2015

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

Koneckie Dni Profilaktyki 2015

|
Administrator
Rozmiar liter:

Harmonogram X Koneckich Dni Profilaktyki - podsumowanie

Pobierz


Sprawozdanie merytoryczne z X Koneckich Dni Profilaktyki

Pobierz


Harmonogram X Koneckich Dni Profilaktyki

Pobierz


Dnia 26.05.2015 r.  w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Końskich dokonano wyboru prac w plastycznych w konkursie profilaktycznym: pn. „W mojej rodzinie troszczymy się o siebie”. Konkurs odbył się w ramach Koneckich Dni Profilaktyki. W konkursie brały udział dzieci i młodzież ze szkół z terenu Powiatu Koneckiego. Komisja konkursowa w składzie: Urszula Przygodzka, Anna Wojtasińska, Marcin Szyposzyński, Krzysztof Kowalski, Dariusz Ogłoza, Aneta Mikuszewska - Sorn, Marzena Czapelska, Małgorzata Łabętowicz-Dopieralska, Jan Wojna, Monika Jedynak oraz Anna Kobierska po obejrzeniu 83 plac plastycznych oraz 3 prac fotograficznych postanowiła przyznać 23 nagrody za najciekawsze prace plastyczne oraz 1 nagrodę za najciekawszą pracę fotograficzną.

Podczas festynu zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka w parku miejskim w Końskich w dniu 31.05.2015 r.  dokonano podsumowania Koneckich Dni Profilaktyki. W ramach imprezy wręczono nagrody dla dzieci i młodzieży, którzy zostali nagrodzeni w powiatowych konkursach profilaktycznych

1. Filiks Ewa – SP Nr 1 w Końskich
2. Młodawska Emilia – SP Nr 1 w Końskich
3. Szczerek Marcelina – SP Nr 1 w Końskich
4. Ciszek Gabriela – SP Nr  2 w Końskich


Nagrody ufundował Burmistrz Miasta i Gminy w Końskich oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Końskich.

1. Lesiak Bartłomiej - SP w Górnikach
2. Mędrecka Patrycja – SP w Grodzisku

Nagrody ufundowała Komenda Powiatowa Policji w Końskich.

1. Grabarz Angelika – SP w Kłucku
2. Karolina Bała -SP w Pilczycy
3. Stępień Wiktoria – Niepubliczna SP w Radwanowie
4. Zbróg Wiktoria – Zespół Szkół w Miedzierzy
5. Toporek Katarzyna – Niepubliczna SP w Mninie
6. Grabarczyk Aleksandra – SP w Górnikach
7. Wilk Anna – SP w Wilczkowicach
8. Maruszewski Filip – SP w Grodzisku
9. Grzegorczyk Weronika – SP w Kapałowie
10. Wydra Weronika – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy

Nagrody ufundowali: Starosta Konecki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich.

1. Mieszalska Maria – Publiczna SP w Krasnej
2. Gałecki Szczepan – Publiczna SP w Niekłaniu Wielkim


Nagrodę ufundowała Burmistrz Miasta i Gminy w Stąporkowie.

1. Dajer Amelia – SP w Gowarczowie

Nagrodę ufundowała Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Końskich


1. Domaradzka Julia – SP w Wólce

Nagrodę ufundowało Stowarzyszenie Abstynentów Klub „Radość” w Końskich

1. Kot Milena – Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie

Nagrodę ufundowała Komenda 13-5 Hufiec Pracy w Końskich

1. Kos Amelia – Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie
2. Kos Emilia – Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie

Nagrody ufundował Miejsko – Gminny Dom Kultury w Końskich.

Natomiast w profilaktycznym konkursie fotograficznym nagrody otrzymują:

1.Młodawska Paulina – ZSP w Stąporkowie

Nagrodę ufundowała Burmistrz Miasta i Gminy w Stąporkowie.


 


Dnia 22 maja br.  na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich odbyła się impreza pn. „Polska biega”, która jako jedna z wielu została wpisana w harmonogram X Koneckich Dni Profilaktyki. Miała ona na celu propagowanie ruchu oraz zdrowego trybu życia.
W związku z tym, iż była to już XI edycja imprezy, na starcie zgromadziło się wielu chętnych w tym, dzieci i młodzież, nie zabrakło również lokalnych sportowców, przedstawicieli władz samorządowych oraz szkół. Podczas akcji propagowano materiały promocyjne, elementy odblaskowe, oraz ulotki z zakresu profilaktyki poprzez dyżur w namiocie profilaktycznym przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Sanepidu oraz Policji.
Przed startem odbył się pokaz pn. „we will move you” przygotowany przez uczennice ZSP nr 1 w Końskich. Bieg miał charakter rekreacyjny i odbył się na dystansie ok. 2.5 km. Po biegu dla uczestników zostały rozlosowane nagrody ufundowane przez licznych sponsorów z terenu powiatu koneckiego.

 

 


W dniach 15 i 22 maja br. w szkołach na terenie Powiatu Koneckiego odbyły się zajęcia nt. Narkotyki, dopalacze – odpowiedzialność prawna. Zajęcia poprowadził pan Sylwester Ślusarczyk - prawnik, z Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.

 


W dniu 15.04.2015 r. odbył się cykl spotkań z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych w Końskich nt. ,,Narkotyki, dopalacze jako niebezpieczne związki”. Natomiast w dniach 6,7 maja br. odbyły się spotkania w szkołach podstawowych na terenie Powiatu Koneckiego w Miedzierzy, Kłucku, Kapałowie oraz Modliszewicach również na temat uzależnień.
Spotkania zostały zrealizowane w ramach X Koneckich Dni Profilaktyki, prowadzącym był Pan Marek Sochacki terapeuta ds. uzależnień (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich).
Podczas spotkań prowadzący omówił rodzaje uzależnień, oraz stwierdził, iż obecnie bardzo ciężko jest oszacować skalę ich występowania gdyż cały czas uzależniamy się od nowych nałogów. Prowadzący wskazał ponadto problem uzależnień podwójnych np. narkotyków z alkoholem, komputera z narkotykami. Zwrócono również uwagę na to jak wygląda osoba z nałogami. Jak się okazuje osoba uzależniona to nie tylko osoba np. stojąca z piwem pod sklepem, są to także osoby pracujące, dbające o wygląd. Na koniec spotkania uczestnicy zadawali wiele pytań oraz zaprosili prowadzącego do kolejnych odwiedzin.

 


W dniu 23 kwietnia 2015 roku o godz. 11:00 w Miejsko – Gminnym Domu Kultury w Końskich odbyła się Konferencja prasowa inaugurująca X Koneckie Dni Profilaktyki.
W bieżącym roku są one obchodzone pod hasłem „Rodzina Wspólną Troską” i wpisują się w organizację Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Podobnie jak w latach ubiegłych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich podjęli współpracę w zorganizowaniu ww. przedsięwzięcia z wieloma instytucjami z terenu powiatu koneckiego. Nadmieniamy, iż harmonogram może ulec niewielkim zmianom ze względu
na bieżące ustalanie spotkań niektórych działań. Tegoroczne działania profilaktyczne  potrwają do dnia 7 czerwca. Bogaty harmonogram przedsięwzięcia przewiduje spotkania z dziećmi, młodzieżą, kadrą pedagogiczną, jak również z seniorami. Ponadto odbędą się także  konferencje i szkolenia, na które serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, iż realizacja programu X Koneckich Dni Profilaktyki pozwoli nam na osiągnięcie założonych celów i przybliży społeczności naszego powiatu zagrożenia wynikające z życia codziennego oraz wskaże sposoby w ich zapobieganiu i przezwyciężaniu.

Tegoroczne Dni Profilaktyki odbywają się pod patronatem Starosty Powiatu Koneckiego, Burmistrza Miasta i Gminy Końskie oraz Burmistrza Miasta i Gminy w Stąporkowie.