Wnioski

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Wnioski

Wnioski

|
Administrator
Rozmiar liter:

   logo aktywny samorząd          logo system obsługi wsparcia              logo pfron


 

Aktywny Samorząd – Moduł I, Obszar A, Zadanie 1

1296678191 pdf - WNIOSEK

1296678191 pdf - Lista załączników do wniosku

1296678191 pdf - Załącznik nr 1 - zaświadczenie lekarskie A1

1296678191 pdf - Załącznik nr 2 - oświadczenie wnioskodawcy

1296678191 pdf - Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. udzialu wlasnego

1296678191 pdf - Załącznik nr 4 - zgoda RODO

1296678191 pdf - Załącznik nr 5 - zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie

1296678191 pdf - Załącznik nr 6 - oświadczenie pełnomocnika

1296678191 pdf - Załącznik nr 7 - prośba o przywrócenie terminu

1296678191 pdf - Klauzula informacyjna

1296678191 pdf - Wyjaśnienia dot. ustalania wysokości dochodu

 

Aktywny Samorząd – Moduł I, Obszar A, Zadanie 2 lub 3

1296678191 pdf - WNIOSEK

1296678191 pdf - Lista załączników do wniosku

1296678191 pdf - Załącznik nr 1 - zaświadczenie lekarskie A2

1296678191 pdf - Załącznik nr 2 - oświadczenie wnioskodawcy

1296678191 pdf - Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. udziału wlasnego

1296678191 pdf - Załącznik nr 4 - zgoda RODO

1296678191 pdf - Załącznik nr 5 - zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie

1296678191 pdf - Załącznik nr 6 - tłumacz j.migowego

1296678191 pdf - Załącznik nr 7 - oświadczenie pełnomocnika

1296678191 pdf - Załącznik nr 8 - prośba o przywrócenie terminu

1296678191 pdf - Klauzula informacyjna

1296678191 pdf - Wyjaśnienia dot. ustalania wysokości dochodu

 

Aktywny Samorząd – Moduł I, Obszar A, Zadanie 4

1296678191 pdf - WNIOSEK

1296678191 pdf - Lista załączników do wniosku

1296678191 pdf - Załącznik nr 1 - zaświadczenie lekarskie A4

1296678191 pdf - Załącznik nr 2 - oświadczenie wnioskodawcy

1296678191 pdf - Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. udzialu wlasnego

1296678191 pdf - Załącznik nr 4 - zgoda RODO

1296678191 pdf - Załącznik nr 5 - zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie

1296678191 pdf - Załącznik nr 6 - oświadczenie pełnomocnika

1296678191 pdf - Załącznik nr 7 - prośba o przywrócenie terminu

1296678191 pdf - Klauzula informacyjna

1296678191 pdf - Wyjaśnienia dot. ustalania wysokości dochodu

 

Aktywny Samorząd – Moduł I, Obszar B, Zadanie 1 lub 3 lub 4

1296678191 pdf - WNIOSEK

1296678191 pdf - Lista załączników do wniosku

1296678191 pdf - Załącznik nr 1a (ruch) - zaświadczenie lekarskie B1

1296678191 pdf - Załącznik nr 1b (wzrok) - zaświadczenie lekarskie B1, B3

1296678191 pdf - Załącznik nr 1c (słuch) - zaświadczenie lekarskie B4

1296678191 pdf - Załącznik nr 2 - oświadczenie wnioskodawcy

1296678191 pdf - Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. udzialu wlasnego

1296678191 pdf - Załącznik nr 4 - zgoda RODO

1296678191 pdf - Załącznik nr 5 - zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie

1296678191 pdf - Załącznik nr 6 - oświadczenie pełnomocnika

1296678191 pdf - Załącznik nr 7 - prośba o przywrócenie terminu

1296678191 pdf - Klauzula informacyjna

1296678191 pdf - Wyjaśnienia dot. ustalania wysokości dochodu

 

Aktywny Samorząd – Moduł I, Obszar B, Zadanie 2

1296678191 pdf - WNIOSEK

1296678191 pdf - Lista załączników do wniosku

1296678191 pdf - Załącznik nr 1 - oświadczenie wnioskodawcy

1296678191 pdf - Załącznik nr 2 - zgoda RODO

1296678191 pdf - Załącznik nr 3 - zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie

1296678191 pdf - Załącznik nr 4 - oświadczenie pełnomocnika

1296678191 pdf - Załącznik nr 5 - prośba o przywrócenie terminu

1296678191 pdf - Klauzula informacyjna

1296678191 pdf - Wyjaśnienia dot. ustalania wysokości dochodu

 

Aktywny Samorząd – Moduł I, Obszar B, Zadanie 5

1296678191 pdf - WNIOSEK

1296678191 pdf - Lista załączników do wniosku

1296678191 pdf - Załącznik nr 1 - oświadczenie wnioskodawcy

1296678191 pdf - Załącznik nr 2 - zgoda RODO

1296678191 pdf - Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. udzialu wlasnego

1296678191 pdf - Załącznik nr 4 - zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie

1296678191 pdf - Załącznik nr 5 - oświadczenie pełnomocnika

1296678191 pdf - Załącznik nr 6 - prośba o przywrócenie terminu

1296678191 pdf - Klauzula informacyjna

1296678191 pdf - Wyjaśnienia dot. ustalania wysokości dochodu

 

Aktywny Samorząd – Moduł I, Obszar C, Zadanie 1

1296678191 pdf - WNIOSEK

1296678191 pdf - Lista załączników do wniosku

1296678191 pdf - Załącznik nr 1 - zaświadczenie lekarskie C1

1296678191 pdf - Załącznik nr 2 - oświadczenie wnioskodawcy

1296678191 pdf - Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. udzialu wlasnego

1296678191 pdf - Załącznik nr 4 - zgoda RODO

1296678191 pdf - Załącznik nr 5 - zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie

1296678191 pdf - Załącznik nr 6 - oświadczenie pełnomocnika

1296678191 pdf - Załącznik nr 7 - prośba o przywrócenie terminu

1296678191 pdf - Klauzula informacyjna

1296678191 pdf - Wyjaśnienia dot. ustalania wysokości dochodu

 

Aktywny Samorząd – Moduł I, Obszar C, Zadanie 2

1296678191 pdf - WNIOSEK

1296678191 pdf - Lista załączników do wniosku

1296678191 pdf - Załącznik nr 1 - oświadczenie wnioskodawcy

1296678191 pdf - Załącznik nr 2 - zgoda RODO

1296678191 pdf - Załącznik nr 3 - zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie

1296678191 pdf - Załącznik nr 4 - oświadczenie pełnomocnika

1296678191 pdf - Załącznik nr 5 - prośba o przywrócenie terminu

1296678191 pdf - Klauzula informacyjna

1296678191 pdf - Wyjaśnienia dot. ustalania wysokości dochodu

 

Aktywny Samorząd – Moduł I, Obszar C, Zadanie 3

1296678191 pdf - WNIOSEK

1296678191 pdf - Lista załączników do wniosku

1296678191 pdf - Załącznik nr 1 - zaświadczenie lekarskie C3,C4

1296678191 pdf - Załącznik nr 2 - kosztorys C3

1296678191 pdf - Załącznik nr 3 - oferta C3

1296678191 pdf - Załącznik nr 4 - oświadczenie wnioskodawcy

1296678191 pdf - Załącznik nr 5 - oświadczenie dot. udzialu wlasnego

1296678191 pdf - Załącznik nr 6 - zgoda RODO

1296678191 pdf - Załącznik nr 7 - zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie

1296678191 pdf - Załącznik nr 8 - oświadczenie pełnomocnika

1296678191 pdf - Załącznik nr 9 - prośba o przywrócenie terminu

1296678191 pdf - Klauzula informacyjna

1296678191 pdf - Wyjaśnienia dot. ustalania wysokości dochodu

 

Aktywny Samorząd – Moduł I, Obszar C, Zadanie 4

1296678191 pdf - WNIOSEK

1296678191 pdf - Lista załączników do wniosku

1296678191 pdf - Załącznik nr 1 - zaświadczenie lekarskie C3,C4

1296678191 pdf - Załącznik nr 2 - oferta C4

1296678191 pdf - Załącznik nr 3 - kosztorys C4

1296678191 pdf - Załącznik nr 4 - oświadczenie wnioskodawcy

1296678191 pdf - Załącznik nr 5 - oświadczenie dot. udzialu wlasnego

1296678191 pdf - Załącznik nr 6 - zgoda RODO

1296678191 pdf - Załącznik nr 7 - zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie

1296678191 pdf - Załącznik nr 8 - oświadczenie pełnomocnika

1296678191 pdf - Załącznik nr 9 - prośba o przywrócenie terminu

1296678191 pdf - Klauzula informacyjna

1296678191 pdf - Wyjaśnienia dot. ustalania wysokości dochodu

 

Aktywny Samorząd – Moduł I, Obszar C, Zadanie 5

1296678191 pdf - WNIOSEK

1296678191 pdf - Lista załączników do wniosku

1296678191 pdf - Załącznik nr 1 - zaświadczenie lekarskie C5

1296678191 pdf - Załącznik nr 2 - oświadczenie wnioskodawcy

1296678191 pdf - Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. udzialu wlasnego

1296678191 pdf - Załącznik nr 4 - zgoda RODO

1296678191 pdf - Załącznik nr 5 - zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie

1296678191 pdf - Załącznik nr 6 - oświadczenie pełnomocnika

1296678191 pdf - Załącznik nr 7 - prośba o przywrócenie terminu

1296678191 pdf - Klauzula informacyjna

1296678191 pdf - Wyjaśnienia dot. ustalania wysokości dochodu

 

Aktywny Samorząd – Moduł I, Obszar D

1296678191 pdf - WNIOSEK

1296678191 pdf - Lista załączników do wniosku

1296678191 pdf - Załącznik nr 1a - zaświadczenie z placówki

1296678191 pdf - Załącznik nr 1b - zaświadczenie z placówki (rozliczenie)

1296678191 pdf - Załącznik nr 2 - oświadczenie wnioskodawcy

1296678191 pdf - Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. udzialu wlasnego

1296678191 pdf - Załącznik nr 4 - zgoda RODO

1296678191 pdf - Załącznik nr 5 - zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie

1296678191 pdf - Załącznik nr 6 - oświadczenie pełnomocnika

1296678191 pdf - Załącznik nr 7 - prośba o przywrócenie terminu

1296678191 pdf - Klauzula informacyjna

1296678191 pdf - Wyjaśnienia dot. ustalania wysokości dochodu

 

Aktywny Samorząd Moduł II

1296678191 pdf - WNIOSEK

1296678191 pdf - Lista załączników do wniosku

1296678191 pdf - Załącznik nr 1 - zaświadczenie (nauka)

1296678191 pdf - Załącznik nr 2 - zaświadczenie forma zdalna

1296678191 pdf - Załącznik nr 3- oświadczenie 20 semestrów

1296678191 pdf - Załącznik nr 4 - zgoda RODO

1296678191 pdf - Załącznik nr 5 - zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie

1296678191 pdf - Załącznik nr 6 - oświadczenie dot. udziału własnego 10%

1296678191 pdf - Załącznik nr 7 - oświadczenie dot. udziału własnego 60%

1296678191 pdf - Załącznik nr 8 - prośba o przywrócenie terminu

1296678191 pdf - Klauzula informacyjna

1296678191 pdf - Wyjaśnienia dot. ustalania wysokości dochodu