Osoby usamodzielniane przed dniem 1 stycznia 2012 r.

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Osoby usamodzielniane przed dniem 1 stycznia 2012 r.

Rozmiar liter:

 

Karta opisu usługi:

UDZIELANIE POMOCY PIENIĘŻNEJ NA KONTYNUOWANIE NAUKI DLA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW OPUSZCZAJĄCYCH RODZINY ZASTĘPCZE ORAZ NIEKTÓRE TYPY PLACÓWEK

word ikona pobierz

word ikona Wzór wniosku o pomoc pienieżną na kontynuowanie nauki


Karta opisu usługi:

UDZIELANIE POMOCY PIENIĘŻNEJ NA USAMODZIELNIENIE DLA WYCHOWANKÓW OPUSZCZAJĄCYCH RODZINY ZASTĘPCZE ORAZ PLACÓWKI

word ikona pobierz


Karta opisu usługi:

UDZIELANIE POMOCY PIENIĘŻNEJ NA ZAGOSPODAROWANIE W FORMIE RZECZOWEJ DLA WYCHOWANKÓW OPUSZCZAJĄCYCH RODZINY ZASTĘPCZE ORAZ PLACÓWKI

word ikona pobierz