ Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich.

Kategoria I – wyróżnienie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie (nagrodzono 2 uczniów).

Nagrodę ufundowali: Komenda 13 -5 Hufiec Pracy w Końskich oraz Komenda Powiatowa Policji w Końskich.

Kategoria II - miejsce I -  Świetlica Środowiskowa przy Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie (nagrodzono 3 uczniów).

Nagrodę ufundował Właściciel Parku Linowego KAMRAT w Sielpi.

Kategoria II – wyróżnienie - Szkoła Podstawowa w Pilczycy (nagrodzono 2 uczniów).

Nagrodę ufundowali: Starosta Konecki oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich/ Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich.

Kategoria III – miejsce I - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Końskich (nagrodzono 3 uczniów).

Nagrodę ufundowała Pływalnia Miejska w Końskich.

Dodatkowo wręczono podziękowania dla opiekunów nagrodzonej młodzieży oraz sponsorów nagród.

Artykuł na portalu Facebook

 

 

                                                                                                                                       

 

 

<<< Poprzednie aktualności   |   Strona 1   Strona 2   |   Strona 3   |   Strona 4   |   Strona 5   Następne aktualności >>>