Wnioski

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Wnioski

Wnioski

|
Administrator
Rozmiar liter:

   logo aktywny samorząd          logo system obsługi wsparcia              logo pfron


W 2023 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

Aktywny samorząd – Moduł I, Obszar A, Zadanie 1

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R,
 • oferta cenowa wraz ze specyfikacją,
 • oświadczenie o posiadaniu udziału własnego,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
 • oświadczenie dot. Modułu I (załącznik numer 5),
 • oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy),
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 • skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
 • kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

 Wnioski  wraz z załącznikami:

1296678191 pdf - WNIOSEK - Zadanie nr 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

1296678191 pdf - Klauzula informacyjna

1296678191 pdf - Załącznik - Zgoda na przetwarzanie danych

1296678191 pdf - Załącznik - OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

1296678191 pdf - Załącznik - Oświadczenie

1296678191 pdf - Załącznik - Oświadczenie o posiadaniu udziału własnego

1296678191 pdf - Załącznik - ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

1296678191 pdf - Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotazowego programu ,,Aktywny samorząd"

1296678191 pdf - Załącznik - ZAŚWIADCZENIE wydane przez Zakład Pracy/Instytucje

1296678191 pdf - Wyjaśnienia dotyczące ustalania wyskości dochodu

Aktywny samorząd – Moduł I, Obszar A, Zadanie 2 lub 3

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista),
 • oferta cenowa wraz z harmonogramem kursu,
 • oświadczenie o posiadaniu udziału własnego,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
 • oświadczenie dot. Modułu I (załącznik numer 5),
 • oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy),
 • oświadczenie dot. konieczności korzystania z usług tłumacza języka migowego (w przypadku wniosku Obszar A zadanie nr 3),
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

1296678191 pdf - WNIOSEK - Zadanie nr 2 lub 3 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

1296678191 pdf - Klauzula informacyjna

1296678191 pdf - Załącznik - Zgoda na przetwarzanie danych

1296678191 pdf - Załącznik - OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

1296678191 pdf - Załącznik - Oświadczenie

1296678191 pdf - Załącznik - Oświadczenie o posiadaniu udziału własnego

1296678191 pdf - Załącznik - ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

1296678191 pdf - Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotazowego programu ,,Aktywny samorząd"

1296678191 pdf - Załącznik - ZAŚWIADCZENIE wydane przez Zakład Pracy/Instytucje

1296678191 pdf - Załącznik - Oświadczenie dot. konieczności korzystania z usług tłumacza języka migowego

1296678191 pdf - Wyjaśnienia dotyczące ustalania wyskości dochodu

 

Aktywny samorząd – Moduł I, Obszar A, Zadanie 4

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L,
 • oferta cenowa wraz ze specyfikacją,
 • oświadczenie o posiadaniu udziału własnego,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
 • oświadczenie dot. Modułu I (załącznik numer 5),
 • oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy),
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 • skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
 • kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

1296678191 pdf - WNIOSEK - Zadanie nr 4 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

1296678191 pdf - Klauzula informacyjna

1296678191 pdf - Załącznik - Zgoda na przetwarzanie danych

1296678191 pdf - Załącznik - OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

1296678191 pdf - Załącznik - Oświadczenie

1296678191 pdf - Załącznik - Oświadczenie o posiadaniu udziału własnego

1296678191 pdf - Załącznik - ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

1296678191 pdf - Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotazowego programu ,,Aktywny samorząd"

1296678191 pdf - Załącznik - ZAŚWIADCZENIE wydane przez Zakład Pracy/Instytucje

1296678191 pdf - Wyjaśnienia dotyczące ustalania wyskości dochodu

 


Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Aktywny samorząd – Moduł I, Obszar B, Zadanie 1 lub 3 lub 4

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka (nie dotyczy osoby z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności),
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności: zaświadczenie lekarskie potwierdzające dysfunkcję obu rąk,
 • osoba z dysfunkcją narządu wzroku ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – z orzeczeniem o niepełnosprawności: zaświadczenie lekarskie (okulista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 04-O,
 • osoba z dysfunkcją narządu słuchu: zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L,
 • oferta cenowa wraz ze specyfikacją,
 • oświadczenie o posiadaniu udziału własnego,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
 • oświadczenie dot. Modułu I (załącznik numer 5),
 • oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy),
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 • skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
 • kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Wnioski  wraz z  załącznikami:

1296678191 pdf - WNIOSEK - Zadanie nr 1 lub 3 lub 4 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

1296678191 pdf - Klauzula informacyjna

1296678191 pdf - Załącznik - Zgoda na przetwarzanie danych

1296678191 pdf - Załącznik nr 4 - Zadanie nr 1 - ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

1296678191 pdf - Załącznik nr 5 - Zadanie nr 1 i nr 3 - ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

1296678191 pdf - Załącznik nr 6 - Zadanie nr 4 - ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

1296678191 pdf - Załącznik - OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

1296678191 pdf - Załącznik - Oświadczenie

1296678191 pdf - Załącznik - Oświadczenie o posiadaniu udziału własnego

1296678191 pdf - Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotazowego programu ,,Aktywny samorząd"

1296678191 pdf - Załącznik - ZAŚWIADCZENIE wydane przez Zakład Pracy/Instytucje

1296678191 pdf - Wyjaśnienia dotyczące ustalania wyskości dochodu

 

Aktywny samorząd – Moduł I, Obszar B, Zadanie 2

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy twojego dziecka,
 • oferta cenowa wraz z harmonogramem oraz opisem szkolenia,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
 • oświadczenie dot. Modułu I (załącznik numer 5),
 • oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy),
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją opieką prawną,
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

1296678191 pdf - WNIOSEK - Zadanie nr 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

1296678191 pdf - Klauzula informacyjna

1296678191 pdf - Załącznik - Zgoda na przetwarzanie danych

1296678191 pdf - Załącznik - OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

1296678191 pdf - Załącznik - Oświadczenie

1296678191 pdf - Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotazowego programu ,,Aktywny samorząd"

1296678191 pdf - Załącznik - ZAŚWIADCZENIE wydane przez Zakład Pracy/Instytucje

1296678191 pdf - Wyjaśnienia dotyczące ustalania wyskości dochodu

 

Aktywny samorząd – Moduł I, Obszar B, Zadanie 5

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy twojego dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją opieką prawną,
 • oświadczenie o posiadaniu udziału własnego,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
 • oświadczenie dot. Modułu I (załącznik numer 5),
 • oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy),
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 • skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
 • kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

1296678191 pdf - WNIOSEK - Zadanie nr 5 dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

1296678191 pdf - Klauzula informacyjna

1296678191 pdf - Załącznik - Zgoda na przetwarzanie danych

1296678191 pdf - Załącznik - OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

1296678191 pdf - Załącznik - Oświadczenie

1296678191 pdf - Załącznik - Oświadczenie o posiadaniu udziału własnego

1296678191 pdf - Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotazowego programu ,,Aktywny samorząd"

1296678191 pdf - Załącznik - ZAŚWIADCZENIE wydane przez Zakład Pracy/Instytucje

1296678191 pdf - Wyjaśnienia dotyczące ustalania wyskości dochodu

 


Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

Aktywny samorząd – Moduł I, Obszar C, Zadanie 1

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista),
 • dwie niezależne oferty wraz ze specyfikacją (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
 • zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny (jeśli dotyczy),
 • oświadczenie o posiadaniu udziału własnego,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
 • oświadczenie dot. Modułu I (załącznik numer 5),
 • oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy),
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale..

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Wnioski wraz z załącznikami:

1296678191 pdf - WNIOSEK - Zadanie nr 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

1296678191 pdf - Klauzula informacyjna

1296678191 pdf - Załącznik - Zgoda na przetwarzanie danych

1296678191 pdf - Załącznik - OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

1296678191 pdf - Załącznik - Oświadczenie

1296678191 pdf - Załącznik - Oświadczenie o posiadaniu udziału własnego

1296678191 pdf - Załącznik - Zadanie nr 1 - ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

1296678191 pdf - Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotazowego programu ,,Aktywny samorząd"

1296678191 pdf - Załącznik - ZAŚWIADCZENIE wydane przez Zakład Pracy/Instytucje

1296678191 pdf - Wyjaśnienia dotyczące ustalania wyskości dochodu

 

Aktywny samorząd – Moduł I, Obszar C, Zadanie 2

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • oferta cenowa,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
 • oświadczenie dot. Modułu I (załącznik numer 5),
 • oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy),

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 • skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
 • kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu

1296678191 pdf - WNIOSEK - Zadanie nr 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

1296678191 pdf - Klauzula informacyjna

1296678191 pdf - Załącznik - Zgoda na przetwarzanie danych

1296678191 pdf - Załącznik - OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

1296678191 pdf - Załącznik - Oświadczenie

1296678191 pdf - Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotazowego programu ,,Aktywny samorząd"

1296678191 pdf - Załącznik - ZAŚWIADCZENIE wydane przez Zakład Pracy/Instytucje

1296678191 pdf - Wyjaśnienia dotyczące ustalania wyskości dochodu

 

Aktywny samorząd – Moduł I, Obszar C, Zadanie 3

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
 • zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny (jeśli dotyczy),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
 • oświadczenie o posiadaniu udziału własnego,
 • oświadczenie dot. Modułu I (załącznik numer 5),
 • zaświadczenie lekarskie,
 • oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy),
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

1296678191 pdf - WNIOSEK - Zadanie nr 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

1296678191 pdf - Klauzula informacyjna

1296678191 pdf - Załącznik - Zgoda na przetwarzanie danych

1296678191 pdf - Załącznik - Zadanie nr 3 i 4 - ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

1296678191 pdf - Załącznik - OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

1296678191 pdf - Załącznik - Oświadczenie

1296678191 pdf - Załącznik - Oświadczenie o posiadaniu wkładu własnego

1296678191 pdf - Załącznik - Zadanie nr 3 Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd”

1296678191 pdf - Załącznik - Zadanie nr 3 Specyfikacja i kosztorys protezy dla beneficjenta wykonanej w ramach programu „Aktywny samorząd”

1296678191 pdf - Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotazowego programu ,,Aktywny samorząd"

1296678191 pdf - Załącznik - ZAŚWIADCZENIE wydane przez Zakład Pracy/Instytucje

1296678191 pdf - Wyjaśnienia dotyczące ustalania wyskości dochodu

 

 Aktywny samorząd – Moduł I, Obszar C, Zadanie 4

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
 • oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista)
 • oświadczenie o posiadaniu udziału własnego,
 • oświadczenie dot. Modułu I (załącznik numer 5),
 • fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 • skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
 • kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

1296678191 pdf - WNIOSEK - Zadanie nr 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

1296678191 pdf - Klauzula informacyjna

1296678191 pdf - Załącznik - Zgoda na przetwarzanie danych

1296678191 pdf - Załącznik - Zadanie nr 3 i 4 - ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

1296678191 pdf - Załącznik - OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

1296678191 pdf - Załącznik - Oświadczenie

1296678191 pdf - Załącznik - Oświadczenie o posiadaniu udziału własnego

1296678191 pdf - Załącznik - Zadanie nr 4 Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy dla wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd”

1296678191 pdf - Załącznik - Zadanie nr 4 Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy dla wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd”

1296678191 pdf - Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotazowego programu ,,Aktywny samorząd"

1296678191 pdf - Załącznik - ZAŚWIADCZENIE wydane przez Zakład Pracy/Instytucje

1296678191 pdf - Wyjaśnienia dotyczące ustalania wyskości dochodu

 

Aktywny samorząd – Moduł I, Obszar C, Zadanie 5

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista) (zgoda),
 • oferta cenowa wraz ze specyfikacją,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
 • oświadczenie o posiadaniu udziału własnego,
 • oświadczenie dot. Modułu I (załącznik numer 5),
 • dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

1296678191 pdf - WNIOSEK - Zadanie nr 5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

1296678191 pdf - Klauzula informacyjna

1296678191 pdf - Załącznik - Zgoda na przetwarzanie danych

1296678191 pdf - Załącznik - Zadanie nr 5 - ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

1296678191 pdf - Załącznik - OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

1296678191 pdf - Załącznik - Oświadczenie

1296678191 pdf - Załącznik - Oświadczenie o posiadaniu udziału własnego

1296678191 pdf - Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotazowego programu ,,Aktywny samorząd"

1296678191 pdf - Załącznik - ZAŚWIADCZENIE wydane przez Zakład Pracy/Instytucje

1296678191 pdf - Wyjaśnienia dotyczące ustalania wyskości dochodu

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Aktywny samorząd – Moduł I, Obszar D

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • potwierdzenie pobytu dziecka w żłobku/przedszkolu,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
 • oświadczenie o posiadaniu udziału własnego,
 • zaświadczenie od pracodawcy,
 • oświadczenie dot. Modułu I (załącznik numer 5),
 • informacja o poniesionych kosztach (z placówki).

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 • skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
 • kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Wniosek  wraz z  załącznikami:

1296678191 pdf - WNIOSEK - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

1296678191 pdf - Klauzula informacyjna

1296678191 pdf - Załącznik - Zgoda na przetwarzanie danych

1296678191 pdf - Załącznik - Zaświadczenie o uczeszczaniu dziecka do przedszkola

1296678191 pdf - Załącznik - OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

1296678191 pdf - Załącznik - Oświadczenie

1296678191 pdf - Załącznik - Oświadczenie o posiadaniu udziału własnego

1296678191 pdf - Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotazowego programu ,,Aktywny samorząd"

1296678191 pdf - Załącznik - ZAŚWIADCZENIE wydane przez Zakład Pracy/Instytucje

1296678191 pdf - Wyjaśnienia dotyczące ustalania wyskości dochodu

 Aktywny samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zaświadczenie z uczelni/szkoły,
 • informacja o poniesionych kosztach (ze szkoły/uczelni - jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie z uczelni lub oświadczenie, że aktualnie nauka jest pobierana lub w poprzednim semestrze nauka była pobierana w formie zdalnej (w związku z pandemią),
 • informacja o zaliczeniu semestru (ze szkoły/uczelni),
 • oświadczenie o posiadaniu udziału własnego (jeśli dotyczy),
 • oświadczenie spełnienia warunku dotyczącego uzyskania pomocy w ramach maksymalnie 20 semestrów,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
 • zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Wniosek  wraz z  załącznikami:

1296678191 pdf - WNIOSEK - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

1296678191 pdf - Klauzula informacyjna

1296678191 pdf - Załącznik - Zgoda na przetwarzanie danych

1296678191 pdf - Załącznik - Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie

1296678191 pdf - Załącznik - Oświadczenie o udziale własnym w wysokości 15% wartości czesnego

1296678191 pdf - Załącznik - Oświadczenie o udziale własnym w wysokości 65% wartości czesnego

1296678191 pdf - Załącznik - Oświadczenie (każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym

1296678191 pdf - Załącznik - ZAŚWIADCZENIE wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb PFRON

1296678191 pdf - Załącznik - ZAŚWIADCZENIE dot. pobierania nauki w formie zdalnej wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb PFRON

1296678191 pdf - Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach pilotazowego programu ,,Aktywny samorząd"

1296678191 pdf - Wyjaśnienia dotyczące ustalania wyskości dochodu

 

DOKUMENTY PROGRAMOWE

1296678191 pdf - Pilotażowy program „Aktywny samorząd” Tekst jednolity

1296678191 pdf - Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku

1296678191 pdf - Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”