2023

ul. Spółdzielcza 3
26-200 Końskie

Telefon: (41) 372-84-06 Fax: (41) 372-57-60

PILNE:

2023

Koneckie Dni Profilaktyki 2023

|
Administrator
Rozmiar liter:

III Rajd Profilaktyczny w ramach XVI Koneckich Dni Profilaktyki

            W dniu 6 czerwca 2023 roku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Końskich wraz z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Końskich, Komendą Powiatową Policji w Końskich, Ochotniczym Hufcem Pracy 
w Końskich, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stąporkowie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stąporkowie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Końskich oraz pedagogami szkolnymi, zorganizowali III Rajd Profilaktyczny w ramach Koneckich Dni Profilaktyki.

Poza młodzieżą szkolną z I i II LO w Końskich, ZSP Nr 1 i 2
w Końskich, ZSP w Stąporkowie, Prywatnej Szkoły Podstawowej w Końskich, Niepublicznego Technikum Zawodowego w Końskich ZDZ w Kielcach, Branżowej Szkoły I Stopnia „Uniwerek” w Końskich w rajdzie wzięli również udział: Pan Grzegorz Piec – Starosta Konecki i przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia  Starostwa Powiatowego
w Końskich: Pan Krzysztof Stachera i Pan Marcin Wiaderny.

Łącznie w akcji wzięło udział około 200 osób. Trasa rajdu przebiegała od fontanny w Parku Miejskim w Końskich do miejscowości Górny Młyn, gdzie na uczestników czekały stoiska profilaktyczne oraz atrakcje, tj.: pokaz gaszenia pożaru zorganizowany przez strażaków
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich, ćwiczenia ratownicze oraz pogadanka na temat prowadzenia działań poszukiwawczych przygotowana przez Konecki Oddział Poszukiwawczo – Ratowniczy.

Na zakończenie organizatorzy zaplanowali ognisko, na którym można było skosztować pieczonej kiełbaski.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25

 


Rozstrzygnięcie

Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. „Zdrowa rodzina – zdrowe dziecko”

organizowanego w ramach XVI Koneckich Dni Profilaktyki

 

            Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny pn. „Zdrowa rodzina – zdrowe dziecko” został rozstrzygnięty!

Łącznie wpłynęły 52 prace z 15 szkół podstawowych z terenu powiatu koneckiego.

            Celem konkursu było umożliwienie uczniom wyrażenia uczuć i refleksji na temat wartości jakimi są: życie, rodzina, miłość, zdrowie, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień oraz promowanie ekspresji twórczej dzieci. 

            Jury konkursu, w którego skład weszli przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Końskich, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie, 13-5 Hufca Pracy OHP w Końskich, Komendy Powiatowej Policji w Końskich, pedagodzy szkolni, po długich naradach wybrało trzy zwycięskie prace oraz przyznało
17 wyróżnień.

            Z wielką przyjemnością oglądaliśmy kreatywne pomysły młodych uczestników konkursu. Mamy nadzieję, że dzieci dalej będą rozwijać plastyczną twórczość.

Oto lista laureatów.

Laureaci Powiatowego Konkursu Plastycznego

„Zdrowa rodzina – zdrowe dziecko” 

 

I miejsce

Zofia Lewandowska

uczennica klasy VI a Szkoły Podstawowej nr 2 w Końskich

 

II miejsce

Wojciech Mazur

uczeń oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II

w Wilczkowicach

 

III miejsce

Liliana Janocha

uczennica klasy VII

Szkoły Podstawowej w Jóźwikowie

 

Wyróżnienia:

Julia Kijanka

uczennica klasy „0” Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosaniu

Gabriela Kołodziejczyk

uczennica klasy VI Katolickiej Szkoły Podstawowej

Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu

Jakub Świercz

uczeń klasy IV a Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Stąporkowie

Maja Grzeszczak

uczennica klasy V Szkoły Podstawowej w Krasnej

Natalia Chudzik

uczennica klasy V Szkoły Podstawowej w Krasnej

Daria Wojciechowska

uczennica klasy VI Katolickiej Szkoły Podstawowej

Matki Bożej Wychowawczyni w Odrowążu

Piotr Wilczkowski

uczeń klasy II Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kłucku

Lilianna Drewniak

uczennica klasy VII a Szkoły Podstawowej nr 1 im. Emilii Plater w Końskich

Daria Grządkowska

uczennica klasy VI b Szkoły Podstawowej w Radoszycach

Wojciech Molasy

uczeń oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II

w Wilczkowicach

Zuzanna Kołtonowska

uczennica klasy V Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli

Roksana Michalska

uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej w Jóźwikowie

Adam Cłapak

uczeń klasy IV Zespołu Placówek Oświatowych w Stadnickiej Woli

Wiktor Bobiński

uczeń klasy VIII Zespołu Placówek Oświatowych w Rogowie

Nikola Błaszczyk

uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej w Jóźwikowie

Franciszek Czarnecki

uczeń klasy II Prywatnej Szkoły Podstawowej w Końskich

Łucja Pawelec

uczennica klasy II c Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Baryczy

Zdjęcie nr 1  Zdjęcie nr 2

 


Spotkania Komitetu Organizacyjnego XVI Koneckich Dni Profilaktyki

Od  stycznia 2023 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Końskich odbywały się cykliczne spotkania Komitetu Organizacyjnego XVI KDP.

Poza kadrą PCPR w Końskich, OIK w Końskich i PSSE w Końskich w spotkaniach brali również udział  przedstawiciele Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stąporkowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stąporkowie, Komendy Powiatowej Policji w Końskich, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Końskich, Ochotniczego Hufca Pracy w Końskich, KOPR – Koneckiego Oddziału Poszukiwawczo - Ratowniczego oraz pedagodzy szkolni.

Podczas posiedzeń ustalany był kierunek działań profilaktycznych w ramach KDP w roku 2023.

Podobnie jak w latach ubiegłych, celem akcji jest promowanie wśród społeczności lokalnej zdrowego stylu życia, dostarczenie wiedzy na temat uzależnień i ich negatywnego wpływu na zdrowie i życie, uświadamianie mechanizmów i przyczyn powstawania agresji i przemocy.

W ramach tegorocznej edycji KDP zaplanowano między innymi: organizację rajdu profilaktycznego oraz powiatowego konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pn. „Zdrowa rodzina – zdrowe dziecko”, konferencję dla pedagogów, psychologów, pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przedstawicieli policji, itp. dotyczącą zjawiska krzywdzenia dzieci, prowadzenie akcji profilaktycznych podczas lokalnych imprez plenerowych.