PCPR Końskie - Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Brodach Starych

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Rozmiar liter:

Placówka Rodzinna w Brodach

Brody 50a

26-200 Końskie

Tel. 41 372 06 50

 

Placówka Rodzinna w Brodach powstała 10.09.2003 r. Jest to placówka zapewniająca całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie i częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Prowadzona jest przez małżeństwo Agnieszkę i Andrzeja Długosz, którzy ukończyli w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Kielcach szkolenie PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja uprawniające do pełnienia funkcji: Rodzinnego Domu Dziecka.

Placówka posiada 8 miejsc.

Na podstawie Zarządzenia Nr 1/2022 Starosty Koneckiego z dnia 13 stycznia 2022 r. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Placówce Rodzinnej w Brodach wynoszą 3.645,00 zł.